Νέα παράταση LEADER / CLLD μέχρι τις 22 Οκτωβρίου

Η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», με την υπ. αριθμ. 9/28-09-2018 παρατάθηκε μέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2018.

 

Δείτε τη δημοσίευση της παράτασης εδώ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 28, 2018