Ξεκίνησε επίσημα το πολύ-αναμενόμενο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων όλων των κλάδων (ΠΕΠ 2009 – ΕΣΠΑ) με 65% επιχορήγηση

bg-03

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 24
Σεπτέμβριος 2009
ΠΕΠ 2009 – ΕΣΠΑ

Προκηρύχθηκε επίσημα το πολύ-αναμενόμενο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας (Εμπόριο, Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Τουρισμός) καθώς και τις επιχειρήσεις franchise. Στην τελική προκήρυξη του προγράμματος έχουν προστεθεί επιπλέον ΚΑΔ που είναι επιλέξιμοι (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, λογιστές, κατασκευαστικές δραστηριότητες κλπ).

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συμπληρώσει δύο (2) πλήρεις, δωδεκάμηνες και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, απασχολούσαν λιγότερα από 50 άτομα το 2008 και είχαν μέσο κύκλο εργασιών την τελευταία τριετία:

• από 50.000 € μέχρι 10 εκ € για τις επιχειρήσεις Μεταποίησης
•  από 30.000 € μέχρι 10 εκ € για τις επιχειρήσεις Εμπορίου & Υπηρεσιών
• από 25.000 € μέχρι 10 εκ € για τις επιχειρήσεις Τουρισμού

(για τις τουριστικές επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία υπάρχει ειδικός τύπος υπολογισμού του τζίρου).

Υπάρχει δυνατότητα για όσους επιχειρηματίες το επιθυμούν, να βελτιώσουν τα οικονομικά στοιχεία της δραστηριότητάς τους, ώστε να εντάσσονται στα παραπάνω όρια (μέσω συμπληρωματικών και τροποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος καθώς και τροποποιητικών εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ).

Οι προϋπολογισμοί των επενδυτικών προτάσεων μπορεί να είναι:

• 50.000 έως 300.000 ευρώ για την θεματική ενότητα “Μεταποίηση”
• 30.000 έως 250.000 ευρώ για την θεματική ενότητα “Τουρισμός”
• 20.000 έως 200.000 ευρώ για τις θεματικές ενότητες “Εμπόριο” και “Υπηρεσίες”

Επιλέξιμες Δαπάνες:

• Δημιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων
• Προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού
• Εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής
• Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας
• Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO, HACCPκ.α.)
• Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή συμβουλευτικές υπηρεσίες προώθησης
• Αμοιβές συμβούλων (εκπόνηση/σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου & υλοποίηση της επένδυσης)

Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης είναι 65% (55% για Περιφέρεια Αττικής και Νομό Θεσσαλονίκης) και υπάρχει δυνατότητα λήψης προκαταβολής 40% της επιχορήγησης.

Η υποβολή των επενδυτικών προτάσεων μπορεί να γίνει από 1η Σεπτεμβρίου έως 9 Νοεμβρίου 2009.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων θα είναι πολύ μεγάλος και η επενδυτική τους πρόταση θα πρέπει να έχει όσο το δυνατόν υψηλότερη βαθμολογία.  Στην PLANA.E. έχουμε την εμπειρία και τεχνογνωσία ώστε να σας καθοδηγήσουμε υπεύθυνα και αξιόπιστα και να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση της πρότασης σας.

PLAN A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Εθνικής Αντίστασης 64, Κατσικά ΤΚ 45500, Ιωάννινα
τηλ 26510-85030, fax 26510-66668, info@plan.gr
www.plan.gr

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας