Εντός της εβδομάδας θα παρουσιαστεί ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

bg-05

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος αναμένεται να παρουσιαστεί εντός της εβδομάδας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναμένεται να περιλαμβάνει κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις, μέσω φοροαπαλλαγών και επιδοτήσεων αρχικού κεφαλαίου. Επίσης προβλέπει τη σύσταση επενδυτικού συμβουλίου που θα εποπτεύει την εφαρμογή του νόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα εισάγει τρεις βασικές μεταρρυθμίσεις.

• Διαγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων βάσει μίας σειράς ποιοτικών χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν το κατά πόσο η συγκεκριμένη επένδυση καταλήγει στην παραγωγή ενός προϊόντος ή στην παροχή μίας υπηρεσίας που είναι ανταγωνιστική, ποιοτική και συνεισφέρει στη βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας, κατά πόσο ενσωματώνει πράσινες δράσεις που συνιστούν και το νέο μοντέλο ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας και πόσο συμβάλλει στην αναδιάρθρωση και την ισόρροπη ανάπτυξη.
• Ένταξη όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, με εξαίρεση αυτές οι οποίες ρητά απαγορεύονται είτε από το νόμο, είτε από αποφάσεις ή κανονισμούς της Εθνικής ή Κοινοτικής Νομοθεσίας. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται μία βασική αδυναμία του προηγούμενου νόμου ο οποίος περιλάμβανε πλήθος ρυθμίσεων ως προς το είδος και εύρος των δραστηριοτήτων που ενισχύονται.
• Σύσταση επενδυτικού συμβουλίου το οποίο θα εποπτεύει την εφαρμογή του νόμου και θα εισηγείται βελτιώσεις και αλλαγές για προσαρμογή στις εκάστοτε νέες προκλήσεις.

Ο νόμος θα περιλαμβάνει κίνητρα για την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων μέσω φοροαπαλλαγών και επιδοτήσεων αρχικού κεφαλαίου. Θα προβλέπει την δυνατότητα απαλλαγής φόρου από το σύνολο των πραγματοποιούμενων κερδών ως την συμπλήρωση του ισόποσου της ενισχύσεως που θα λάμβανε η επένδυση αν υπαγόταν στο καθεστώς της απλής επιχορηγήσεως.

Η καταβολή των ενισχύσεων θα πραγματοποιείται σε τέσσερις φάσεις. Αρχικώς θα παρέχεται προκαταβολή μέχρι 25% με την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου. Σε δεύτερη φάση θα καταβάλλεται 25% επιπλέον με την ολοκλήρωση του 50% της συνολικής επενδύσεως. Στην τρίτη φάση, ήτοι μετά τον έλεγχο ολοκληρώσεως του έργου, θα καταβάλλεται ένα επιπλέον 40%. Τέλος, το εναπομείναν 10% θα καταβάλλεται μετά το πέρας της τριετίας από την ολοκλήρωση και εφόσον έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα.

Πηγή: www.in.gr

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας