Δημιουργία ιστοσελίδας για την ανάρτηση Ισολογισμών

 

isologismos-link

 

Δημιουργούμε μια αυτόνομη ιστοσελίδα , η οποία περιέχει πληροφορίες της εταιρίας, στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τα αρχεία των ισολογισμών σας.

Βάση του νόμου 4072 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012) οι δημοσιεύσεις των ισολογισμών και των λοιπών οικονομικών στοιχείων των ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, πλέον γίνονται στις εταιρικές ιστοσελίδες των εταιριών, οι οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι καταχωρημένες στο ΓΕΜΗ.