100% επιτυχία της Plan Α.Ε στο πρόγραμμα « επιχορήγησης επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα»

Μεγάλη επιτυχία για την Plan Α.Ε  καθώς είχε επιπλεον μια (1) έγκριση στο πρόγραμμα «επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα»  και συνολικό ποσοστό επιτυχίας 100%. 

A/Α

Κωδικός Έργου 

Περιφέρεια

Αιτούμενος π/υ

Επιχορήγηση

1

ΗΠΕ9-0068430

Ήπειρος

 30.132,00 € 

30.132,00 € 

 

Επίσης, η  Plan Α.Ε είχε ήδη δυο (2) έγκρισεις στο πρόγραμμα της «Επιχορήγηση επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα»,

 

Α

Κωδικός Έργου 

Περιφέρεια

Αιτούμενος π/υ

Επιχορήγηση

1

ΗΠΕ9-0063325

Ήπειρος

119.988,00 € 

119.988,00€

2 ΗΠΕ9-0061955 Ήπειρος 30.132,00 € 30.132,00 €

 

 

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, Δεκέμβριος 23, 2020