Δύο (2) εγκρίσεις στο πρόγραμμα της Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττομένων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID 19

Η Plan Α.Ε είχε δύο (2) εγκρίσεις στο πρόγραμμα της "Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττομένων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID 19". 

 

Α/Α Κωδικός Έργου 
1 COV-0086257
2 COV-0010440

 

Ημερομηνία: 
Τρίτη, Αύγουστος 11, 2020