Τραπεζικός δανεισμός

plan-bank-management

Ο Τραπεζικός Δανεισμός είναι σήμερα ο πιο συνηθισμένος τρόπος στον οποίο καταφεύγουν οι επιχειρήσεις για να βρουν χρηματοδότηση. Οι τράπεζες προσφέρουν δύο μεγάλες κατηγορίες δανείων προς τις επιχειρήσεις: Τα δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης και τα Μακροπρόθεσμα δάνεια. Η επιλογή μεταξύ των δύο γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης και πολλές φορές με το μέγεθος και το αντικείμενο εργασιών της.

Τα δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης αποσκοπούν στη βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης ενώ τα Μακροπρόθεσμα δάνεια είναι μακράς διάρκειας και περιλαμβάνουν τα δάνεια εγκατάστασης και τα δάνεια επαγγελματικού εξοπλισμού.

Οι τράπεζες, από την πλευρά τους, για να χρηματοδοτήσουν μια επιχείρηση, απαιτούν την προσκόμιση επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan), με σκοπό την ανάλυση και αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του δανειολήπτη, τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και τις ταμειακές ροές της επιχείρησης ώστε να εγκρίνουν ή απορρίψουν την πρόταση χρηματοδότησης.
Η PLAN, αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες των επιχειρήσεων, αναλαμβάνει τη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan) τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά στα Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με σκοπό την έγκριση του δανείου. Το επιχειρηματικό σχέδιο αφορά αποκλείστηκα την κάθε επιχείρηση και περιλαμβάνει:

  • Ανάλυση της χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης, ανάλυση των Ταμειακών Ροών κ.τ.λ.
  • Έρευνα Αγοράς του κλάδου της επιχείρησης και ανάλυση ανταγωνισμού
  • Ανάλυση του περιβάλλοντος της επιχείρησης (S.W.O.T. Analysis, PEST Analysis)
  • Ανάλυση πλάνου βιωσιμότητας της επιχείρησης και προοπτικών ανάπτυξης της για τα επόμενα 5-10 χρόνια

Τα Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα επιχειρηματικά σχέδια προκειμένου να εγκρίνουν ή απορρίψουν μια αίτηση δανείου. Η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Business Plan βελτιώνει τη διαπραγματευτική θέση της επιχείρησης και θέτει τα θεμέλια για την έγκριση του δανείου.

Απευθυνθείτε στο τμήμα Τραπεζικών Διευθετήσεων της Plan στο τηλ. 26510-85030 ή στο info@plan.gr για να συζητήσουμε τις χρηματοδοτικές ανάγκες της επιχείρησής σας.

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Δείτε τα έργα της Plan Α.Ε

Δείτε τα έργα της Plan Α.Ε

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας