Προδημοσίευση προγραμμάτων "Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Νέων" και "Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Γυναικών"

bg-03

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 19
Φεβρουάριος 2009
Πρόγραμμα “Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Νέων” (προδημοσίευση)
Πρόγραμμα “Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Γυναικών” (προδημοσίευση)

Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων & Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών

Προκηρύσσονται εντός των επόμενων ημερών από το Υπουργείο Ανάπτυξης τα προγράμματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» & «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών». Τα δύο προγράμματα έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και τους αναλυτικούς οδηγούς μπορείτε να τους διαβάσετε στο www.plan.gr.

Επιλέξιμοι για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» είναι νέοι και νέες οι οποίοι:
• γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991
• είναι άνεργοι, μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα   από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.

Επιλέξιμοι για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» είναι γυναίκες οι οποίες:
• γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991
• είναι άνεργες, μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα   από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.

Στα δύο προγράμματα δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις με δραστηριότητες σχετικές με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, την μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων,την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες, εποχικές επιχειρήσεις, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ κλπ. Επίσης δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις franchise(με σύμβαση δικαιόχρησης). Για να βεβαιωθείτε ότι ανήκετε στις επιλέξιμες επιχειρήσεις επικοινωνήστε με την PLANA.E. ή ελέγξτε τον οδηγό του προγράμματος.

Βασικά κριτήρια αξιολόγησης των επιχειρηματικών προτάσεων είναι:
•  καινοτομία προϊόντων-υπηρεσιών (η καινοτομία δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα τεχνολογική)
•  χαρακτηριστικά υποψήφιου επιχειρηματία (παραγωγικές δεξιότητες, επιχειρηματικό ταλέντο, μορφωτικό    επίπεδο, εμπειρία και γνώση του αντικειμένου κ.α.)
•  είσοδο σε νέες αγορές ή σε αγορές χαμηλού ανταγωνισμού και θετικών προοπτικών
•  ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών νέων τεχνολογιών ή/και υψηλής προστιθέμενης αξίας
•  δημιουργία απασχόλησης (πρόσληψη προσωπικού).

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:
• εξοπλισμός & ειδικές εγκαταστάσεις: εξοπλισμός παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, συστήματα πληροφορικής (υπολογιστές, λογισμικό, περιφερειακός εξοπλισμός), εξοπλισμός γραφείου (τηλεφωνικά κέντρα, fax, φωτοτυπικά κ.α.), συστήματα ποιοτικού ελέγχου, κλαρκ, γερανογέφυρες, μεταφορικά μέσα (επαγγελματικής ή μικτής χρήσης), έπιπλα, ράφια, ψυγεία  κλπ
•  πιστοποίηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, δαπάνες μεταφοράς τεχνογνωσίας, απόκτηση πιστοποιητικών βιομηχανικής ιδιοκτησίας
•  κτιριακά/διαμόρφωση χώρων: κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση-διαρρύθμιση χώρων εργασίας, εγκαταστάσεις πυρασφάλειας, κλιματισμού, συστημάτων ασφαλείας, στέγαστρα κλπ.
•  δαπάνες προβολής–προώθησης: συμμετοχή σε εκθέσεις, διαφημιστικές καταχωρήσεις, κατασκευή ιστοσελίδων, σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, επιγραφές στη πρόσοψη του κτιρίου κ.α.
• άλλες δαπάνες: τεχνική βοήθεια (σύνταξη φακέλου υποβολής, επίβλεψη του έργου, έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας), δαπάνες ίδρυσης και αρχικής οργάνωσης της επιχείρησης.

Ανώτατα όρια επιχορηγούμενων δαπανών ανά κατηγορία:
• εξοπλισμός και ειδικές εγκαταστάσεις: μέχρι 100% του προϋπολογισμού
• κτιριακά – διαμόρφωση χώρων: μέχρι 30% του προϋπολογισμού
• προβολή-προώθηση & άλλες δαπάνες: μέχρι 10% του προϋπολογισμού.
• μεταφορικό μέσο επαγγελματικής ή μικτής χρήσης: 25.000 ευρώ (εκτός από τις επιχειρήσεις του τομέα οδικών μεταφορών όπου δεν υφίσταται ο παραπάνω περιορισμός).

Προϋπολογισμός προτάσεων – Ποσοστό επιχορήγησης
Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης πρέπει να είναι:
• από 30.000 € έως 400.000 € για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης
• από 30.000 € έως 200.000 € για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις

Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης είναι 50% (ή 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων).

Τυχόν τραπεζικός δανεισμός δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 30% του προϋπολογισμού.

Το υπόλοιπο 20% (ή 10% στα νησιά κάτω των  5.000 κατοίκων) θα πρέπει να καλυφθεί από τον επενδυτή.

Εκταμίευση Επιχορήγησης
•  η 1η δόση της επιχορήγησης μπορεί να δοθεί με την υλοποίηση τουλάχιστον του 40% της επένδυσης
•  η 2η δόση της επιχορήγησης (μέχρι 80%) μπορεί να δοθεί με την ολοκλήρωση της επένδυσης
•  η 3η δόση της επιχορήγησης (το υπόλοιπο 20%) δίνεται με την προσκόμιση της άδειας εγκατάστασης ή άδειας λειτουργίας ή απαλλακτικού αδείας λειτουργίας και μετά την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης.

Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής του 35% της επιχορήγησης (με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής).

Διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης:  20 μήνες (με δυνατότητα παράτασης για άλλους 4 μήνες).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων θα ανακοινωθούν με την οριστική προκήρυξη του προγράμματος.

Σχεδιάστε έγκαιρα και αποτελεσματικά τις επαγγελματικές σας κινήσεις

Η επιτυχία απαιτεί σωστή προετοιμασία. Ξεκινήστε επιλέγοντας τον κατάλληλο σύμβουλο επιχειρήσεων. Στην PLAN A.E. έχουμε την τεχνογνωσία, την οργάνωση και τον χρόνο που απαιτείται για να σας καθοδηγήσουμε σωστά στις επόμενες επιχειρηματικές σας κινήσεις.

Όσοι επενδυτές ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν τις επενδυτικές τους κινήσεις στα πλαίσια των επερχόμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακό Νόμο, Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ παρακαλούνται να έρθουν ΑΜΕΣΑ σε επαφή με την PLAN A.E. (26510-85030, info@plan.gr).

PLAN A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Εθνικής Αντίστασης 64, Κατσικά ΤΚ 45500, Ιωάννινα
τηλ 26510-85030, fax 26510-66668, info@plan.gr
www.plan.gr

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας