Απόκτηση σήμανσης CE

Τι είναι η σήμανση CE;

Η σήμανση CE (Conformité Européenne-Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση) διασφαλίζει ότι το προϊόν πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές αναφορικά με την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος και μπορεί να διακινηθεί ελεύθερα εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω σήμανση εκδίδεται για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή κατηγορία προϊόντων. Ο κατασκευαστής του προϊόντος, με την τοποθέτηση της σήμανσης CE, αποδέχεται τη συμμόρφωσή του σε όλες τις ευρωπαϊκές διατάξεις.


Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται στους κατασκευαστές προϊόντων τα οποία αναφέρονται στις οδηγίες της ΕΕ για τη σήμανση CE, καθώς και στους εισαγωγείς προϊόντων από χώρες εκτός της ΕΕ. Ενδεικτικά, ορισμένες από τις κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνουν οι παραπάνω οδηγίες είναι:

 • Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
 • Συσκευές ιατρικής τεχνολογίας
 • Παιχνίδια
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Μέσα ατομικής προστασίας
 • Ανελκυστήρες

 

Τα παραπάνω δύναται να αφορούν: μηχανές, ανελκυστήρες, ανυψωτικά μηχανήματα, δομικά υλικά που τοποθετούνται σε δομικές κατασκευές (π.χ. πλάκες πεζοδρομίου, ξύλα, κουφώματα, σκαλωσιές κ.α.), συσκευές καύσης αερίων καυσίμων, όργανα μέτρησης, ηλεκτρικός εξοπλισμός, σκάφη αναψυχής κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Γιατί να αποκτήσετε σήμανση CE;

 

Η σήμανση CE, στις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να διακινηθούν νόμιμα τα προϊόντα στην αγορά. Παράλληλα, οι πελάτες σας γνωρίζουν ότι τα προϊόντα που χρησιμοποιούν είναι ασφαλή και αξιόπιστα.  Επιπλέον, η προσέλκυση νέων πελατών και η πρόσβαση σε νέες αγορές οδηγεί σε αύξηση των πωλήσεων. Αυξάνεται, επίσης, και η αποδοτικότητα της εταιρίας σας καθώς, μέσα από την εφαρμογή ποιοτικών ελέγχων, μειώνεται ο αριθμός των ελαττωματικών προϊόντων.

 

Ποια είναι η διαδικασία απόκτησης της σήμανσης CE;

 • Συσχέτιση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών με το προϊόν ή την κατηγορία προϊόντων
 • Διενέργεια ελέγχων στο προϊόν από τον κατασκευαστή ή από οργανισμό ελέγχου, αναλόγως με την εκάστοτε οδηγία
 • Σύνταξη τεχνικού φακέλου σύμφωνα με τον οποίο επαληθεύεται η συμμόρφωση του κατασκευαστή με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών
 • Αξιολόγηση του προϊόντος από τον «Κοινοποιημένο Φορέα», ο οποίος καλείται να πιστοποιήσει το προϊόν
 • Αίτηση προς την αρμόδια αρχή προκειμένου να ενταχθεί ο κατασκευαστής στο μητρώο κατασκευαστών και να τοποθετήσει τη σήμανση CE στο προϊόν
 • Επαναξιολόγηση του κατασκευαστή για τη διατήρηση του δικαιώματος χρήσης της σήμανσης CE

 

H Plan A.E. αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την απόκτηση της σήμανσης CE. Το προσωπικό της εταιρίας είναι πάντα στη διάθεσή σας προκειμένου να λάβετε τη σωστή καθοδήγηση και να ενισχύσετε τη φήμη και το κύρος της επιχείρησης σας.