Σε εξέλιξη η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων στο πρόγραμμα ΠΑΒΕΤ-2013 (Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη της Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας)

bg-05

Στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» υποβλήθηκαν συνολικά 582 προτάσεις από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή από συμπράξεις ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με το κεφάλαιο 9 (Διαδικασία και Κριτήρια Αξιολόγησης των Προτάσεων) του Οδηγού Εφαρμογής της πράξης. Συγκεκριμένα έχει ολοκληρωθεί ο προκαταρκτικός έλεγχος των προτάσεων από σχετική επιτροπή και έχουν αποσταλεί οι επιστολές στους επιστημονικούς υπευθύνους των 18 προτάσεων που απορρίφθηκαν λόγω μη κάλυψης των όρων και των τυπικών προδιαγραφών της πράξης.

Η κατανομή ανά θεματικό τομέα έρευνας των 564 προτάσεων που κρίθηκαν επιλέξιμες από τον προκαταρκτικό έλεγχο παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Θεματικός Τομέας Αριθμός προτάσεων %
1. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία 74 13,1
2. Τρόφιμα/ Ποτά 49 8,7
3. Ενέργεια 65 11,5
4. Περιβάλλον 68 12,1
5. Χημικές διεργασίες 18 3,2
6. Φαρμακευτικά/ Καλλυντικά προϊόντα 40 7,1
7. Υλικά 44 7,8
8. Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμοί 206 36,5
Σύνολο 564 100

Αυτήν την περίοδο, μετά την ολοκλήρωση της επιλογής αξιολογητών, οι υποβληθείσες προτάσεις αξιολογούνται από πενταμελείς θεματικές επιτροπές αξιολόγησης. Η διαδικασία αξιολόγησης βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2013.

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας