Τρία νέα προγράμματα ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης

bg-05

Πρόκειται για τις δράσεις «Εξελίσσομαι», «Πρωτοτυπώ» και «Μετοικώ». Τα τρία προγράμματα έχουν προϋπολογισμό 180 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 90 εκ ευρώ θα είναι η δημόσια δαπάνη) και αναμένεται να ξεκινήσουν τον Νοέμβριο.

Το πρόγραμμα “Εξελίσσομαι” αφορά την ενίσχυση εκσυγχρονιστικών επιχειρηματικών σχεδίων για μεσαίες επιχειρήσεις (για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση στο άμεσο μέλλον), το πρόγραμμα “Πρωτοτυπώ” την προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας σε μικρές επιχειρήσεις και το πρόγραμμα “Μετοικώ” προωθεί τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων από τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης στην περιφέρεια και γενικότερα το ξεκίνημα νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην περιφέρεια από κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων.

Το πρόγραμμα «Εξελίσσομαι» (με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ και ποσοστό ενίσχυσης 60%) αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κυρίως στον κλάδο της μεταποίησης, με στόχο την ενίσχυση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων για νέες παραγωγικές υποδομές. Στόχος είναι οι επιχειρήσεις αυτές να μπορέσουν να ενδυναμώσουν την παρουσία τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά, να ενσωματώσουν τεχνολογική ή/και μη τεχνολογική καινοτομία και να αναπτύξουν νέα και πιστοποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες ή/και να διαφοροποιήσουν τα υπάρχοντα.

Το πρόγραμμα «Πρωτοτυπώ 2009» αφορά τόσο τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, όσο και την ίδρυση από φυσικά πρόσωπα νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Σε σχέση με τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, το πρόγραμμα επιδιώκει την προώθηση της καινοτομίας ως βασικής παραμέτρου για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και την διαφοροποίηση και αναγέννηση παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας, μέσα από την εμπορική αξιοποίηση πρωτότυπων και καινοτόμων ιδεών. Σε ό,τι αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσα από την ίδρυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία πρωτότυπη ιδέα σε επιχειρηματική καινοτομία. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 24 εκατ. ευρώ για υφιστάμενες επιχειρήσεις και 16 εκατ. ευρώ για νέες επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν από φυσικά πρόσωπα.

Τέλος, το πρόγραμμα «Μετοικώ» στοχεύει στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών μέσω της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού από τα μεγάλα αστικά κέντρα προς την ελληνική περιφέρεια καθώς και την αποκέντρωση επιχειρηματικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων και την ενδυνάμωση της περιφερειακής ανάπτυξης. Ο προϋπολογισμός είναι 12 εκατ. ευρώ για τις επιχειρήσεις της Αθήνας & Θεσσαλονίκης που θα μετεγκατασταθούν και 28 εκατ. ευρώ για τις νέες επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν από φυσικά πρόσωπα.

Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν από τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης στην περιφέρεια αλλά και νέες επιχειρήσεις που ιδρύονται στην περιφέρεια της χώρας από φυσικά πρόσωπα ηλικίας μέχρι 55 ετών, που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι μόνιμοι κάτοικοι των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας