Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα “Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα”

bg-05

Ξεκίνησε σήμερα 1/8/2011 η υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα “Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα”. Το πρόγραμμα επιχορηγεί με ποσοστό 60% νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις.

Το Πρόγραμμα «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στη δημιουργία, ενθάρρυνση και την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας ως απόλυτης προτεραιότητας για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:

• Όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν / συστήσουν (start –up) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
• Νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο.
• Υφιστάμενες (νέες) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες έχουν κλείσει από μία έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.

Πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

1. Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000 έως 300.000 € για το τομέα της μεταποίησης ή από 20.000 έως 200.000 € για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων.

2. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 60% των επιλέξιμων δαπανών για ολόκληρη την επικράτεια.

3. Στις επιλέξιμες δαπάνες καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, όπως:

• Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός
• Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες
• Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων πατεντών και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας
• Εξειδικευμένα Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις
• Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων
• Δαπάνες Τεχνικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
• Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας για την (κατά κύριο λόγο εξωστρεφή) προβολή και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.
• Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων
• Ανάπτυξη Πρωτοτύπων και τεχνικού φακέλου.
• Λειτουργικές Δαπάνες (που σχετίζονται με το επιχειρηματικό σχέδιο)

4. Σχετικά με τις χρηματοροές του προγράμματος:
• Δεν απαιτείται τεκμηρίωση ιδίας συμμετοχής κατά την υποβολή.
• Εξασφαλίζεται η συνεχής ρευστότητα με τη χρήση εγγυητικής επιστολής (προαιρετικό)
• Διασφαλίζεται η άμεση καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης, μετά την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού De Minimis (αριθ.1998/2006).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 1-08-2011 μέχρι 30-09-2011.

Για να διαβάσετε την επίσημη Προκήρυξη του Προγράμματος πατήστε εδώ (pdf, 239 σελίδες, 2.32 ΜΒ).

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας