Προδημοσίευση έξι (6) προγραμμάτων από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας συνολικού προϋπολογισμού 123 εκ ευρώ

bg-05

Στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, προχώρησαν στη Προδημοσίευση έξι (6) Δράσεων με συνολική προβλεπόμενη Δημόσια Δαπάνη 123.000.000 €.
Στα κείμενα που κοινοποιούνται γίνεται προσπάθεια να κεφαλαιοποιηθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε στις Δράσεις του ΕΣΠΑ 2007-2014 με έμφαση στο παραγόμενο αποτέλεσμα και γνώμονα την απλούστευση των ακολουθούμενων διαδικασιών.

Οι Δράσεις αυτές έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 και εστιάζουν στους τομείς ανάπτυξης της Έξυπνης Εξειδίκευσης όπως αυτές έχουν καταρτισθεί έπειτα από στοχευμένη όσο και ευρεία διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους. Στόχος των δράσεων αυτών είναι η ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ιδιαίτερα σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας με την ταυτόχρονη αντιμετώπιση της μετανάστευσης επιστημόνων και η κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα για επενδύσεις σε Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.

Τα έξι προγράμματα που προδημοσιεύθηκαν είναι:

• Προδημοσίευση Δράσης Βιομηχανική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας.
• Προδημοσίευση Πιλοτικής Δράσης Ενίσχυση Νέων Επιστημόνων Υψηλής Κατάρτισης σε Προκαταρκτικές Ενέργειες Μετασχηματισμού Καινοτομικών Ιδεών σε Επιχειρηματικά Σχέδια και Υποστήριξη της Εφαρμογής τους.
• Προδημοσίευση Δράσης Ανάπτυξης Πιλοτικών Δομών Καθετοποιημένης Υποστήριξης Επιχειρήσεων Αγροδιατροφικού Κλάδου με Εισαγωγή Καινοτόμων Διαδικασιών.
• Επικείμενη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη Δράση: “Ενίσχυση Αρχικών Βαθμίδων Μελών ΔΕΠ, ΕΠ και Ερευνητών”. 
• Επικείμενη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη Δράση: “Ενίσχυση Ανωτέρων Βαθμίδων Μελών ΔΕΠ, ΕΠ και Ερευνητών.
• Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας “Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)”.

Για να διαβάσετε αναλυτικά τις προδημοσιεύσεις για τα 6 προγράμματα δείτε εδώ.

Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται να επικοινωνήσουν 
με την PLAN A.E. (26510-85030, 26510-93470, info@plan.gr)

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας