Πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜΜΕ Μεταποίησης και Τριτογενή Τομέα (Interreg III Ελλάδα-Αλβανία)

bg-03

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 14
Απρίλιος 2008
Πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜΜΕ Μεταποίησης και Τριτογενή Τομέα (Interreg III Ελλάδα-Αλβανία).

Προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα (InterregIIIΕλλάδα-Αλβανία) για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη μεταποίηση και σε κλάδους του τριτογενή τομέα (πλην των τουριστικών καταλυμάτων). Το πρόγραμμα αφορά επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό από 20.000 € έως 250.000 € και το ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης είναι 50%.

Η περιοχή εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος είναι οι νομοί Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Καστοριάς και Φλώρινας  και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες συναλλάσσονται με την Αλβανία.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις μεταποίησης και συγκεκριμένων κλάδων του τριτογενή τομέα (εξαιρούνται τα τουριστικά καταλύματα) οι οποίες:
• είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λειτουργούν νόμιμα και τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας
• έχουν συμπληρώσει μια (1) πλήρη, δωδεκάμηνη και κλεισμένη διαχειριστική χρήση
• απασχολούσαν λιγότερα από 250 άτομα προσωπικό το 2007
• είχαν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών την τελευταία τριετία από 20.000 € έως 50.000.000 €
• θα προσκομίσουν κατά την υποβολή της επενδυτικής τους πρότασης όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία τους
• μπορούν αποδεδειγμένα να καλύψουν το 25% του συνολικού προϋπολογισμού (ίδια συμμετοχή)
• έχουν έδρα στην ελληνική επικράτεια και θα υλοποιήσουν επένδυση εντός των επιλέξιμων περιοχών
εφαρμογής του προγράμματος (νομοί Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Καστοριάς και Φλώρινας)
• συναλλάσσονται με την Αλβανία (αθροιστικά το ποσοστό εξαγωγών ή και εισαγωγών επί του
κύκλου εργασιών κατ’ έτος για τα τρία τελευταία έτη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5%).

Δαπάνες που χρηματοδοτούνται:
• Εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων
• Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
• Συστήματα αυτοματοποίησης, εφαρμογές και εξοπλισμός πληροφορικής
• Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ISOκ.α.)
• Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή συμβουλευτικές υπηρεσίες προώθησης.

Υποβολή Επενδυτικών Προτάσεων
Οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται από 10/4/2008 μέχρι 9/5/2008.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την υποβολή της πρότασης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 3 εκ € (δημόσια δαπάνη).

Σχεδιάστε έγκαιρα και αποτελεσματικά τις επαγγελματικές σας κινήσεις
Η επιτυχία απαιτεί σωστή προετοιμασία. Ξεκινήστε επιλέγοντας τον κατάλληλο σύμβουλο επιχειρήσεων. Στην PLAN A.E. έχουμε την τεχνογνωσία, την οργάνωση και τον χρόνο που απαιτείται για να σας καθοδηγήσουμε σωστά στις επόμενες επιχειρηματικές σας κινήσεις.

Όσοι επενδυτές ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν τις επενδυτικές τους κινήσεις στα πλαίσια των επερχόμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακό Νόμο, Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ παρακαλούνται να έρθουν ΑΜΕΣΑ σε επαφή με την PLAN A.E. (26510-85030, info@plan.gr).

PLAN A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Εθνικής Αντίστασης 64, Κατσικά ΤΚ 45500, Ιωάννινα
τηλ 26510-85030, fax 26510-66668, info@plan.gr
www.plan.gr

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας