Τρία νέα προγράμματα ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης (Σύγχρονη Επιχείρηση – Διαπιστευθείτε – Στηρίζω) – έναρξη το φθινόπωρο 2009

bg-05

Τρία προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προϋπολογισμού 184 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Πρόκειται για τις δράσεις «Σύγχρονη Επιχείρηση», «Διαπιστευθείτε» και «Στηρίζω» οι οποίες αναμένεται να προκηρυχθούν το φθινόπωρο.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εντάσσονται στη δέσμη για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) του Δ’ ΚΠΣ.

Τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προγραμμάτων που ανακοινώθηκαν έχουν ως εξής:

«Σύγχρονη Επιχείρηση»
Στοχεύει στην ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνογνωσίας και καινοτομίας, ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, πιστοποίηση της επιχείρησης με βάση τις απαιτήσεις σύγχρονων πανευρωπαϊκών προτύπων, βελτίωση ήδη εγκατεστημένων συστημάτων διαχείρισης, ενίσχυση των υποδομών προκειμένου οι επιχειρήσεις να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για την πιστοποίηση τους, πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών ή δοκιμές προϊόντων σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα.

Ο προϋπολογισμός είναι 80 εκατ. ευρώ, από τα οποία 40 εκατ. η δημόσια δαπάνη, ενώ τα έργα που θα ενταχθούν πρέπει να έχουν προϋπολογισμό 30.000 – 150.000 ευρώ για μεταποίηση και τουρισμό ή 30.000 – 80.000 για υπηρεσίες και εμπόριο.
Τα ποσοστά χρηματοδότησης είναι 50% ενώ στα νησιά με λιγότερους από 5.000 κατοίκους, τις πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές είναι 60%.

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν πρέπει να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας, να ασκούν δραστηριότητα από 01/01/2007, να έχουν μέσο όρο κύκλου εργασιών πάνω από 30.000 ευρώ το 2007 και 2008 και να έχουν θετικό μέσο όρο των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων, την τελευταία τριετία.
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, επαλήθευση και πιστοποίηση, διαμόρφωση χώρων, εξοπλισμό για ηλεκτρομηχανολογικά, υλικό ΗΥ, λογισμικό κλπ.

«Διαπιστευθείτε»
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων.
Ο προϋπολογισμός είναι 24 εκατ. ευρώ, το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% και η προθεσμία υποβολής προτάσεων αρχίζει στις 28 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Οκτωβρίου.
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν εξοπλισμό, λογισμικό, υποστηρικτική βιβλιογραφία, διεξαγωγή διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιμών ικανότητας, αρχική διακρίβωση προτύπων εργαστηρίου, υπηρεσίες συμβούλων & φορέα διαπίστευσης.

«Στηρίζω»
Στοχεύει σε διευκόλυνση και χρηματοδότηση πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων στον κλάδο της μεταποίησης για την κάλυψη άμεσων, μικρών, αλλά στρατηγικής σημασίας αναγκών.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 80 εκατ. ευρώ και ο προϋπολογισμός των έργων από 10.000 ως 60.000 ευρώ.
Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 50%, ή 60% σε μικρά νησιά, πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές.

Επιλέξιμες είναι υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες:
• Δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης.
• Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία φορολογική χρήση με μέσο όρο κύκλου εργασιών από 20.000-2 εκ ευρώ.
• Για τις παλαιότερες επιχειρήσεις, ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών την τελευταία τριετία πρέπει να είναι από 20.000-2 εκ. ευρώ.
• Απασχολούσαν 0-9 εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας το 2008.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν εξοπλισμό και ειδικές εγκαταστάσεις, κτιριακά και διαμόρφωση χώρων, δαπάνες διαφήμισης και προβολής, άυλες δαπάνες (μεταφορά τεχνογνωσίας, πιστοποίηση προϊόντων κλπ.).
Υποχρεωτικά, κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει μία ή δύο από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δαπανών.
Οι προτάσεις θα υποβάλλονται από 15 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου.

Για να δείτε την παρουσίαση του Υπουργείου Ανάπτυξης για να νέα προγράμματα, πατήστε εδώ (pdf, 635 ΚΒ, 22 σελίδες).

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας