Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων στους τομείς εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

bg-05

Σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς περιφερειακής προτεραιότητας που στοχεύει η δράση, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Επιπλέον επιδιώκει την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις στους τομείς περιφερειακής προτεραιότητας που στοχεύει η δράση.

Περιλαμβάνεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν Καινοτομία, Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα, Πειραματική ανάπτυξη στους τομείς Αγροδιατροφής/Γαστρονομίας, Θαλάσσιας Οικονομίας, Πράσινης/Κυκλικής Οικονομίας, Πολιτισμού-Τουρισμού-Δημιουργικής Οικονομίας και της Υγείας – Υπηρεσιών Υγείας μέσω Βιο-ιατρικής, που αποτελούν τομείς ΕΤΑΚ της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως προέκυψε από τη σχετική διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης.

Σε ποιους απευθύνεται

• Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα
• Οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων (σε σύμπραξη τουλάχιστον με μία επιχείρηση): κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.

Περίοδος υποβολής

από 24/2/2020 έως 24/4/2020

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Όροι και προϋποθέσεις

Σε περίπτωση πραγματικής συνεργασίας επιχείρησης με Οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων κύριος εταίρος του έργου πρέπει να είναι Επιχείρηση (σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων της μίας επιχείρησης, το ρόλο του συντονιστή αναλαμβάνει αυτή με το μεγαλύτερο μερίδιο επένδυσης), έχοντας την ευθύνη για την άρτια υλοποίηση του έργου, με τον ορισμό κατάλληλου επιστημονικού υπεύθυνου.

Κάθε Δικαιούχος-επιχείρηση έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος για χρηματοδότηση μόνο ενός επενδυτικού σχεδίου το οποίο πρέπει να αποδείξει κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, ότι θα μπορέσει να το υλοποιήσει.

Προϋπολογισμός

€ 1.200.000

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας