Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας από το ΕΤΕΑΝ

bg-05

Το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤΑΕ) αποτελεί χωριστή χρηματοδοτική μονάδα εντός της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., με στόχο τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η αποστολή του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤΑΕ) είναι η εξασφάλιση παροχής δανείων με τους πλέον ευνοϊκούς όρους σε οικονομικά βιώσιμες επιχειρήσεις ή/και σε επαγγελματίες αγρότες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, καθώς και σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, εκτός του πρωτογενή τομέα, αλλά και στη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος στις περιοχές παρέμβασης.

Πιο συγκεκριμένα το ΤΑΕ, παρέχει δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στα παρακάτω Μέτρα:

• Μέτρο121: Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
• Μέτρο 123 Α: Επενδύσεις στην Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων
• Μέτρο 311: Διαφοροποίηση προς μη Γεωργικές Δραστηριότητες
• Μέτρο 312: Στήριξη δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων και
• Μέτρο 313Β : Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
Οι ευνοϊκοί όροι του δανείου αφορούν κυρίως το χαμηλό επιτόκιο του δανείου, το οποίο επιτυγχάνεται λόγω της συνεισφοράς των κεφαλαίων του Ταμείου με μηδενικό επιτόκιο. Το επιτόκιο με το οποίο θα μπορούν να δανείζονται επαγγελματίες αγρότες από το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,87%.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας