Προκηρύχθηκε το Μέτρο 313 (ΟΠΑΑΧ) “Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων”

bg-05

Τίτλος: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

Άξονας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας
Μέτρο 313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
Τομέας: Τουριστικές-Βιοτεχνικές-Πολιτιστικές δραστηριότητες
Ιδιότητα: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ Α’ βαθμού και εταιρίες τους
Δημόσια Δαπάνη: 155.000.000,00 €
Ποσοστό Ενίσχυσης: 35% – 60%

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ:

Στόχοι είναι, η βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, η ενίσχυση της απασχόλησης, η αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, η συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και η προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
α) Για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα:
Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους, καθώς και συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, των οποίων στον καταστατικό τους σκοπό προβλέπεται η υλοποίηση αντίστοιχων έργων.

β) Για παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311, κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ:
Το Μέτρο θα υλοποιηθεί σε γεωγραφικά οριοθετημένες περιοχές παρέμβασης οι οποίες θα είναι κυρίως ορεινές και μειονεκτικές σύμφωνα με το Άρθρο 50 του Καν. 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνέχεια του πλαισίου εφαρμογής των Ο.Π.Α.Α.Χ. της Γ’ Προγραμματικής Περιόδου.
Στο Μέτρο εντάσσονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
α) Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα:

• Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης),
• Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων
• Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου
• Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών).

Οι τρεις πρώτες δράσεις υλοποιούνται εκτός περιοχών NATURA.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω παρεμβάσεων θα καλυφθούν δαπάνες που ενδεικτικά αφορούν σε :
• Μελέτη και κατασκευή έργου
• Απαραίτητο εξοπλισμό
• Ενέργειες προβολής και προώθησης (όπως παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού, καταχωρήσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις, ημερίδες – εκδηλώσεις, ιστοσελίδες και δικτυακοί τόποι)

β) Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας:

• Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, μικρής δυναμικότητας υποδομές διανυκτέρευσης
• Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, χώρων εστίασης και αναψυχής .
• Ίδρυση και εκσυγχρονισμός γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.
• Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης).
• Βελτίωση επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις δράσεις της κατηγορίας «παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας» αυτού του Μέτρου και για τους δικαιούχους αυτού του Μέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την ίδια κατανάλωση.

Οι επιλέξιμες/μη επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 55 του Καν. 1974/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφέρονται στα εξής :

• Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
• Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση με δυνατότητα αγορά καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική αξία του περιουσιακού στοιχείου. Άλλες δαπάνες που συνδέονται με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως το περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή, έξοδα ανά χρηματοδότησης τόκων, γενικά έξοδα, ασφάλιστρα δεν είναι επιλέξιμες.
• Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για την απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δαπάνες αδειών εκμετάλλευσης.

Για τις υποδομές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί), το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται έως 600.000 € και έως 40 κλίνες. Για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέρευσης, οι σχετικές παρεμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με αύξηση της δυναμικότητας τους μέχρι το όριο που ορίζεται ανωτέρω, με προσθήκη καθ’ ύψος ή/και κατ’ επέκταση. Για τις υπόλοιπες δράσεις (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων, παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα) το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 300.000 €.
Για τα Δημόσια Έργα το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται έως 300.000 € . Σε ότι αφορά το ΦΠΑ δεν είναι δυνατή η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ εξαιρουμένου του ΦΠΑ για τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71, παρ. 3(α) του Καν. (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι παρεμβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

α) Για τις παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα, οι οποίες δεν αποτελούν κρατική ενίσχυση, το ύψος ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως 100% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.
β) Το μέγιστο όριο ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει μέχρι 60% και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον εγκεκριμένο χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Χώρας (Ελλάδα Ν. 408/2006) καθώς και τη σχετική υπ’ αριθ. XR140/2007 γνωστοποίηση στην Επιτροπή όπως προβλέπεται στον Καν. (ΕΚ) 1628/2006.

Για να διαβάσετε την επίσημη προκήρυξη του Μέτρου 313 πατήστε εδώ (pdf, 29 σελίδες, 268 KB).

Για να διαβάσετε τoν επίσημο Οδηγό του Μέτρου 313 πατήστε εδώ (pdf, 63 σελίδες, 567 KB).

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας