Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

plan-bank-management

Σύμφωνα με το νέο νόμο 4469/2017, δίνεται η δυνατότητα στους υπερχρεωμένους οφειλέτες, να ρυθμίσουν συνολικά τα χρέη τους. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια, που γίνεταιεξωδικαστικά ώστε να ελαφρυνθούν, από τα δυσβάστακτα χρέη οι ελληνικές επιχειρήσεις, και να ανταπεξέλθουν στις ογκώδεις οφειλές τους.

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός στοχεύει στην ρύθμιση όλων των χρεών των επιχειρήσεων, που αφορούν την εφορία, ασφαλιστικές εισφορές, τράπεζες, προμηθευτές κ.α. Μέσα στην ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλες οι οφειλές, που έχουν γίνει μέχρι και 31/12/2016. Με τον εν λόγω νόμο, επιδιώκεται η ελάφρυνση, τόσο των βιώσιμων επιχειρήσεων, όσο και αυτών που απειλείται η λειτουργία τους, μέσω της ρύθμισης των χρεών τους.

Για να υπαχθούν στον εξωδικαστικό Μηχανισμό, αίτηση μπορούν να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) που μπορούν να υπαχθούν σε πτώχευση, καθώς και οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, που έχει στην Ελλάδα φορολογική κατοικία, και έχει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα του μεγέθους της.

Οι προϋποθέσεις ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό είναι οι εξής:

– Οι συνολικές οφειλές για ρύθμιση να ξεπερνούν τις 20.000€

– Στις 31/12/2016, να ισχύει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:

1. Να υπάρχει οφειλή δανείου για κάποιο χρηματοδοτικό φορέα, είτε είναι ληξιπρόθεσμη ή όχι
2. Πίστωση που έχει καθυστερήσει τουλάχιστον 90 ημέρες.
3. Οποιαδήποτε οφειλή που έχει ρυθμιστεί, μετά την 1/7/2016.
4. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης και φορολογική διοίκηση.
5. Οφειλές προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (και Οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης)
6. Επιβεβαιωμένη μη πληρωμή επιταγών λόγω έλλειψης υπολοίπου στο λογαριασμό
7. Υπάρχει έκδοση δικαστικών αποφάσεων ή διαταγών πληρωμής εξαιτίας ληξιπρόθεσμων οφειλών

– Σε κάποια από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν υποβληθεί η αίτηση, να ισχύει ένα από τα παρακάτω:

1. Για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά λογιστικά βιβλία, να έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
2. Για επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά λογιστικά βιβλία να έχουν είτε θετική καθαρή θέση, ή θετικά καθαρά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων

– Εφόσον, ο οφειλέτης με βάση, τα παραπάνω είναι επιλέξιμος, τότε ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1. Γίνεται υποβολή ηλεκτρονικά της αίτησης, από τον οφειλέτη, στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η αίτηση περιλαμβάνει: α) Όλα τα στοιχεία της επιχείρησης-οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένου οικονομικών στοιχείων, τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν εξοφληθεί οι οφειλές, και τις προσδοκίες για το μέλλον της επιχείρησης β) Τα στοιχεία όλων των πιστωτών, συμπεριλαμβανομένου και τις οφειλές προς κάθε πιστωτή και τις οφειλές των συνοφειλετών, που συνυποβάλλουν αίτηση γ) Την πρόταση του οφειλέτη, σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών του, η οποία θα περιλαμβάνει την βιωσιμότητα της επιχείρησης και των συνοφειλετών για τα επόμενα τρία έτη, καθώς και το ποσό που δύναται να καταβάλλει τόσο ο οφειλέτης, όσο και οι συνοφειλέτες σε ετήσια ή μηνιαία βάση και δ) Όλα τα στοιχεία που κατοχυρώνουν την επιλεξιμότητα του οφειλέτη, στον εξωδικαστικό μηχανισμό
2. Μετά την υποβολή της αίτησης, το αρμόδιο Υπουργείο ορίζει κάποιο φορέα ως Συντονιστή του έργου
3. Ο Συντονιστής ελέγχει την αίτηση του οφειλέτη
4. Ο Συντονιστής ενημερώνει τους πιστωτές
5. Οι πιστωτές αποδέχονται (ή όχι) την συμμετοχή στη διαδικασία
6. Αν οι πιστωτές δεχτούν την συμμετοχή στη διαδικασία, τους δίνεται η δυνατότητα μέσα στο χρονικό περιθώριο ενός μήνα είτε να δεχτούν την πρόταση του οφειλέτη, είτε να καταθέσουν οι ίδιοι σχετική πρόταση
7. Στη συνέχεια δίνεται ένα χρονικό περιθώριο δεκαπέντε ημερών, όπου γίνονται διορθώσεις και παρατηρήσεις στις προτάσεις που έχουν καταθέσει οι πιστωτές
8. Ο οφειλέτης εγκρίνει κάποια από της προτάσεις των πιστωτών, και ύστερα οι πιστωτές ψηφίζουν για την πρόταση αυτή
9. Εφόσον η πρόταση συμπληρώσει, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, τα 3/5, στην ψηφοφορία των πιστωτών, τότε η πρόταση προχωράει σε έγκριση και κατόπιν σε υλοποίηση. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί κάποια από τις προτάσεις, τότε απορρίπτεται όλη η διαδικασία

Η Plan με την μακρόπνοη εμπειρία της στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, σας εγγυάται, πως μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την πλήρη διαδικασία της ένταξη σας στον εξωδικαστικό νόμο (συγκέντρωση δικαιολογητικών, πρόταση αποπληρωμής, πλάνο βιωσιμότητας, διαπραγμάτευση με τους πιστωτές και νομική υποστήριξη από συνεργαζόμενους δικηγόρους). Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας.

Απευθυνθείτε στο τμήμα Τραπεζικών Διευθετήσεων της Plan στο τηλ. 26510-85030 ή στο info@plan.gr για να συζητήσουμε τις τυχόν εκκρεμότητες σας με τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Δείτε τα έργα της Plan Α.Ε

Δείτε τα έργα της Plan Α.Ε

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας