Πρόγραμμα "Γέφυρα" Επιδότησης Δόσεων Δανείων

bg-05

Το νέο πρόγραμμα “Γέφυρα” του Ελληνικού Δημοσίου, στηρίζει έμπρακτα τους δανειολήπτες που έχουν πληγεί από την πανδημία του Covid-19, και αφορά στην επιδότηση των δόσεων δανείων, με προσημείωση ή υποθήκη της κύριας κατοικίας τους.

Το Δημόσιο επιδοτεί για χρονικό διάστημα 9 μηνών συγκεκριμένο ποσοστό της δόσης των δανείων ακόμα και σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Δικαιούχοι της Δράσης

Στο πρόγραμμα εντάσσονται φυσικά πρόσωπα που είτε τα ίδια, είτε ο σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος, έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία και έχουν ενταχθεί στα ληφθέντα στο πλαίσιο του Covid-19 μέτρα.

Πιο συγκεκριμένα το νέο πρόγραμμα αφορά:
Εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα που έλαβαν οικονομική ενίσχυση ή μειώθηκε το εισόδημά τους
Ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που έλαβαν οικονομική ενίσχυση ή μειώθηκαν τα έσοδά τους
Εταίρους προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή/και έχουν λάβει ενίσχυση
Ανέργους ή μακροχρόνια ανέργους στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση
• Δικαιούχους που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής
• Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
• Ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα
Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής μόνο μίας αίτησης από τον δικαιούχο. Σε περίπτωση περισσότερων συγκύριων στην κύρια κατοικία, μπορεί να υποβληθεί αίτηση από έναν από αυτούς.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Για την ένταξη του δανειολήπτη στο πρόγραμμα επιδότησης πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι κριτήρια:
• Ο αιτών ή ο σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος να έχει πληγεί από τις συνέπειες του Covid-19.
• Ο αιτών να διαθέτει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα.
Να μην έχει υπαχθεί στο Ν.4605/2019 για την Προστασία κύριας κατοικίας ή σε ρύθμιση οφειλών με τον Ν.3588/2007, τον Ν.4307/2014 ή τον Ν.4469/2017.
• Να μην υφίσταται εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου ή άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση για το δάνειο.
• Η συνολική αξία των μεταφορικών μέσων που απέκτησε εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση να μην υπερβαίνει τις 80.000€.

Κατηγορίες Επιδότησης

Ο δικαιούχος εντάσσεται σε μία από τις κάτωθι κατηγορίες, ανά χρηματοπιστωτικό οργανισμό, βάσει της κατηγοριοποίησης της οφειλής του στις 29/02/2020 η οποία ορίστηκε ως «Ημερομηνία Αναφοράς»:

Α. Εξυπηρετούμενη ή με Καθυστέρηση πληρωμής ≤ 90 ημέρες
Β. Με καθυστέρηση πληρωμής > 90 ημερών
Γ. Καταγγελμένη οφειλή

Σε περίπτωση μη ύπαρξης καταγγελμένης οφειλής, τα κριτήρια επιλεξιμότητας του αιτούντος εφαρμόζονται με βάση την οφειλή που παρουσιάζει το μεγαλύτερο υπόλοιπο, ενώ εάν υπάρχει έστω και μία καταγγελμένη οφειλή στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ανεξαρτήτως ποσού, τότε εφαρμόζονται τα κριτήρια της κατηγορίας της καταγγελμένης οφειλής.

Η επιδότηση του Δημοσίου:
• ισχύει για 9 μήνες και μεταβάλλεται ανά τρίμηνο,
• καθορίζεται σε επίπεδο πελάτη ανά Τράπεζα, βάσει της κατηγοριοποίησης της οφειλής
• δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο όριο που τίθεται ανά κατηγορία οφειλής.

Περίοδος υποβολής
Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης μέχρι τις 30/09/2020

Πηγή: Τράπεζα Πειραιώς

Link: https://www.piraeusbank.gr/el/idiwtes/lp/programma-epidotisis-doseon-daneion-gefyra

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας