Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

bg-03

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 7
Ιανουάριος 2007
ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Επιχορηγήσεις έως 60% προβλέπει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος που έχει τεθεί σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2007. Η ενεργοποίησή του Αναπτυξιακού Νόμου αναμένεται εντός των επόμενων ημερών με την έκδοση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων που θα προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Νόμου.

Ο νέος νόμος χαρακτηρίζεται από την απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου, την αύξηση της προκαταβολής και από ειδική μέριμνα για την ενίσχυση των νέων μικρών επιχειρήσεων. Οι κυριότερες διαφοροποιήσεις που εισάγονται στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο είναι:
●    Αυξημένα ποσοστά επιχορηγήσεων (μέχρι 60% για την Ήπειρο).
●    Επιχορήγηση της αγοράς οικοπέδου (έως 10% της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης).
●    Δυνατότητα προκαταβολής του 50% της εγκεκριμένης επιχορήγησης.
●    Άμεση έναρξη υλοποίησης της επένδυσης (5 μέρες μετά την υποβολή της πρότασης).
●    Δυνατότητα υπέρβασης του προϋπολογισμού της επένδυσης σε ποσοστό μέχρι 5%.
●    Δυνατότητα επιχορήγησης του λειτουργικού κόστους μικρών νέων επιχειρήσεων, έως 5 έτη και έως 2.000.000 €.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος επιχορηγεί επενδυτικά σχέδια σε μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων:
• Τουρισμό (ίδρυση ή εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων, campings, συνεδριακά κέντρα, χιονοδρομικά κέντρα, αξιοποίηση ιαματικών πηγών, κέντρα τουρισμού υγείας, κέντρα προπονητικού – αθλητικού τουρισμού, θεματικά πάρκα κλπ)
• Πρωτογενή Τομέα (εξόρυξη ή θραύση ορυκτών ή αδρανών υλικών, τυποποίηση-  συσκευασία-συντήρηση γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας, θερμοκήπια, υδατοκαλλιέργειες κλπ)
• Δευτερογενή Τομέα (επεξεργασία βιομηχανικών ορυκτών, λατόμευση και επεξεργασία  μαρμάρων, μεταλλευτικά επενδυτικά σχέδια, μεταποίηση, παραγωγή ηλεκτρισμού από  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, παραγωγή βιοκαυσίμων, παραγωγή ή τυποποίηση  Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης ή Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης κλπ).
• Τριτογενή Τομέα (εμπορευματικοί σταθμοί, διαμετακομιστικά κέντρα, χώροι στάθμευσης οχημάτων, παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, δημιουργία ευρυζωνικών υποδομών,  ανάπτυξη λογισμικού, ερευνητικά εργαστήρια, βιοτεχνικά κέντρα, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, παραγωγή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας κλπ).

Ακολουθεί ενδεικτική λίστα επιλέξιμων δαπανών που επιδοτούνται από τον Αναπτυξιακό Νόμο:
●    Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου.
●    Δαπάνες αγοράς οικοπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης.
●    Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού παραγωγικής μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της και  αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή.
●    Αγορά τυποποιημένων βιοτεχνικών χώρων σε βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ., Β.Ι.Π.Α. και    ΒΙΟ.Π.Α.), τεχνοπόλεις ή τεχνολογικά πάρκα.
●    Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
●    Αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς   προσωπικού. Αγορά καινούργιων αυτοκινήτων – ψυγείων.
●    Κατασκευή εργατικών κατοικιών, βρεφονηπιακών σταθμών, και εγκαταστάσεων για τη  στέγαση, την αναψυχή, την συνεστίαση ή κατάρτιση των εργαζομένων της επιχείρησης.
●    Δαπάνες εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία.
●    Δαπάνες μελετών και δαπάνες συμβούλων για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, που αφορούν οργάνωση διοίκησης, αναδιοργάνωση των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών, τυποποίησης διαδικασιών, ερευνών αγοράς, εκπόνησης μελετών προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και συγκριτικών μελετών επιδόσεων.

H PLAN A.E. παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και αναλαμβάνει την σύνταξη της επενδυτικής πρότασης, την υποβολή του φακέλου και την πλήρη διαχείριση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Η PLANA.E. είναι εταιρία του Ομίλου της Διαδικασία Α.Ε. (www.diadikasia.gr), της μεγαλύτερης εταιρίας Συμβούλων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

PLAN A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Εθνικής Αντίστασης 64, Κατσικά ΤΚ 45500, Ιωάννινα
τηλ 26510-85030, fax 26510-66668, info@plan.gr
www.plan.gr

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας