Μέσα Απριλίου θα ενεργοποιηθεί η 3η φάση του ΤΕΜΠΜΕ (Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων)

bg-05

H ενεργοποίηση της τρίτης φάσης του ΤΕΜΠΜΕ αναμένεται στα μέσα Απριλίου. Η τρίτη φάση θα αφορά τη δανειοδότηση επιχειρήσεων για την αποπληρωμή οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία, αλλά και χρεών προς προμηθευτές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ του Tαμείου και των τραπεζών το επιτόκιο θα κυμανθεί γύρω στο 7%.

Από τις δύο πρώτες φάσεις του ΤΕΜΠΜΕ έχουν ωφεληθεί 60.000 επιχειρήσεις, ωστόσο όποια επιχείρηση έχει πάρει δάνειο από το ΤΕΜΠΜΕ Ι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ΤΕΜΠΜΕ ΙΙΙ, ενώ από τις συμμετέχουσες στο ΤΕΜΠΜΕ ΙΙ δικαίωμα δανειοδότησης θα έχουν όσες απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους. Για τη χρηματοδότηση του ΤΕΜΠΜΕ ΙΙΙ έχουν εξασφαλιστεί ήδη 2 δισ. ευρώ (1 δισ. ευρώ για εξόφληση προμηθευτών και 1 δισ. ευρώ για αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο), ενώ αδιάθετα έχουν παραμείνει επιπλέον 4 δισ. ευρώ από τις δύο προηγούμενες φάσεις του προγράμματος. Η επόμενη φάση του ΤΕΜΠΜΕ θα αφορά την επιδότηση για κτίρια, μηχανήματα και εξοπλισμό.

Τα δύο προγράμματα της 3ης φάσης του ΤΕΜΠΜΕ είναι:

1ο πρόγραμμα: Eξόφληση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων

Το πρώτο πρόγραμμα αφορά στην εξόφληση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων. Με το πρόγραμμα αυτό καλύπτονται, με εγγυημένα από το ΤΕΜΠΜΕ χαμηλότοκα δάνεια, οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι πρόγραμμα έκτακτου χαρακτήρα (θα διαρκέσει μέχρι 31/12/2010) και στοχεύει να στηρίξει σε περίοδο κρίσης τις βιώσιμες επιχειρήσεις.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να δανειστούν, με χαμηλότοκο δάνειο μέσω του ΤΕΜΠΜΕ, ώστε να εκπληρώσουν μέχρι και το 100% των υποχρεώσεών τους προς την εφορία και τους ασφαλιστικούς φορείς. Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 1 δισ. ευρώ και αφορά οφειλές επιχειρήσεων προς εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι τις 28.02.2010.

Δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας (νέες ή υφιστάμενες) και όλων εταιρικών μορφών (ατομικές επιχειρήσεις, ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες, Ε.Π.Ε., Α.Ε.) που απασχολούν λιγότερο από 50 άτομα και είχαν κατά την τελευταία χρήση κύκλο εργασιών έως 10 εκ. ευρώ. Εξαιρούνται επιχειρήσεις που έχουν λάβει κεφάλαια κίνησης από τα προγράμματα της α’ φάσης του ΤΕΜΠΜΕ και επιχειρήσεις που έχουν ή θα λάβουν κεφάλαια κίνησης από τη β΄φάση του ΤΕΜΠΜΕ και απασχολούν από 10 εργαζόμενους και πάνω. Εξαιρούνται επίσης επιχειρήσεις που είναι προβληματικές σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς.

Το κατώτατο ύψος δανείου ανέρχεται σε 5.000 και το ανώτατο σε 100.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των απασχολουμένων. Επιχειρήσεις με λιγότερες από 5 ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας) μπορούν να δανειστούν μέχρι 40.000 ευρώ, επιχειρήσεις με 5 έως 20 ΕΜΕ μπορούν να δανειστούν μέχρι 70.000 ευρώ και επιχειρήσεις με 20-50 ΕΜΕ μπορούν να δανειστούν μέχρι 100.000 ευρώ. Το ποσό του δανείου θα διοχετεύεται αυτόματα στις ΔΟΥ και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η διάρκεια του δανείου είναι 6 χρόνια, με 2 χρόνια περίοδο χάριτος, κατά τα οποία δηλαδή οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν μόνο τους τόκους, ώστε να διευκολυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η αποπληρωμή του δανείου τους κατά την περίοδο της κρίσης.

Το ποσοστό κάλυψης του ΤΕΜΠΜΕ ανέρχεται σε 80%, ενώ για δάνεια άνω των 40.000 ευρώ η επιχείρηση, εφόσον ζητηθεί από την Τράπεζα, θα παρέχει εξασφαλίσεις έως 10% του δανείου.

2ο πρόγραμμα: Kάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και άλλων άυλων αγαθών
Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά στην κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και άλλων άυλων αγαθών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός και αυτού του προγράμματος είναι 1 δισ. ευρώ και η λήξη του είναι σε δύο περίπου χρόνια από τώρα, δηλαδή μέχρι 31.12.2011.
Δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας (νεοσύστατες, νέες ή υφιστάμενες) και όλων εταιρικών μορφών (ατομικές επιχειρήσεις, ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες, Ε.Π.Ε., Α.Ε.) που απασχολούν ή θα απασχολήσουν λιγότερο από 50 άτομα και είχαν κατά την τελευταία χρήση κύκλο εργασιών έως 10 εκ. ευρώ. Εξαιρούνται επιχειρήσεις που έχουν λάβει κεφάλαια κίνησης από τα προγράμματα της α’ φάσης του ΤΕΜΠΜΕ και επιχειρήσεις που έχουν ή θα λάβουν κεφάλαια κίνησης από τη β΄φάση του ΤΕΜΠΜΕ και απασχολούν από 10 εργαζόμενους και πάνω. Εξαιρούνται επίσης επιχειρήσεις που είναι προβληματικές σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς.
Το ύψος του δανείου ξεκινάει από τις 5.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει σωρευτικά για τη διάρκεια του προγράμματος τις 300.000 ευρώ. Το ποσό του δανείου θα διοχετεύεται αυτόματα στους προμηθευτές βάσει τιμολογίων και άλλων νόμιμων παραστατικών.
Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια του δανείου και το ποσοστό κάλυψης του ΤΕΜΠΜΕ, ισχύει ότι και στην περίπτωση της κάλυψης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Δηλαδή:
• Διάρκεια του δανείου 6 χρόνια, με 2 χρόνια περίοδο χάριτος κατά τα οποία δηλαδή οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν μόνο τους τόκους.
• Ποσοστό κάλυψης του ΤΕΜΠΜΕ στο 80%.
• Για δάνεια άνω των 40.000 ευρώ η επιχείρηση, εφόσον ζητηθεί από την Τράπεζα, θα παρέχει εξασφαλίσεις έως 10% του δανείου.

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας