Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα LEADER για Ιωάννινα και Θεσπρωτία. Σε πλήρη εξέλιξη το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

bg-03

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 37
Σεπτέμβριος 2010
Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα LEADER για Ιωάννινα και Θεσπρωτία.
Σε εξέλιξη τα Μέτρα 311, 312 και 313 από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Digi Retail – Πρόγραμμα για υφιστάμενες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου.
Σε εξέλιξη το πρόγραμμα “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες”.
Το πρόγραμμα “e-security” έχει ακόμα διαθέσιμους πόρους.
Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα LEADER για Ιωάννινα και Θεσπρωτία.

Το πρόγραμμα LEADER εντάσσεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορά τις παρακάτω περιοχές:

Νομός Ιωαννίνων
• Δήμος Ιωαννιτών (μόνο το Δ.Δ. Μαρμάρων)
• Δήμος Ανατολής (για το Δ.Δ. Ανατολής εντός είναι η εκτός σχεδίου περιοχή)
• Δήμος Κόνιτσας
• Δήμος Μαστοροχωρίων
• Δήμος Μπιζανίου
• Δήμος Παμβώτιδος
• Δήμος Περάματος (εκτός του Δ.Δ. Περάματος)
• Κοινότητα Αετομηλίτσας
• Κοινότητα Φούρκας
• Κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων

Νομός Θεσπρωτίας
• Δήμος Ηγουμενίτσας (εκτός του Δ.Δ. Ηγουμενίτσας)
• Δήμος Παραποτάμου
•Δήμος Συβότων
• Κοινότητα Πέρδικας

Οι υποψήφιοι επενδυτές καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στα ακόλουθα Υπομέτρα/Δράσεις:

Δράση Ποσοστό επιδότησης
L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 50%
L123β: Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων

– Για επενδύσεις προϋπολογισμού μέχρι και 200.000,00 € ποσοστό επιδότησης 50%

– Για επενδύσεις προϋπολογισμού άνω των 200.000,00 € ποσοστό επιδότησης 60%

L311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
L311-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης 60%
L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής 60%
L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων 60%
L311-4 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 60%
L311-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων 60%
L311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 60%
L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση 60%
L312:Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων 60%
L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 60%
L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί  επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση 60%
L313:Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
L313-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης 60%
L313-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής 60%
L313-7: Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού 60%
L313-8: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 60%

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50-60% και ο μέγιστος προϋπολογισμός των προτάσεων είναι 600.000 € για τις τουριστικές μονάδες και 300.000 € για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 22 Νοεμβρίου 2010.

Για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα LEADER και να δείτε την επίσημη πρόσκληση και προκήρυξη επισκεφθείτε το site της PLAN A.E. (www.plan.gr).

Σε εξέλιξη τα Μέτρα 311, 312 και 313 από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τα προγράμματα ΠΑΑ αφορούν συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές (για να δείτε αναλυτικά τις περιοχές ανά νομό πατήστε εδώ).

Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 35% – 60% (για την Ήπειρο είναι 60%) και ο μέγιστος προϋπολογισμός των προτάσεων είναι 300.000 € (εκτός από τις τουριστικές μονάδες στο Μέτρο 311 όπου μπορεί να φτάσει τις 600.000 €).

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 15 Οκτωβρίου 2010.

Για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα ΠΑΑ και να δείτε τους επίσημους οδηγούς και τις προκηρύξεις των Μέτρων 311, 312 και 313 επισκεφθείτε το site της PLAN A.E. (www.plan.gr).

Digi Retail – Πρόγραμμα για υφιστάμενες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος “Digi Retail – Πρόγραμμα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεμπορίου” το οποίο απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις λιανεμπορίου. Το πρόγραμμα είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η οποία ολοκληρώθηκε στις 24 Αυγούστου και μετά τις τελικές αλλαγές αναμένεται η προκήρυξή του.

Ποιούς Αφορά;
Το πρόγραμμα Digi-Retail απευθύνεται σε όλες τις υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές Επιχειρήσεις) που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας και στους Συνεταιρισμούς που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας (από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι ενώσεις επιχειρήσεων).

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα πρέπει να:
• να ανήκουν στο κλάδο του λιανεμπορίου,
• να έχουν κλείσει τουλάχιστον μια πλήρη δωδεκάμηνη χρήση
• να απασχολούν τουλάχιστον 1 εργαζόμενο (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) με σχέση εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
• να μην έχουν λάβει επιχορηγήσεις άνω των 200.000 € την τρέχουσα χρήση και τις 2 προηγούμενες (από προγράμματα που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis)
• να μην ήταν προβληματικές επιχειρήσεις την 1η Ιουλίου 2008
• λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

Τι χρηματοδοτείται;
Το πρόγραμμα Digi-Retail χρηματοδοτεί επενδύσεις που στοχεύουν στην Αναδιοργάνωση και Εξοικονόμηση Πόρων (στόχος Ε1) και στην Εξωστρέφεια – προώθηση – επικοινωνία (στόχος Ε2).

Αναδιοργάνωση και Εξοικονόμηση Πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Στόχος Ε1):

Ενδεικτικά Παραδείγματα:

• Πλήρης αυτοματοποίηση και ηλεκτρονική παρακολούθηση προϊόντων και αποθεμάτων, με ηλεκτρονική έκδοση παραστατικών μέσω χρήσης φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) ή και φορολογικών εκτυπωτών (ΑΔΗΜΕ).
• Ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing) ή/και έκδοση αποδείξεων λιανικής με ταυτόχρονη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση σύμφωνα με την οδηγία 2001/115/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ελληνικό ΚΒΣ
• Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών (e-payments)
• Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών για τη διακίνηση και διαθεσιμότητα προϊόντων μεταξύ υποκαταστημάτων, μέσω online επικοινωνίας
• Ηλεκτρονικός καθορισμός τιμών και σήμανσης (e-pricing) και δυναμική τιμολόγηση προϊόντων
• Ηλεκτρονική σήμανση ραφιού (electronic shelf tags)
• Εφαρμογές RFID (π.χ. έξυπνο καλάθι προϊόντων κλπ)
• Υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης λιανικής (διαχείριση πελατολογίου, αυτοματοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας, διασύνδεση με ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα)

Εφαρμογές Business Intelligence για τη βελτίωση της ανάλυσης της καταναλωτικής συμπεριφοράς και την αποτελεσματικότερη εσωτερική οργάνωση.

Εξωστρέφεια – προώθηση – επικοινωνία (Στόχος Ε2):
Ενδεικτικά Παραδείγματα
• Έξυπνες κάρτες επιβράβευσης πελατών (loyalty schemes και smart loyalty cards) για προσωποποιημένο marketing
• Ψηφιακή Σήμανση για την προβολή προϊόντων (Digital signage)
• Αυτόματες/ Έξυπνες προϊοντικές ετικέτες (smart tagging)
• Εφαρμογές και υπηρεσίες διαδραστικής επικοινωνίας και προώθησης που αξιοποιούν νέα τεχνολογικά εργαλεία και πλατφόρμες (διαδραστικές βιτρίνες, μέθοδοι marketing που αξιοποιούν συσκευές κινητής επικοινωνίας, Διαδικτυακές καμπάνιες ενημέρωσης και προβολής, Βελτιστοποίηση παρουσίας σε μηχανές αναζήτησης κλπ.)
• Υπηρεσίες Προώθησης, Προβολής και Διαφήμισης μέσω της αξιοποίησης μέσων εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης για τη διεύρυνση του πελατολογίου
• Δυναμική/ εξατομικευμένη προώθηση προϊόντων με ηλεκτρονικά μέσα
• Υπηρεσίες κατάρτισης εξατομικευμένων προτάσεων προς τους καταναλωτές, αξιοποιώντας παρελθούσες καταναλωτικές προτιμήσεις
• Εφαρμογές προώθησης συνδυασμένες με γεωγραφική πληροφόρηση (geo-location services)
• Ηλεκτρονικά κουπόνια, ή κουπόνια μέσω συσκευών κινητής επικοινωνίας (e-coupons, m-coupons).

Η κάθε επένδυση που υποβάλλεται προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά και τους δύο στόχους και οι δαπάνες της να κατανέμονται ανά είδος (εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες) σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω παραδείγματα ενεργειών μπορούν να αφορούν είτε σε μεμονωμένα καταστήματα, είτε σε ανταλλαγή δεδομένων με περισσότερα υποκαταστήματα, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς υλοποίησης που θα τεθούν στη δράση.

Μέσα από το πρόγραμμα θα χρηματοδοτείται η κατασκευή Ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτή είναι εμπλουτισμένη με ολοκληρωμένες συναλλαγές και εξυπηρετεί λύσεις από την Κατηγορία Ενεργειών Ε(2): Εξωστρέφεια – προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν την ολοκλήρωση των ενεργειών που θα υλοποιήσουν στο πλαίσιο της δράσης, με τις υπάρχουσες διαδικασίες και τα συστήματα της επιχείρησης.

Κατηγορίες Δαπανών

Οι Κατηγορίες Δαπανών (Κ.Δ.) που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της δράσης, είναι οι ακόλουθες:
Κ.Δ. (1): «Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού» – 0% έως 40%
Κ.Δ.(2): «Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και Υπηρεσιών Λογισμικού με τη μορφή Software as a Service» – 30% έως 50%
Κ.Δ. (3): «Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης, προπληρωμένων και/ ή συνδρομητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχομένου για την υλοποίηση των Ενεργειών Ε(1) και Ε(2) και ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης-προβολής» – 40% έως 60%

Προϋπολογισμός – Επιχορήγηση
Ο επιτρεπτός προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση και το ποσοστό επιχορήγησης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης:

Κατηγορία Δικαιούχου
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ
Προϋπολογισμός Επενδυτικού Σχεδίου 10.000€ έως 100.000€ 25.000€ έως 150.000€ 50.000€ έως 250.000€ 100.000€ έως 500.000€
Ποσοστό Επιχορήγησης 60% 60% 50% 40%

Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή λιγότερων, αν δεν έχουν κλεισθεί τρεις)

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 200 εκ. ευρώ (100 εκ. ευρώ δημόσια δαπάνη + 100 εκ. ευρώ ιδιωτική συμμετοχή).

Σε εξέλιξη το πρόγραμμα “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες”.

Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες”.

Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο τομέα της Μεταποίησης ή των Υπηρεσιών που λειτουργούν υποστηρικτικά προς αυτές.

Ο προϋπολογισμός των προτάσεων μπορεί να είναι από 50.000 – 400.000 ευρώ (μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) και το ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης κυμαίνεται από 35% – 45% ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (για την Ήπειρο το ποσοστό επιχορήγησης είναι 45%).

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται από 29/7/2010 έως30/9/2010.

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ.

Το πρόγραμμα “e-security” έχει ακόμα διαθέσιμους πόρους

Το πρόγραμμα “e-security – Eνίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια” επιχορηγεί με ποσοστό 70% τις επιχειρήσεις που θέλουν να ενισχύσουν την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος τους.

Επιλέξιμες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους πριν από 1/1/2008, απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο και διαθέτουν αποδεδειγμένα εξοπλισμό πληροφορικής αξίας τουλάχιστον 10.000 € (λαμβάνονται υπόψη οι αγορές μετά από το έτος 2000).

Επιλέξιμες δαπάνες: 
• Δαπάνες Εξοπλισμού (servers, εξοπλισμός ασφαλείας, εξοπλισμός δικτύου LAN & wi-fi, εξοπλισμός backup/ data recovery, εξοπλισμός ελέγχου χώρου).
• Δαπάνες Λογισμικού (Τυποποιημένο λογισμικό ασφαλείας προστασίας, λογισμικό ανίχνευσης και επεξεργασίας αστοχιών, ανάπτυξη ειδικού λογισμικού για ασφάλεια, λογισμικό για backup/ data recovery, λογισμικό κρυπτογράφησης).
• Δαπάνες Υπηρεσιών (υπηρεσίες μετάπτωσης δεδομένων από προηγούμενη κατάσταση, υπηρεσίες ελέγχων, υπηρεσίες διαμόρφωσης πολιτικής ασφάλειας, υπηρεσίες πιστοποίησης ασφάλειας πληροφοριών και συστημάτων, υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης έργου).

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 5.000 € ενώ ο μέγιστος 70.000 €.
Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 70%.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός για κάθε επενδυτικό σχέδιο θα προσδιοριστεί από την ανάγκη της επιχείρησης για την ενίσχυση της ασφάλειας καθώς και από το μέγεθος της επιχείρησης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πρόγραμμα e-security η PLAN A.E. έχει τεράστια εμπειρία καθώς υλοποίησε σχεδόν το 5% των προτάσεων που κατατέθηκαν πανελλαδικά.

PLANTRON.gr – Πρωτοποριακά προϊόντα από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της PLAN A.E.

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα Plantron (www.plantron.gr) τηςPLAN A.E. μπορείτε να δείτε και να παραγγείλετε εξοπλισμό τεχνολογίας για το σπίτι, το γραφείο και την επιχείρηση.

Για παράδειγμα το EPIR GSM που είναι ένας GSM αισθητήρας κίνησης ο οποίος σας αποστέλλει ένα μήνυμα SMS εάν ανιχνεύσει κάποια κίνηση στο χώρο που το εγκαταστήσατε.

Ή το εξαιρετικά καινοτομικό Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας PLU.GWISE το οποίο μετράει και καταγράφει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των συσκευών σας και σας επιτρέπει να εξοικονομήσετε χρήματα και να προστατέψετε το περιβάλλον προγραμματίζοντας την αυτόματη απενεργοποίηση των συσκευών

Επίσης στο Plantron.gr μπορείτε να δείτε μια πλήρη γκάμα συσκευών Αυτοματισμού Χ10 με την οποία μπορείτε πολύ εύκολα να μετατρέψετε το σπίτι σας σε έξυπνο σπίτι με αυτοματισμούς και τηλεχειρισμούς για όλες σας τις συσκευές (φώτα, ρολά, κουρτίνες, ηλεκτρικές συσκευές κλπ).

Στο Plantron.gr θα βρείτε επίσης ποιοτικές συσκευές GSM(κάμερες, modems, ασύρματους ελεγκτές, fax, επιτραπέζιες τηλεφωνικές συσκευές, VPN routers κλπ).

Εξοικονομήστε έως 20% από το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Βάσει νόμου η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει απελευθερωθεί και έχει δοθεί σε άλλες εταιρίες (εκτός από τη ΔΕΗ) το δικαίωμα πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Η Verbund Hellas ανήκει στο διεθνές δίκτυο της Verbund, της μεγαλύτερης εταιρίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αυστρία, που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 20 χώρες. Η Verbund είναι η πρώτη ιδιωτική εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε επιχειρησιακούς πελάτες μέσης και χαμηλής τάσης.

Χωρίς την παραμικρή αλλαγή στο μετρητή ή την ηλεκτρολογική σας εγκατάσταση, μπορείτε εύκολα και γρήγορα να έχετε σημαντική έκπτωση

Επικοινωνήστε άμεσα με την PLAN A.E. για να σας δώσουμε ακριβή εκτίμηση της έκπτωσης που μπορείτε να έχετε, επιλέγοντας τη VERBUND.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες Συνταξιοδότησης

Λύστε σήμερα το γρίφο του συνταξιοδοτικού σας

Σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα, η PLAN A.E. προσφέρει μια καινούργια υπηρεσία (Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Συνταξιοδότησης) και δίνει έγκυρες και αξιόπιστες απαντήσεις στα ερωτήματα πολλών ασφαλισμένων.

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όσους πρόκειται να θεμελιώσουν σύντομα δικαίωμα σύνταξης (κανονικής ή πρόωρης) αλλά και σε αυτούς που, ενώ έχουν πολλά χρόνια ακόμα μέχρι να συνταξιοδοτηθούν, ενδιαφέρονται να μάθουν τι ενέργειες πρέπει να κάνουν ώστε να μεγιστοποιήσουν το ποσό της σύνταξης τους.

• Πότε σας συμφέρει να βγείτε στη σύνταξη;
• Τι κερδίζετε εάν αλλάξετε ασφαλιστική κλάση; Πότε πρέπει να γίνει η αλλαγή;
•  Σας συμφέρει να κάνετε εξαγορά ενσήμων;
•  Ποιος είναι ο καλύτερος χειρισμός στις περιπτώσεις διαδοχικής/πολλαπλής ασφάλισης;
•  Συντάξεις εξωτερικού.

Αναλαμβάνουμε την πλήρη ετοιμασία και υποβολή του φακέλου συνταξιοδότησης.

Έγκυρες και αξιόπιστες γνωμοδοτήσεις σε συνεργασία με κορυφαίο και εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο της Αθήνας.

• Οι υπηρεσίες μας είναι συμβουλευτικές και δεν αφορούν πώληση ασφαλιστικών – συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

Συντάξεις ΙΚΑ – Δημοσίου – ΟΑΕΕ κ.α.

Σχεδιάστε έγκαιρα και αποτελεσματικά τις επαγγελματικές σας κινήσεις

Η επιτυχία απαιτεί σωστή προετοιμασία. Ξεκινήστε επιλέγοντας τον κατάλληλο σύμβουλο επιχειρήσεων. Στην PLAN A.E. έχουμε την τεχνογνωσία, την οργάνωση και τον χρόνο που απαιτείται για να σας καθοδηγήσουμε σωστά στις επόμενες επιχειρηματικές σας κινήσεις.

Όσοι επενδυτές ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν τις επενδυτικές τους κινήσεις στα πλαίσια των επερχόμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακό Νόμο, Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ παρακαλούνται να έρθουν ΑΜΕΣΑ σε επαφή με την PLAN A.E. (26510-85030, info@plan.gr).

PLAN A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Εθνικής Αντίστασης 64, Κατσικά ΤΚ 45500, Ιωάννινα
τηλ 26510-85030, fax 26510-66668, info@plan.gr
www.plan.gr

Η επιλογή του κατάλληλου συμβούλου είναι το πρώτο βήμα
για την επιτυχία των επιχειρηματικών σας σχεδίων.

Γιατί να επιλέξετε την PLAN Α.Ε.;

Η PLAN A.E. έχει τεράστια εμπειρία στην υποβολή επενδυτικών προτάσεων για επιχορηγούμενα προγράμματα και έχει να επιδείξει πολλές και σημαντικές επιτυχίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πρώτο μεγάλο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ (Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων – ΠΕΠ 2009, στο οποίο συμμετείχαν περισσότερες από 45.000 επιχειρήσεις) τα ποσοστά επιτυχίας της PLAN A.E. ήταν τρεις φορές μεγαλύτερα από τον μέσο πανελλαδικό όρο (δείτε εδώ).

Παρακαλώ σκεφθείτε το περιβάλλον πριν τυπώσετε αυτό το mail

Please consider the environment before printing this e-mail.

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας