Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των ενστάσεων για το πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΠΕΠ 2009)"

Ανακοινώθηκαν χθες από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τα αποτελέσματα των ενστάσεων που είχαν υποβληθεί στα πλαίσια του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΠΕΠ 2009)".

Από τις ενστάσεις που κατέθεσε η PLAN A.E. εγκρίθηκαν τέσσερις (4) επενδυτικές προτάσεις:

- Ζιώγας Δημήτριος, εγκεκριμένος προϋπολογισμός 277.032 €, επιχορήγηση 180.070,80 €

- Πάνος Νικολαΐδης Α.Ε., εγκεκριμένος προϋπολογισμός 200.000 €, επιχορήγηση 130.000 €

- Σγούρος Ι.Β. & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΙΚΤΕΟ), εγκεκριμένος προϋπολογισμός 199.261,30 €, επιχορήγηση 129.519,85 €

- Κωστής Ευάγγελος, εγκεκριμένος προϋπολογισμός 172.943,37 €, επιχορήγηση 112.413,19 €Η PLAN A.E. είχε καταθέσει 88 επενδυτικές προτάσεις εκ των οποίων εγκρίθηκαν τελικά οι 43 (39 αρχικά + 4 ενστάσεις).

Το ποσοστό επιτυχίας της PLAN A.E. ήταν 48,86% - τριπλάσιο από το μέσο πανελλαδικό ποσοστό. 
Επίσης είναι εντυπωσιακό ότι οι εγκεκριμένες προτάσεις της PLAN A.E. είχαν κατά μέσο όρο περικοπή προϋπολογισμού 8% μόνο!!!

Τέλος, από τις προτάσεις που εγκρίθηκαν στη Περιφέρεια Ηπείρου η PLAN A.E. είχε την πρόταση με την υψηλότερη βαθμολογία σε 3 από τις 4 κατηγορίες (Τουρισμό, Μεταποίηση, Εμπόριο).

Αυτό αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι η σωστή επιλογή συμβούλου είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία ενός επενδυτικού σχεδίου.

Επιστροφή στην σελίδα Νέα και Ανακοινώσεις.

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Φεβρουάριος 18, 2011