Το επόμενο διάστημα αναμένεται να προκηρυχθεί το πρόγραμμα "Digital Value – Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας"

bg-05

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας. Με όχημα αυτές τις καινοτόμες υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις θα προωθήσουν την αναπτυξιακή στρατηγική τους, τη βελτίωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων, την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεών τους, τη διατήρηση αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες υφιστάμενες (και νεοϊδρυθείσες) επιχειρήσεις (όχι ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών), ιδιωτικού δικαίου, που δραστηριοποιούνται νόμιμα Ελληνική επικράτεια.

Τα επενδυτικά σχέδια θα στοχεύουν σε καινοτόμες υπηρεσίες τύπου B2C (Επιχείρηση προς Καταναλωτή), είτε B2B (Επιχείρηση προς Επιχείρηση). Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες αιχμής και να αξιοποιούν διαφορετικά μέσα και κατά το δυνατόν περισσότερους τρόπους διάθεσης (π.χ., Web, mobile, ΤV).

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν σε διαφορετικά θεματικά αντικείμενα και τομείς όπως:

• Υγεία
• Εκπαίδευση
• Επιχειρηματικότητα
• Διαφήμιση
• Επικοινωνία
• Πολιτισμό
• Ψυχαγωγία
• Τουρισμό
• Περιβάλλον
• Μεταφορές
• Κοινωνική Δικτύωση

Οι δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την παρούσα δράση για την υλοποίηση των σχετικών επενδυτικών στοιχείων περιλαμβάνουν:

• Κόστος απόκτησης ή χρήσης ενσώματων και άυλων στοιχείων ενεργητικού (εξοπλισμός, λογισμικό, τεχνογνωσία) που δεν αποτελούν λειτουργικές δαπάνες
– δημιουργία της βασικής υποδομής
– προμήθεια ή χρήση και εγκατάσταση λογισμικού και υπηρεσιών λογισμικού
– απόκτηση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας
• Μισθολογικό κόστος δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης
– Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης που συνίσταται στην κάλυψη τμήματος του μισθολογικού κόστους (υπολογιζόμενου για περίοδο δύο ετών) των δημιουργούμενων, εντός της πρώτης τριετίας από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, θέσεων απασχόλησης.
• Ειδικότερα και εν προκειμένω μόνο για  ΜΜΕ περιλαμβάνονται  και συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και συμμετοχή σε εκθέσεις (άρθρα 26 και 27 καν. 800/2008).

Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 15-60% (ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή στην οποία θα γίνει η επένδυση).

Για να διαβάσετε αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας