230 εκατ. ευρώ για τις ελληνικές επιχειρήσεις με τις νέες συμφωνίες που υπέγραψαν η Eurobank με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

bg-05

Tο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και η Eurobankυπέγραψαν δύο συμφωνίες συνολικού ύψους 230 εκατ. ευρώ που βελτιώνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Ελλάδας. Οι συμφωνίες αυτές, υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), βασικό πυλώνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει επενδυθεί στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του Σχεδίου Γιούνκερ.

Η συμφωνία στο πλαίσιο του προγράμματος εγγυήσεων COSME, θα επιτρέψει στηEurobank να κατευθύνει κεφάλαια ύψους 130 εκατ. ευρώ σε πάνω από 1000 μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σε διάστημα τριών ετών. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παράσχει στη Eurobankεγγυήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος COSME, κάτι που θα δώσει τη δυνατότητα στην τράπεζα να μειώσει σημαντικά  τις απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων.

Με τη συμφωνία στο πλαίσιο του προγράμματος InnovFin, η Eurobank θα κατευθύνει δάνεια και μισθώσεις με ευνοϊκούς όρους για καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για τα επόμενα δύο χρόνια. Η εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων παρέχεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «EU InnovFin finance for Innovators» με την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος  “Ορίζοντας 2020”, του προγράμματος της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η στήριξη της ΕΕ για τις καινοτόμες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αναμένεται να δημιουργήσει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων υπέγραψε στο πλαίσιο του προγράμματος EaSI  συμφωνία μικρο-πίστωσης  με τη Eurobank για τη στήριξη με 1,1 εκατ. ευρώ μικρο- δανειοληπτών της Αττικής που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης σε δανεισμό, μέσω ενός προϊόντος μικρο-πίστωσης. Το πρόγραμμα EaSI Guarantee ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, υπεύθυνος για την Μετανάστευση, τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις και την Ιθαγένεια, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να στέκεται στο πλευρό  της  Ελλάδας και των Ελλήνων που δοκιμάζονται    από την οικονομική και μεταναστευτική κρίση.  Η υπογραφή της σημερινής συμφωνίας μεταξύ της Eurobank και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων είναι ένα ακόμα συγκεκριμένο παράδειγμα.  Βοηθούμε τις μικρές επιχειρήσεις, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, να  αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτήν την νέα πηγή χρηματοδότησης. Είναι μία μεγάλη ευκαιρία για τις ελληνικές  μικρομεσαίες επιχειρήσεις  και ιδιαίτερα  για τους νέους και καινοτόμους επιχειρηματίες. Το Σχέδιο Γιούνκερ δίνει συγκεκριμένες λύσεις  για τις ελληνικές επιχειρήσεις, τους  επιχειρηματίες, τους εργαζόμενους».

Σχολιάζοντας την υπογραφή των συμφωνιών, ο κ. Pier Luigi Gilibert, Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, δήλωσε: «Οι σημερινές συμφωνίες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) με τη Eurobank επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή μας στους Έλληνες επιχειρηματίες. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τους μικρούς επιχειρηματίες θα διευκολυνθεί με την εγγύηση του προγράμματος COSME και Easiκαι η συμφωνία με την InnovFin θα βοηθήσει τις καινοτόμες επιχειρήσεις να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Είμαι χαρούμενος που  οι συμφωνίες αυτές θα δώσουν στις τοπικές επιχειρήσεις , νέα χρηματοδότηση ύψους 230 εκατ. ευρώ».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας, ανέφερε: «Η χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Ελλάδας είναι κρίσιμη πρόκληση για την ελληνική οικονομία και την προσπάθεια να ανακάμψει. Η συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, που αποτελεί την τελευταία μίας σειράς αντίστοιχων πρωτοβουλιών  με τη συμμετοχή σημαντικών συνεργατών μας εκτός Ελλάδας, θα μας επιτρέψει να στηρίξουμε περισσότερες από 1000 μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σε πρώτο στάδιο, αριθμός που προσμένουμε να αυξηθεί σημαντικά στο μέλλον. Η πρόσβαση των ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων  σε χρηματοδότηση με λογικά όρια, είναι βασικός στόχος και στρατηγική προτεραιότητα για τη Eurobank».

Οι συμφωνίες αυτές επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), εντείνοντας τις συναλλαγές χορηγήσεων και παροχής εγγυήσεων, που θα επιταχύνουν συμφωνίες ικανές για να ενισχύσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) είναι μέλος του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Βασική αποστολή του είναι η υποστήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Ευρώπης μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση. Το ΕταΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει επιχειρηματικά και αναπτυξιακά κεφάλαια, εγγυήσεις και μέσα μικροχρηματοδότησης που προορίζονται ειδικά για το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Στο πλαισίου του ρόλου αυτού, το ΕΤαΕ στηρίζει τους στόχους της ΕΕ για την προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, την επιχειρηματικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. Πληροφορίες για το έργο του ΕΤαΕ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ  μπορείτε να βρείτε εδώ

Σχετικά με τη Eurobank

Ο όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε οκτώ χώρες, σύνολο ενεργητικού €72,9 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 17.000 εργαζόμενους. Ξεκίνησε τη διαδρομή του το 1990 και έπειτα από μία δυναμική πορεία ανάπτυξης και συγχωνεύσεων, πρωτοστατεί τα τελευταία χρόνια στις εξελίξεις και τη διαμόρφωση του τραπεζικού περιβάλλοντος.

Με συνολικό δίκτυο άνω των 900 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο Όμιλος παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Στην Ελλάδα, η Eurobank είναι ένας από τους τέσσερεις πυλώνες του τραπεζικού συστήματος. Ο Όμιλος επίσης διατηρεί στρατηγική θέση στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Σερβία, διακρίνεται στον τομέα διαχείρισης περιουσίας στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Λονδίνο, ενώ έχει παρουσία και στην Ουκρανία.

Σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη

Το Επενδυτικό Σχέδιο επικεντρώνεται στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών επενδύσεων, στη δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης. Επιπλέον, στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, στην προβολή και την τεχνική υποστήριξη επενδυτικών έργων και στην αποτελεσματικότερη χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματοοικονομικών πόρων. Το Επενδυτικό Σχέδιο έχει ήδη θετικά αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εκτιμά ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) ενεργοποίησε επενδύσεις ύψους άνω των 127,2 δις ευρώ σε 27 χώρες μέλη της ΕΕ, υποστηρίζοντας περίπου 290.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Βασισμένη σε αυτήν την επιτυχία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14 Σεπτεμβρίου του 2016 πρότεινε την επέκταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων μέσω της αύξησης της δύναμης πυρός, της διάρκειας καθώς και ενισχύοντας τις δυνάμεις του. Βρείτε εδώ τα τελευταία στοιχεία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής ανά τομέα και ανά χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις συχνές ερωτήσεις

Σχετικά με το COSME

Το πρόγραμμα COSME είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ που στηρίζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με συνολικό προϋπολογισμό 2,3 δις. ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Τουλάχιστον το 60% του προγράμματος προορίζεται για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στην Ευρώπη, μέσω δύο χρηματοδοτικών εργαλείων:

Το «COSME – Εγγυήσεις για Δάνεια» (COSME Loan Guarantee Facility) παρέχει εγγυήσεις και αντεγγυήσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να παρέχουν περισσότερα δάνεια και χρηματοδοτική μίσθωση σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η διευκόλυνση αυτή περιλαμβάνει επίσης την τιτλοποίηση χρέους των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Το «COSME – Ίδια Κεφάλαια για την Ανάπτυξη» (COSME Equity Facility for Growth) επενδύει κεφάλαια σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου οι οποίες συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που βρίσκονται κυρίως στα στάδια της επέκτασης και της ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα COSME βασίζεται στην επιτυχία του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας (CIP) (2007-2013), το οποίο βοήθησε στην παροχή δανείων ύψους άνω των 20 δις. ευρώ και επιχειρηματικών κεφαλαίων 3 δις ευρώ σε περισσότερες από 377.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Οι επιχειρήσεις μπορούν να έρθουν σε επαφή με τις συνεργαζόμενες με το πρόγραμμα τράπεζες της χώρας τους στο: http://www.access2finance.eu/.

Σχετικά με το InnovFin

Το πρόγραμμα InnovFin SME Guarantee Facility παρέχει εγγυήσεις και μισθώσεις ύψους από 25.000 ευρώ μέχρι 7,5 εκατ. ευρώ για την αναδιάρθρωση χρεών προκειμένου να βελτιώσει την πρόσβαση των καινοτόμων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης (ως 499 εργαζομένων) σε δανεισμό.

Το πρόγραμμα το διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και υλοποιείται από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς  τράπεζες κα άλλους οικονομικούς οργανισμούς – στα κράτη – μέλη της ΕΕ αλλά και στα συνδεδεμένα κράτη.  Στο πλαίσιο του προγράμματος, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων παρέχει εγγυήσεις για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ενάντια στην πιθανότητα απωλειών από την αναχρηματοδότηση των χρεών.

Σχετικά με το Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την  Κοινωνική Καινοτομία

Το πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EaSI) συμβάλλει στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υψηλού επιπέδου απασχόληση, επαρκή κοινωνική προστασία, στον αγώνα ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και στη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών. Το πρόγραμμα EaSIπου ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015, χρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται από  το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Παρέχει στήριξη σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που προσφέρουν μικροδάνεια σε επιχειρηματίες ή χρηματοδοτούν κοινωνικές επιχειρήσεις. Σκοπός του είναι η αύξηση της πρόσβασης σε μικρο-πιστώσεις για ευάλωτες ομάδες που θέλουν να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους και για πολύ μικρές επιχειρήσεις με δάνεια ύψους ως 25.000 ευρώ.

Επιπλέον, για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει κοινωνικές επιχειρήσεις μέσω επενδύσεων ύψους ως 500.000 ευρώ.

Η στήριξη της μικροοικονομικής και κοινωνικής επιχειρηματικότητας επί του παρόντος εφαρμόζεται μέσω του προγράμματος EaSI, το οποίο επιτρέπει σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να αποκτήσουν δυνατότητα χρηματοδότησης μικρο-πιστωτών ανεξάρτητα από τους παράγοντες κινδύνου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έxει επιλέξει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για να εφαρμόσει το EaSI.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την κοινωνική διάσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για τις μικρο-πιστώσεις και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Συνολικά, το ποσό για την υποστήριξη αυτών των περιοχών αναμένεται να αυξηθεί (από τα 193 εκατ. ευρώ του προγράμματος EaSI) σε περίπου 1 δισ. ευρώ, κινητοποιώντας 3 δισ. ευρώ επιπλέον επενδύσεων.

Αρμόδιοι Επικοινωνίας:

EIF: David Yormesor

Tel: +352 24 85 81 346, E-Mail: d.yormesor@eif.org

EUROBANK: Kleopatra Kontonika

Tel: +30210 3337181, E-Mail: pressoffice@eurobank.gr

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Siobhan Millbright

Tel: +32(0)22957361, E-mail: sioban.millbright@ec.europa.eu

Πηγή: www.antagonistikotita.gr

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας