Κατοχύρωση Διπλώματος Ευρεσυτεχνίας

bg-05

Σύμφωνα με τον Νόμο 1733/1987, για την προστασία καινοτομιών και εφευρέσεων, πρέπει να γίνει καταχώρηση Ευρεσιτεχνίας.

Η καταχώρηση Ευρεσιτεχνίας γίνεται με την απονομή του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.

Με τον όρο ευρεσιτεχνία εννοούμε την αποκλειστικότητα χρήσης για μια συγκεκριμένη χρονική από τον εφευρέτη, είτε μίας καινοτομίας, είτε μίας νέας εφεύρεσης (ουσίας, μηχανισμού, μεθόδου, τεχνικής κ.α.), η οποία μπορεί να έχει βιομηχανική εφαρμογή και δεν είναι προφανής η ανακάλυψή της.

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι ένας τίτλος, ο οποίος προστατεύει, τον εφευρέτη μίας ευρεσιτεχνίας για 20 χρόνια. Το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας απαγορεύει την χρήση, την πώληση, την κατασκευή και την διανομή, της εφεύρεσης, χωρίς την άδεια του εφευρέτη. Η καταπάτηση του εν λόγω διπλώματος, διώκεται νομικά σε όλες της χώρες που έχει κατοχυρωθεί η ευρεσιτεχνία.

Στην Ελλάδα την απονομή των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, έχει αναλάβει ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Δικαιούχος απόκτησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, είναι:

1. Ο εφευρέτης της εκάστοτε ευρεσιτεχνίας.
2. Σε περιπτώσεις όπου, ο εφευρέτης εργάζεται μέσω σύμβασης σε μία επιχείρηση, με σκοπό την δημιουργία της εφεύρεσης, τότε το δίπλωμα το δικαιούται ο εργοδότης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον η  ευρεσιτεχνία είναι υψηλής κερδοφορίας, ο υπάλληλος-εφευρέτης, μπορεί να υποβάλλει αίτηση για επιπλέον αμοιβή.
3. Σε περιπτώσεις όπου, ο εργαζόμενος σε μία επιχείρηση, είναι ο εφευρέτης της ευρεσιτεχνίας, όμως για την ανακάλυψή της χρησιμοποιούσε πόρους της επιχείρησης -εξαρτημένη ευρεσιτεχνία- τότε το δίπλωμα απονέμεται και στον εργοδότη και στον εργαζόμενο-εφευρέτη με ποσοστό 40% και 60% αντίστοιχα.

Η κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας, παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα στον εφευρέτη. Με την σωστή εκμετάλλευση, της κατοχύρωσης, τα έσοδα για τον εφευρέτη είναι πολύ υψηλά. Οι δυνατότητες που παρέχονται στον εφευρέτη μετά την κατοχύρωση είναι:

1. Ο εφευρέτης, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να παράγει ο ίδιος το προϊόν.
2. Ο εφευρέτης, μπορεί  να πουλήσει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε μία επιχείρηση που ενδιαφέρεται να παράγει το προϊόν.
3. Ο εφευρέτης, μπορεί να παραχωρεί, έναντι κάποιας αμοιβής, άδειες εκμετάλλευσης, σε άλλες επιχειρήσεις.

Όποιος ενδιαφέρεται για την απόκτηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία.

1. Υποβολή αίτησης στον Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Η αίτηση περιλαμβάνει:
• Στοιχεία του εφευρέτη.
• Αναλυτική και συνοπτική παρουσίαση της εφεύρεσης
• Αξιώσεις (περιεχόμενο και έκταση), για την εν λόγω ευρεσιτεχνία.
• Αίτημα για την χορήγηση του διπλώματος.
• Τέλος υποβολής της αίτησης, το οποίο, έως 10  αξιώσεις, ισούται με 50€ , ενώ για κάθε αξίωση πάνω των 10, θα αυξάνεται το ποσό κατά 30€.
2. Μεσολαβεί χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, για ελλείψεις ή διορθώσεις, που μπορεί να προκύψουν.
3. Στη συνέχεια ελέγχεται, αν υπάρχει όντως εφευρετική δραστηριότητα και  αν όντως είναι «νέο» το προϊόν. Στο στάδιο αυτό συντάσσεται και η έκθεση έρευνας, από εξειδικευμένα άτομα του Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Το κόστος της εν λόγω έκθεσης ισούται με 300€. Σε περιπτώσεις που ο εφευρέτης, ενδιαφέρεται,  η έκθεση να περιλαμβάνει περαιτέρω παρατηρήσεις, σχόλια και επεξηγήσεις, το κόστος της ανέρχεται στα 800€.
4. Μεσολαβεί χρονικό διάστημα τριών μηνών, όπου ο εφευρέτης μπορεί να κάνει παρατηρήσεις πάνω στην έκθεση, και στην συνέχεια γίνεται η σύνταξη της τελικής έκθεσης έρευνας.
5. Εκδίδεται το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Εφόσον ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, μέσα σε 12-18 μήνες, εκδίδεται από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Στο σημείο αυτό πληρώνεται και το τέλος για την χορήγηση του εν λόγω Διπλώματος.  Για τα δικαιώματα που παρέχει το Δίπλωμα, πρέπει ο εφευρέτης να καταβάλει ετήσια τέλη στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ως εξής:
• Δωρεάν για τα πρώτα δύο χρόνια
• Το τρίτο έτος το τέλος ισούται με 20€
• Για τα υπόλοιπα έτη το ποσό του τέλους είναι  αυξανόμενο. Μέχρι το εικοστό έτος, το ποσό ανέρχεται στα 1100€.

Τα ετήσια τέλη πρέπει να καταβάλλονται μέχρι και την ημερομηνία κατοχύρωσης της ευρεσιτεχνίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης, δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής του ποσού, προσαυξημένο κατά 50%, μέσα σε έξι μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση, ο εφευρέτης χάνει τα δικαιώματά του και σταματάει να ισχύει το Δίπλωμα.

Με την κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας, γίνεται παράλληλα και η καταχώρηση του διπλώματος στο Μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Κατά την διάρκεια διεξαγωγής της παραπάνω διαδικασίας, τα στοιχεία της αίτησης είναι απόρρητα.

Η Plan A.E. με την μακρόπνοη εμπειρία της στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, σας εγγυάται, πως μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την πλήρη διαδικασία της ένταξη σας στο Μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας.

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας