Πρόγραμμα "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών"

bg-03

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 47
Ιανουάριος 2012
“Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών”
Ολοκληρωμένες Λύσεις από τη PLAN A.E. για το πρόγραμμα 
επιχορήγησης μεταφορικών εταιριών με ποσοστό έως 70% 

Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις του κλάδου «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης».

H PLAN A.E. σας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτων λύσεων για το πρόγραμμα που περιλαμβάνει:

• Δωρεάν σύνταξη μελέτης, προετοιμασία φακέλου και υποβολή επενδυτικού σχεδίου.
• Ολοκληρωμένη παρακολούθηση και διοίκηση του επενδυτικού σχεδίου μέχρι την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης.
• Marketing Plan για τον κλάδο των μεταφορικών εταιριών και την ανάπτυξη-προώθηση της εταιρίας σας.
• Μελέτες αναδιοργάνωσης και ανασχεδιασμού της επιχείρησής σας.
• Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής (εξοπλισμός – λογισμικό) για μεταφορικές εταιρίες.
• Πλατφόρμα διαχείρισης στόλου οχημάτων (Fleet Management – GPS).
• Κατασκευή web site για την προβολή και προώθηση της επιχείρησής σας.
• Κατασκευή ηλεκτρονικού συστήματος για online κλείσιμο μεταφορών (B2B, B2C) μέσω Internet.
• Συστήματα οργάνωσης αποθήκης με barcodes.
• Τηλεφωνικά κέντρα – διασύνδεση υποκαταστημάτων μέσω Internet.
• Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ISO, HACCP κ.α.) και πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα.
• Συστήματα διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Όλες οι παραπάνω δαπάνες είναι επιλέξιμες στα πλαίσια του προγράμματος “Ενίσχυση Χερσαίων Οδικών Μεταφορών”.

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες στα πλαίσια του προγράμματος είναι:

Δαπάνες που επιχορηγούνται με 70%:

• Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαμόρφωση) συνεργείων, χώρων στάθμευσης, αποθήκευσης και συντήρησης
• Επενδύσεις σε πάγια:
– Μετασκευή – διασκευή φορτηγών αυτοκινήτων
– Εξοπλισμός φόρτωσης – εκφόρτωσης, ράφια κλπ
– Εξοπλισμός συνεργείου  συντήρησης και επισκευής οχημάτων
– Εξοπλισμός πρατηρίου υγρών καυσίμων (επιλέξιμη για αποκλειστική και μόνο χρήση των οχημάτων της επιχείρησης)
• Αγορά οικοπέδου (μέχρι 10% του προϋπολογισμού)
• Δαπάνες για ΑΠΕ και προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας (μέχρι 25% του προϋπολογισμού ή 15.000 €)
• Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα κλπ (μέχρι 10% του προϋπολογισμού)
• Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα – Ενοικίαση οικοπέδου σε περιοχή εκτός ΒΙΠΕ για περίοδο ενός έτους (μέχρι 30% του προϋπολογισμού)
• Άϋλες δαπάνες (αμοιβή συμβούλου, συμμετοχή σε εκθέσεις, δαπάνες εκπαίδευσης και πιστοποίησης, εκπόνηση μελετών, δημιουργία διαδικτυακού τόπου για πρώτη φορά κλπ – μέχρι 20% του προϋπολογισμού).

Δαπάνες που επιχορηγούνται με 25% (νεοσύστατες μικρές) ή 45% (υφιστάμενες):

• Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα  κοινοτικά  πρότυπα  ή αυξάνουν το βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων με περιβαλλοντική βελτίωση (μέχρι 12.000 €).
• Δαπάνες πρόσληψης και απασχόλησης για συνολική διάρκεια 1  έτους πρόσθετου προσωπικού, εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία (ΑΜεΑ) κατά την έννοια του κανονισμού 800/2008 άρθρο 40 (μέχρι 30% του προϋπολογισμού).
• Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις (υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μια διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος ) για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (άρθρο 14). πχ    ενοίκια, συνδρομές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες μισθοδοσίας, υπηρεσίες νομικής/ διοικητικής υποστήριξης ίδρυσης νέας επιχείρησης/αλλαγής νομικής μορφής/αλλαγή έδρας, κλπ – μέχρι 25% του προϋπολογισμού).

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι από 30.000 € μέχρι 180.000 €.
Το ποσοστό επιχορήγησης φτάνει μέχρι το 70%.
Προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 35% της εγκεκριμένης επιχορήγησης.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Υποβολή προτάσεων: 20/2/2012 – 20/3/2012.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Όσοι επενδυτές ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να έρθουν
ΑΜΕΣΑ σε επαφή με την PLAN A.E. (26510-85030, info@plan.gr).
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να διαβάσετε στο www.plan.gr

Η επιλογή του κατάλληλου συμβούλου είναι το πρώτο βήμα
για την επιτυχία των επιχειρηματικών σας σχεδίων.

Γιατί να επιλέξετε την PLAN Α.Ε.;

Η PLAN A.E. έχει τεράστια εμπειρία στην υποβολή επενδυτικών προτάσεων για επιχορηγούμενα προγράμματα και έχει να επιδείξει πολλές και σημαντικές επιτυχίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πρώτο μεγάλο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ (Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων – ΠΕΠ 2009, στο οποίο συμμετείχαν περισσότερες από 45.000 επιχειρήσεις) τα ποσοστά επιτυχίας της PLAN A.E. ήταν τρεις φορές μεγαλύτερα από τον μέσο πανελλαδικό όρο (δείτε εδώ).

PLAN A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Εθνικής Αντίστασης 64, Κατσικά ΤΚ 45500, Ιωάννινα
τηλ 26510-85030, fax 26510-66668, info@plan.gr
www.plan.gr

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας