Εξαγωγές

Εξαγωγές | Η μεθοδολογία της Plan AE

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός & προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών σας στη διεθνή αγορά

Ο προσανατολισμός στις διεθνείς αγορές για ανεύρεση νέων πελατών είναι πλέον αναγκαιότητα για όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις, πόσο μάλλον για τις Ελληνικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σημαντικότητα προβλήματα βιωσιμότητας στην εγχώρια αγορά με την ολοένα μειωμένη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών και την συνεχόμενη συρρίκνωση της οικονομίας.

Πωλήσεις εξωτερικού

Ανεύρεση πελατών
Έπειτα από τις δικές σας υποδείξεις για τις γεωγραφικές περιοχές που επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε καθώς και τους κλάδους αγοράς στους οποίους στοχεύετε, η Plan θα αναλάβει την ανεύρεση επαγγελματιών του κλάδου σας. Κατόπιν αυτού θα σας παραδώσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους προκειμένου να έλθετε εσείς απευθείας σε επαφή μαζί τους.

Το μέγεθος της λίστας των υποψήφιων συνεργατών-πελατών σας θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της χώρας και της αγοράς στην οποία σκοπεύετε να εισέλθετε.

Διαχείριση πελατολογίου εξωτερικού Ανεύρεση πελατών
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να έρθετε εσείς σε επαφή με τους πελάτες του εξωτερικού αλλά να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί τους, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διαδικασία. Στη συνέχεια σας ενημερώνουμε για την έκβαση της πρώτης επικοινωνίας και εφόσον το επιθυμείτε, αναλαμβάνουμε εμείς τη διεκπεραίωση της συνεργασίας σας.

Επιπλέον υπηρεσίες εξαγωγών

Export Plan

Σας παρέχουμε έγκυρη, πλήρης και τεκμηριωμένη ενημέρωση για τη διεθνή δυναμική του εκάστοτε προϊόντος, τις χώρες με τις καλύτερες προοπτικές στις οποίες πρέπει να δραστηριοποιηθείτε, τα τοπικά δίκτυα διανομής, τον ανταγωνισμό, τους υποψήφιους πελάτες ή συνεργάτες και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κριθεί αναγκαία.

Σας παρέχουμε ενημέρωση για:

Αγορές Στόχοι

– Σε ποιες χώρες υπάρχει υψηλότερη και σταθερή ζήτηση για το συγκεκριμένο προϊόν και ποιοι είναι οι προμηθευτές τους; Ποιες είναι προοπτικές του προϊόντος στην εκάστοτε χώρα; Σε ποιες χώρες οι καταναλωτικές συνήθειες συνάδουν με τα ελληνικά προϊόντα και σε ποιες όχι;
Σας παρέχουμε αναλυτικούς πίνακες εισαγωγών & εξαγωγών που αφορούν την Ελλάδα, την ΕΕ και τις υπόλοιπες χώρες, σε αξία και ποσότητα σύμφωνα με την οκταψήφια δασμολογική κλάση των προϊόντων σας.
Ανταγωνιστές

– Ποιες είναι οι χώρες από τις οποίες εισάγουν τα προϊόντα τους και σε ποιες αγορές απευθύνονται; Στοχεύουν στους κλάδους που δραστηριοποιείστε εσείς ή σε διαφορετικούς;
Σας παρέχουμε πλήρη ενημέρωση αναφορικά με τους κυριότερους εγχώριους ανταγωνιστές και εισαγωγείς του συγκεκριμένου προϊόντος και οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε.

Διανομή

– Ποια δίκτυα διανομής/πώλησης υπάρχουν σε κάθε χώρα που επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε; Ποια από αυτά μπορούν να ανταποκριθούν στη φύση των προϊόντων σας, τις τιμές και τις δυνατότητές σας πχ Ποιες τοπικές εταιρίες του εξωτερικού εισάγουν και διανέμουν ελιές;
Σας παρέχουμε πλήρη ενημέρωση αναφορικά με το μέγεθος και τη γεωγραφική κάλυψη των δικτύων εισαγωγής και διανομής που υπάρχουν στις χώρες που στοχεύετε.

Πελάτες/Τοπικοί Συνεργάτες

– Ποιοι είναι οι εν δυνάμει συνεργάτες σας για την πώληση και προώθηση των προϊόντων σας;
Σας παρέχουμε πλήρη ενημέρωση αναφορικά με τους μεγαλύτερους εισαγωγείς προϊόντων συναφών με το δικό σας που δραστηριοποιούνται στην εκάστοτε χώρα και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειαστείτε για να έρθετε σε επαφή μαζί τους.

Δασμοί

– Σε περίπτωση που υπάρχουν δασμοί, ποιο είναι το ποσό που επιβάλλει η κάθε χώρα;
Σας ενημερώνουμε για το ισχύων δασμολογικό καθεστώς των χωρών που σας ενδιαφέρουν.

Διεθνής Έρευνα αγορών

– Έχουν πραγματοποιηθεί εμπεριστατωμένες έρευνες αναφορικά με την εξέλιξη της ζήτησης του προϊόντος και τις προοπτικές του στις αγορές που στοχεύετε;
Σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις υπάρχουσες μελέτες προκειμένου να αποκτήσετε σαφή και πλήρη εικόνα της αγοράς, καθώς και τις τιμές αγοράς για τις πιο πρόσφατες έρευνες αγορών αναφορικά με τα προϊόντα σας.

Διεθνείς Εκθέσεις

– Ποιες είναι οι καλύτερες διεθνείς εκθέσεις για τα προϊόντα σας, ανά χώρα και έτος;
Σας παρέχουμε όλες τις πληροφορίες για τις μελλοντικές εκθέσεις που αφορούν το προϊόν σας, τις χώρες στις οποίες λαμβάνουν χώρα και στοιχεία αναφορικά με τους εκθέτες, τους επισκέπτες και τις δηλώσεις συμμετοχής.

Τοπική Υποστήριξη

– Ποιοι είναι οι οργανισμοί που μπορούν να σας υποστηρίξουν σε κάθε χώρα; Σε ποιους μπορείτε να απευθυνθείτε άμεσα;
Σας ενημερώνουμε για τους κυριότερους και πιο έγκυρους φορείς υποστήριξης που δραστηριοποιούνται στις χώρες που σας ενδιαφέρουν καθώς και για τους τρόπους επικοινωνίας μαζί τους.

Η υπηρεσία Export Plan περιλαμβάνει μια μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα υπηρεσία οργάνωσης των εξαγωγών σας:

Μεθοδολογία και συστηματική προσέγγιση εξαγωγών

Ο «ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ» που δημιουργήσαμε αποτελεί ένα ουσιαστικό και λειτουργικό εργαλείο για τον Έλληνα εξαγωγέα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται.
Αποτελείται από 3 κύρια μέρη:

 1. Μια πρακτική μεθοδολογία συστηματικής εξαγωγικής ανάπτυξης σε δώδεκα απλά βήματα.
 2. Πλήρεις και αναλυτικές οδηγίες ανεύρεσης εξαγωγικών πληροφοριών που θα σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε σωστά τα δεδομένα που ισχύουν και να λάβετε τις κατάλληλες αποφάσεις.
 3. Συστηματική εξαγωγική οργάνωση – ένα σύνολο 42 ειδικά διαμορφωμένων φορμών που θα αποτελέσει σημαντικό εφόδιο στο εξαγωγικό σας εγχείρημα, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσετε τις πιθανότητες να έχετε μια επιτυχημένη έκβαση.

Το συνολικό κόστος των ανωτέρω πληροφοριών & υπηρεσιών ανέρχεται στα 1.900 ευρώ + ΦΠΑ και ο απαιτούμενος χρόνος είναι τρεις εβδομάδες.
Γίνεται αντιληπτό ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία σχετίζεται με την ανάλυση της διεθνούς αγοράς και των προοπτικών που παρουσιάζει το προϊόν, ανεξαρτήτως των ιδιαιτεροτήτων που ενδέχεται να παρουσιάζει η εταιρία σας.

Export Manager

Το δεύτερο προτεινόμενο στάδιο της συνεργασίας μας είναι το επονομαζόμενο Export Manager ή Εξαγωγική Καθοδήγηση – ένα τρίμηνο συστηματικής μελέτης, οργάνωσης και αξιολόγησης του εξαγωγικού εγχειρήματος, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

 • Αξιολόγηση της υπάρχουσας εξαγωγικής ικανότητας και προτάσεις βελτίωσης.

Αναλύουμε την τωρινή κατάσταση, τις προοπτικές και τις δυνατότητες/αδυναμίες της επιχείρησης αναφορικά με μια εξαγωγική προοπτική. Είναι η εταιρία σας έτοιμη να προβεί σε εξαγωγές; Μελετάμε τις τροποποιήσεις και τις βελτιώσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν, την καταλληλότερη τελική μορφή του προϊόντος, τα σημεία στα οποία μπορεί να στηριχθεί το εξαγωγικό εγχείρημα  και οποιαδήποτε αλλαγή-τροποποίηση κριθεί αναγκαία.

 • Εξατομικευμένη καθοδήγηση, αξιολόγηση και έλεγχος των δράσεων του εξαγωγικού marketing.

Σε όλη της διάρκεια της συνεργασίας μας είμαστε στη διάθεσή σας και σας παρέχουμε την απαιτούμενη καθοδήγηση αναφορικά με τις εξαγωγικές σας δράσεις, αξιολογούμε την πορεία του εγχειρήματός σας και αναλύουμε τις προτάσεις και τις αποφάσεις σας.

 • Έρευνα & αξιολόγηση των κυρίων αγορών-στόχων και πρόταση χώρας πρώτης επιλογής.

Η επιλογή της χώρας που θα αποτελέσει προτεραιότητά σας είναι μία απόφαση υψηλής σημασίας η οποία λαμβάνεται έπειτα από σύγκριση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων και ανάλυση των προοπτικών του κλάδου σε συγκεκριμένες περιοχές. Η σωστή αξιολόγηση των δεδομένων έχει ως αποτέλεσμα την καταλληλότερη επιλογή χώρας.

 • Έρευνα, αξιολόγηση, ιεράρχηση υποκλάδων & επιλογή πρώτης προτεραιότητας.

Εφόσον συλλέξουμε και αξιολογήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία και ερευνήσουμε τους κλάδους και τους υποκλάδους, σας παρουσιάζουμε τους τομείς της αγοράς με τις καλύτερες προοπτικές. Θα μελετήσουμε όλα τα εν δυνάμει κανάλια διανομής, τους αντιπροσώπους, εισαγωγείς χονδρεμπόρους, μεταποιητές ή άλλες κατηγορίες συνεργατών που κριθούν απαραίτητοι.

 • Έρευνα και αξιολόγηση του αποτελεσματικότερου τρόπου εισόδου στην αγορά.

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος εισόδου, στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της εταιρίας, θα προταθεί έπειτα από αξιολόγηση των συνθηκών του κλάδου και του ανταγωνισμού.

 • Αξιολόγηση και πρόταση στόχευσης των καλύτερων τοπικών εταίρων.

Εφόσον συλλέξουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με τους τοπικούς εταίρους και τις αξιολογήσουμε βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, θα σας προτείνουμε την καλύτερη επιλογή για συνεργασία. Η τελική διαπραγμάτευση με τους πελάτες αυτούς και η τελική απόφαση θα είναι πάντα δική σας.

 • Συνεχής υποστήριξη σε θέματα τακτικής εξαγωγικής ανάπτυξης και προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες της αγοράς-στόχου.
 • Μελέτη και αξιολόγηση του  marketing mix που πρέπει να υιοθετηθεί στην εκάστοτε αγορά-στόχο. Προτάσεις για τα χαρακτηριστικά και τυχόν βελτιώσεις-τροποποιήσεις του προϊόντος, την τιμολογιακή πολιτική, τη διανομή, το branding και την προώθηση της εταιρίας και των προϊόντων της στην επιθυμητή αγορά στόχο.
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και προτάσεις βελτίωσης του εξαγωγικού σας site και της επικοινωνιακής πολιτικής με τη χώρα στην οποία θα δραστηριοποιηθείτε
 • Καθοδήγηση για προετοιμασία αναλυτικού export marketing plan, προϋπολογισμού και πρόβλεψη πωλήσεων με σκοπό τον καλύτερο προγραμματισμό και τον έλεγχο των δράσεων που πρέπει να γίνουν στην αγορά-στόχο.

 

Η ιδέα του Export Manager αφορά στην πιο συστηματική, ορθολογική, επαγγελματική και αποτελεσματική μορφή εξαγωγικής ανάπτυξης, με την συνεχή οργανωτική και μεθοδολογική στήριξη ειδικών εξαγωγέων για ένα minimum χρονικό διάστημα τριών μηνών.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πλήρης υποστήριξη της εταιρίας σας σε θέματα όπως: επαρκές αγγλόφωνο ή/και άλλης ξένης γλώσσας website της εταιρίας, αποστολή προδιαγραφών, δειγμάτων, διαφημιστικού υλικού, πληροφοριών πάσης φύσης για το προϊόν, κλπ.

Απευθυνθείτε στο τμήμα Προώθησης της Plan στο τηλ. 26510-85030 ή στο info@plan.gr για να σας εξηγήσουμε τη μεθοδολογία μας στην ανάπτυξη και προώθηση επιχειρήσεων, προϊόντων και ιδεών στην αγορά της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Κοινοποιήστε

 • Κατηγορία

 • Φίλτρα

 • Ημερομηνία

Δείτε τα έργα της Plan Α.Ε

Δείτε τα έργα της Plan Α.Ε

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας