Προκηρύχθηκαν τα Μικρά Σχέδια Βελτίωσης (αφορά αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις)

bg-05

Η δράση στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων με την εισαγωγή σε αυτές της μηχανικής άμελξης (αμελκτική μηχανή) καθώς επίσης και κάποιων προαιρετικών συνοδευτικών επενδύσεων. Το ανώτατο συνολικό επιλέξιμο κόστος για τη δράση αυτή ανέρχεται στα 50.000 ευρώ.

Αναλυτικά, οι επιλέξιμες επενδύσεις είναι:

Υποχρεωτικά: Η αγορά αμελκτικής μηχανής

Προαιρετικά:
1.     Η κατασκευή ή η ανακατασκευή ή η επέκταση ή η διαμόρφωση υπάρχοντος χώρου σε αμελκτήριο με ή χωρίς αίθουσα γάλακτος και μηχανημάτων, wc. Επίσης η αγορά πλατφόρμας αποκλειστικά για την τοποθέτηση σε αυτήν αμελκτικού συγκροτήματος.
2.     Η αγορά εξοπλισμού ψύξης γάλακτος (μέχρι 2 παγολεκάνες), συνολικής χωρητικότητας ανάλογης της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας.
3.     Η αγορά μηχανών γαλουχίας αμνοεριφίων.
4.     Η αγορά γεννήτριας πετρελαίου για τη λειτουργία του εξοπλισμού της εκμετάλλευσης.
5.     Η αγορά παρασκευαστήριου ζωοτροφών (με χρήση είτε πρώτων υλών ζωοτροφών είτε με ανάμειξη πρώτων υλών ζωοτροφών με συμπληρωματική ζωοτροφή – ισορροπιστή), αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση, αποτελούμενο από ζυγιστικό, σπαστήρα και αναμικτήρα, συνολικής δυναμικότητας μέχρι ενός τόνου ανά ώρα.
6.     Η αγορά και εγκατάσταση μέχρι τριών σιλό συνολικής (αθροιστικής) χωρητικότητας έως 40 κυβικών μέτρων.
7.     Η κατασκευή αποθηκευτικών χώρων θερμοκηπιακού εγκεκριμένου τύπου για ζωοτροφές εμβαδού μέχρι 500 τετραγωνικών μέτρων.
8.     Η κατασκευή μικρού βιολογικού καθαρισμού.
9.     Η αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.

Η δυναμικότητα όλων των ανωτέρω επενδύσεων θα πρέπει να είναι ανάλογη της τρέχουσας δυναμικότητας της μονάδας και προσδιορίζεται από πίνακες που έχουν επισυναφθεί στην προκήρυξη του μέτρου καθώς και στις σχετικές αποφάσεις του μέτρου. Επίσης, ο υποψήφιος καθοδηγείται από το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων προκειμένου η αίτηση που θα υποβληθεί να περιλαμβάνει επενδύσεις των οποίων η δυναμικότητα θα είναι επιλέξιμη σε σχέση με τη δυναμικότητα της εκμετάλλευσης.

Όλες οι ανωτέρω δαπάνες, προκειμένου να είναι επιλέξιμες, θα πρέπει να αφορούν σε καινούργιο εξοπλισμό και να υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία πρωτοκόλλου της ατομικής απόφασης έγκρισης και πριν την εκπνοή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, όπως αυτό θα έχει οριστεί στην ατομική απόφαση έγκρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας