Χωρίς τον περιορισμό του De Minimis τo πρόγραμμα “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”

bg-05

Θετική εξέλιξη είναι η εξαίρεση του προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» από τον περιορισμό τουDe Minimis (τα προγράμματα που εμπίπτουν στον κανονισμό De Minimis θέτουν ως μέγιστο συνολικό όριο επιχορήγησης μιας επιχείρησης τις 200.000 ευρώ για την τελευταία τριετία). Η άρση του περιορισμού αυτή αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα για το οποίο μάλιστα έγινε μεγάλη αύξηση του προϋπολογισμού από 30 σε 100 εκ. ευρώ.

Το Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» έχει ως σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη των ΜΜΕ, και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων, για την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης. Οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:
• Η αύξηση της εξωστρέφειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
• Η τόνωση της επιχειρηματικότητας και των συνεργασιών των επιχειρήσεων παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.
• Η αύξηση της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους με το εξωτερικό τους περιβάλλον.
• Ο αναπροσανατολισμός της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα ψηλότερης προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας τους μέσω της τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της σύναψης διεθνών συνεργασιών.
• Η υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση τη παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων (Υπηρεσίες, Εμπόριο , Βιομηχανία, Μεταποίηση, Κατασκευές).
Ημερομηνίες υποβολής 10 Μαρτίου – 24 Μαΐου 2011

Για περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας