Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων

entrepreneur-g9e75ec3df_1280

Επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan)

Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός λειτουργεί σαν «πυξίδα» προς την βιωσιμότητα, την κερδοφορία, την ευημερία της επιχείρησης και την συνεχή βελτίωσή της. Βοηθάει την επιχείρηση να κατανοήσει και να αναλύσει τον ανταγωνισμό και το περιβάλλον στο οποίο ενεργεί, να σχεδιάσει τους στόχους και τις λειτουργίες που απαιτούνται για την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της.

Με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο επιχειρηματίας θα είναι σε θέση να απαντήσει τις 3 θεμελιώδεις ερωτήσεις που αφορούν την δράση μιας επιχείρησης:

• Πού βρισκόμαστε την παρούσα στιγμή;
• Πού θέλουμε να βρεθούμε;
• Πώς θα κατορθώσουμε να βρεθούμε εκεί;

Το business plan είναι απαραίτητο σε επιχειρήσεις που θέλουν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον πιθανών επενδυτών και χρηματοδοτήσεων είτε μέσω δανείων είτε μέσω επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το επιχειρηματικό σχέδιο καλύπτει τις εξής θεματικές ενότητες:

• Εσωτερική ανάλυση – περιγραφή της επιχείρησης
• Εξωτερική ανάλυση – περιγραφή της αγοράς και του περιβάλλοντος
• Επιλογή, Προσδιορισμός και υλοποίηση στρατηγικής
• Διαχείριση και Διοίκηση
• Οικονομικό πλάνο

Η Plan αναλαμβάνει  εξ’ ολοκλήρου την κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου και στρατηγικής πάσης φύσεως για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτου κλάδου και μεγέθους. Το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να έχει ορίζοντα (βιωσιμότητα) όσο ο επενδυτής το επιθυμεί και μπορεί να συμβάλλει στην αναζήτηση χρηματοδότησης μέσω δανειοδότησης ή μέσω Venture Capital ή απλών επενδυτών στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

Δείτε εδώ τον κατάλογο επιδοτούμενων προγράμματων.

Κοινοποιήστε

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας