ΕΣΠΑ: ανακοινώθηκαν 4 νέα προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 275 εκ. ευρώ τα οποία θα ενισχύσουν 6.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις

bg-05

Πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση των προγραμμάτων από το Υπουργείο (pdf, 585 KB, 15 σελίδες).

Τέσσερα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 275 εκατ. ευρώ, ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Πρόκειται για 4 δράσεις κάτω από τον γενικό τίτλο «Ελληνική Μεταποίηση 2010» με συνολικό προϋπολογισμό 275 εκ. ευρώ τα οποία αφορούν την ενίσχυση 6.000 υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ). Το ποσοστό της επιχορήγησης φθάνει το 45% ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

Δράση 1 : Mεταποίηση στις νέες συνθήκες

Η πρώτη δράση είναι προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ και θα προκηρυχθεί στις αρχές Μαΐου. Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 40.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ.
Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που θέλουν να εκσυγχρονίσουν τη λειτουργία και τη διοίκησή τους, την παραγωγική τους διαδικασία, να αναβαθμίσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, να εξασφαλίσουν λειτουργία με μεθόδους φιλικότερες προς το περιβάλλον, για ανάπτυξη καινοτομίας, εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και για να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης (το οποίο θα αποτελέσει βασικό κριτήριο αξιολόγησης).
Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι οι Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ατομικές επιχειρήσεις (βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας) και συνεταιρισμοί που απασχολούν μέχρι 50 εργαζόμενους και τζίρο μέχρι 10 εκατ. ευρώ.
Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης είναι 35% – 40% – 45% ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

Δράση 2 : Πράσινη Επιχείρηση 2010

Η δεύτερη δράση είναι προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ και θα προχωρήσει αμέσως μετά το Πάσχα.
Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις ανέρχονται σε 600, ενώ το ύψος των επενδυτικών σχεδίων θα κυμαίνεται από 30.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ.
Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι οι Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ατομικές επιχειρήσεις (βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας) και συνεταιρισμοί που απασχολούν μέχρι 50 εργαζόμενους και τζίρο μέχρι 10 εκατ. ευρώ.
Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης είναι 35% – 40% – 45% ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

Δράση 3 : Πράσινες Υποδομές

Το πρόγραμμα Πράσινες Υποδομές, προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, είναι ανοικτό και σε νέες επιχειρήσεις και αφορά ειδικά τις επιχειρήσεις του τομέα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.
Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 300.000 ευρώ έως 2,5 εκατ. ευρώ.
Από το πρόγραμμα που επίσης θα προκηρυχθεί μετά το Πάσχα, εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν 100 επιχειρήσεις – Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ατομικές επιχειρήσεις (βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας) και συνεταιρισμοί μέχρι 250 εργαζόμενους και με τζίρο μέχρι 50 εκατ ευρώ.
Η δημόσια επιχορήγηση ανά γεωγραφική ζώνη είναι 30%-35%-40% για μεσαίες επιχειρήσεις, 35%-40%-45% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Στόχοι του προγράμματος είναι η τόνωση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της απορρύπανσης βιομηχανικών αποβλήτων, η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων, η κάλυψη του ελλείμματος της χώρας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων και η επέκταση της δυναμικότητας της βιομηχανίας για την αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών.

Δράση 4 : Ένδυση και Υπόδηση Νέες Προοπτικές

Η τέταρτη δράση, προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ, αφορά περίπου 350 επιχειρήσεις.
Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 30.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ για τις μικρές επιχειρήσεις και από 80.000 ευρώ έως 200.000 για τις μεσαίες.
Η δημόσια επιχορήγηση ανά γεωγραφική ζώνη θα είναι 30% – 35% – 40% για μεσαίες επιχειρήσεις και 35% – 40% – 45% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Αφορά Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., ατομικές (βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας) που απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους και με τζίρο μέχρι 50 εκατ ευρώ.
Στόχοι του προγράμματος, το οποίο θα προκηρυχθεί μετά το Πάσχα, είναι η ενίσχυση της προβολής των προϊόντων των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά, ο «αναπροσανατολισμός» της εγχώριας μεταποιητικής δραστηριότητας έτσι ώστε παραδοσιακοί κλάδοι να εξελιχθούν σε κλάδους με προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας ενώ δίδει κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις για ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομίας.

Επόμενα προγράμματα:

Στο προσεχές μέλλον αναμένεται η ανακοίνωση δύο νέων προγραμμάτων που θα απευθύνονται σε νέους επιχειρηματίες και τα οποία θα “τρέξουν” μέσω ΕΣΠΑ και ΤΕΜΠΜΕ καθώς και προγραμμάτων για τον Τουρισμό, τον Πολιτισμό και τις Υπηρεσίες.

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας