Προκηρύχθηκε το Μέτρο 311 (ΟΠΑΑΧ) "Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες".

Λεπτομέρειες

Τίτλος: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

Άξονας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας
Μέτρο 313: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
Τομέας: Τουριστικές-Βιοτεχνικές-Πολιτιστικές δραστηριότητες
Ιδιότητα: Γεωργoί
Δημόσια Δαπάνη: 102.300.000,00 €
Ποσοστό Ενίσχυσης: 35% – 60%

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ:
Στόχος του Μέτρου είναι η παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων για τη μείωση της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, τη βελτίωση εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.
Το Μέτρο περιλαμβάνει την ενίσχυση επενδύσεων από μέλη του αγροτικού νοικοκυριού, οι οποίες διαφοροποιούν τις δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται στη γεωργική εκμετάλλευσή τους, με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δε σχετίζονται με τη γεωργία (αγροτικός τουρισμός, βιοτεχνία κ.λ.π.).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι μέλη του αγροτικού νοικοκυριού, και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης για στήριξη. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ:
Το Μέτρο θα υλοποιηθεί σε γεωγραφικά οριοθετημένες περιοχές παρέμβασης οι οποίες θα είναι κυρίως ορεινές και μειονεκτικές σύμφωνα με το Άρθρο 50 του Καν. 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνέχεια του πλαισίου εφαρμογής των Ο.Π.Α.Α.Χ. της Γ’ Προγραμματικής Περιόδου.

Στο πλαίσιο του μέτρου εντάσσονται οι ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις:
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής.
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων.
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων (σε ενδεικτικούς κλάδους με βάση ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ, όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα της ενότητας «ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ».
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (σε ενδεικτικούς κλάδους με βάση ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ, όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα της ενότητας «ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ»).
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
• Βελτίωση επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις δράσεις αυτού του Μέτρου και για τους δικαιούχους αυτού του Μέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την ίδια κατανάλωση.

Όσον αφορά στις υποδομές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί) το επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 600.000 € και έως 40 κλίνες. Τα όρια αυτά ισχύουν και για τη δράση : Επισκέψιμα αγροκτήματα στην περίπτωση που η παρέμβαση περιλαμβάνει και υποδομή διανυκτέρευσης. Σημειώνεται, ότι οι παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέρευσης δύναται να αφορούν είτε ποιοτική αναβάθμιση, είτε και αύξηση της δυναμικότητας.
Για τις λοιπές επιχειρήσεις (ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί), το συνολικό κόστος θα ανέρχεται μέχρι 300.000 €.
Οι παρεμβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.
Καλυπτόμενοι τομείς:

Το μέτρο αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.Στο πλαίσιο του Μέτρου ενισχύεται, για τους δικαιούχους που αναφέρονται στο παρόν Μέτρο, η ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις τέσσερις πρώτες δράσεις ανωτέρω, καθώς και λοιπές επιχειρηματικές μονάδες σύμφωνα με τους ακόλουθους κλάδους ΣΤΑΚΟΔ.

Κωδικός ΣΤΑΚΟΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ
153.3 Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά
158.1 Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
158.2 Παραγωγή φρυγανιών, μπισκότων, παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
158.4 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
158.5 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
158.6 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
158.9 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής μ.α.κ. (μη αναγραφόμενης κατηγορίας)
159.1 Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών
172 Υφαντήρια
175.1 Ταπητουργία
182.1 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας
192.0 Κατασκευή ειδών ταξιδίου, τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας
201.0 Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου
203.0 Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική
205.2 Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτική
212.1 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι.
241.4 Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών (παραγωγή ξυλάνθρακα)
245.1 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης
246.3 Παραγωγή αιθέριων ελαίων
261.3 Κατασκευή κοίλου γυαλιού
262.1 Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών
262.5 Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων
286.1 Κατασκευή ειδών μαχαιροποιίας
286.2 Κατασκευή εργαλείων
293.9 Κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
361.1 Κατασκευή καρεκλών και καθισμάτων
361.2 Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήματα
361.3 Κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας
361.4 Κατασκευή άλλων επίπλων
362.9 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών
363.0 Κατασκευή μουσικών οργάνων
521.2 Παντοπωλεία
522.5 Λιανικό εμπόριο οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών
525.5 Λιανικό εμπόριο αναμνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης
528.1 Επισκευή υποδημάτων κάθε είδους και άλλων δερμάτινων ειδών
923.1 Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία
923.2 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
923.3 Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής
930.1 Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων
930.2 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων
930.4 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

Σημειώνεται ότι στο παρόν μέτρο δεν περιλαμβάνονται ενέργειες μεταποίησης/εμπορίας γεωργικών προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης οι οποίες καλύπτονται οριζόντια στο πλαίσιο του Μέτρου 123 του Άξονα 1 του Προγράμματος.

Επιλέξιμες δαπάνες: 
• Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
• Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση με δυνατότητα αγορά καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική αξία του περιουσιακού στοιχείου. Άλλες δαπάνες που συνδέονται με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως το περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή, έξοδα ανά χρηματοδότησης τόκων, γενικά έξοδα, ασφάλιστρα δεν είναι επιλέξιμες
• Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για την απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δαπάνες αδειών εκμετάλλευσης.
• Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

Το μέγιστο όριο ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει μέχρι 60% και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον εγκεκριμένο χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Χώρας (Ελλάδα Ν. 408/2006) καθώς και τη σχετική υπ’ αριθ. XR140/2007 γνωστοποίηση στην Επιτροπή όπως προβλέπεται στον Καν. (ΕΚ) 1628/2006.

Για να διαβάσετε την επίσημη προκήρυξη του Μέτρου 311πατήστε εδώ (pdf, 32 σελίδες, 281 KB).

Για να διαβάσετε τoν επίσημο Οδηγό του Μέτρου 311 πατήστε εδώ (pdf, 65 σελίδες, 584 KB).

Επιστροφή στην σελίδα Νέα και Ανακοινώσεις.

Ημερομηνία:
Δευτέρα, Αύγουστος 2, 2010

Συνημμένα αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ:   26510 85030,  26510 93470, 801-300-3221 (αστική χρέωση)

Fax:   26510 66668

Σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνίας εκτός του ωραρίου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στον αριθμό 6945 219 473

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.