Ενημερωτικό Δελτίο No 58 (Σεπτέμβριος 2013) – Προγράμματα επιχορηγήσεων για επιχειρήσεις.

bg-03

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 58 (Σεπτέμβριος 2013)
Προγράμματα επιχορηγήσεων για επιχειρήσεις  

Η PLAN A.E. σας ενημερώνει για όλα τα ενεργά και αναμενόμενα προγράμματα επιχορηγήσεων που θα σας βοηθήσουν να ιδρύσετε ή εκσυγχρονίσετε/επεκτείνετε την επιχείρησή σας.

Ανοικτά προγράμματα Leader σε πολλούς νομούς της χώρας (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013).
Τελευταίος μήνας για το πρόγραμμα “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ”.
Σε πλήρη εξέλιξη ο νέος Επενδυτικός Νόμος 4146/2013.
Χαμηλότοκα δάνεια για νέες και παλιές επιχειρήσεις (ΤΕΠΙΧ – ΕΤΕΑΝ).
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας – Τέλος του μήνα αναμένονται τα αποτελέσματα από το μεγάλο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων (Εμπόριο-Υπηρεσίες, Τουρισμός, Μεταποίηση).
Σύντομα θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 7.000 νέες επιχειρήσεις.
Άμεσα αναμένεται πρόγραμμα για νέους αγρότες.
100% επιχορήγηση σε πρατήρια υγρών καυσίμων για εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών.
Ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Ανοιχτά προγράμματα Leader (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013)

Αυτή την περίοδο είναι ανοιχτά πολλά τοπικά προγράμματα Leader από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007-2013, Άξονας 4). Τα προγράμματα Leader αφορούν συγκεκριμένους νομούς και περιοχές και προσφέρουν επιχορήγηση που μπορεί να φτάσει το 60%.

Δικαιούχοι του προγράμματος Leader είναι ιδιώτες (αγρότες ή μη), επιχειρήσεις (υφιστάμενες ή υπό σύσταση), μη κερδοσκοπικοί φορείς, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και εταιρίες ΟΤΑ.

Οι δραστηριότητες που επιχορηγούνται μέσω των προγραμμάτων Leader είναι:

• Μικρά τουριστικά καταλύματα (μέχρι 40 κλίνες).
• Επισκέψιμα αγροκτήματα (έκτασης τουλάχιστον 20 στρεμμάτων).
• Εστιατόρια, αναψυκτήρια, παραδοσιακά καφενεία.
• Βιοτεχνικές μονάδες παραγωγής προϊόντων, όπως χειροτεχνήματα μεταλλουργίας ή ξυλοτεχνίας, προϊόντα κεραμικής – υφαντουργίας, ξύλινες κατασκευές (καρέκλες, έπιπλα, έπιπλα κουζίνας).
• Βιοτεχνίες μεταποίησης-τυποποίησης γεωργικών προϊόντων (με προτεραιότητα σε δημητριακά, οίνος, οπωροκηπευτικά, κρέας, γάλα, αυγά).
• Μικρές βιοτεχνίες επεξεργασίας ειδών διατροφής και δασοκομικών υλών μετά την α΄μεταποίηση (πχ αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, παραγωγή αλευροειδών προϊόντων, παραγωγή αλκοολούχων ποτών, παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά κλπ).
• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (κομμωτήρια, κουρεία, δραστηριότητες φυσικής ευεξίας, καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία, επισκευή υποδημάτων & δερμάτινων ειδών, λιανικό εμπόριο οινοπνευματωδών και άλλων ποτών, παντοπωλεία κλπ).
• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).
• Γραφεία οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.
• Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Μπορείτε να δείτε τα προγράμματα Leader που είναι ανοιχτά αυτή την περίοδο και αναλυτικές πληροφορίες στη διεύθυνση www.plan.gr/prog-Leader2013.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την PLAN A.E. (26510-85030, info@plan.gr).

Τελευταίος μήνας για το πρόγραμμα “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ”

Στις 10 Οκτωβρίου 2013 λήγει η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» με αρχικό ύψος προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 30 εκ. ευρώ. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της διεθνής ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και η ανάδειξη του εξωτερικού εμπορίου ως στρατηγική προτεραιότητάς τους. Το πρόγραμμα επιχορηγεί τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των επιχειρήσεων, τον σχεδιασμό συσκευασίας, την απόκτηση διεθνών πιστοποιήσεων, δαπάνες marketing σε τρίτες χώρες κλπ.

Επιλέξιμες είναι όλες οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έκαναν έναρξη λειτουργίας πριν από την 1η Αυγούστου του 2012 στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών καθώς και επιλεγμένους κλάδους του εμπορίου. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν είτε μεμονωμένες επιχειρήσεις είτε ομάδες από τρεις τουλάχιστον επιχειρήσεις (σε αυτή τη περίπτωση η επιχορήγηση είναι μεγαλύτερη).

Διαβάστε όλους τους επιλέξιμους ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας). Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν και επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ, εφόσον όμως κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες ώστε, πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, να έχουν κάνει έναρξη σε μια τουλάχιστον επιλέξιμη δραστηριότητα.

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 έως 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για συγκεκριμένους κλάδους). Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 30% έως 55%.

Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα/υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα/υπηρεσίες σε νέες αγορές και περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:

• Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις.
• Ενέργειες πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών.
• Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας.
• Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους.
• Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
• Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
• Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.
• Λοιπές ενέργειες (μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις).

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων είναι 15 μήνες με δυνατότητα 3μηνης παράτασης υπό προϋποθέσεις.

Δίδεται δυνατότητα προκαταβολής έως του 50% της επιχορήγησης (με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής).

Διαβάστε αναλυτικά:

• Τον πλήρη οδηγό του προγράμματος “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ”.
• Τις επιλέξιμες δραστηριότητες – ΚΑΔ.
• Τις επιλέξιμες δαπάνες.
• Τα κριτήρια αξιολόγησης.
• Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή επενδυτικής πρότασης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση
http://plan.gr/prog-ekswstrefia_antagwnistikotita_2

Σε πλήρη εξέλιξη ο νέος Επενδυτικός Νόμος (υποβολή προτάσεων έως 30 Οκτωβρίου 2013)
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο νέος Επενδυτικός Νόμος. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για ένταξη στα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια του Επενδυτικού Νόμου 4146/2013, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 90 Α’, 18-04-2013.

Οι επενδύσεις που θα ενταχθούν στον Επενδυτικό Νόμο 4146/2013 θα λάβουν επιχορήγηση από 15% έως 60%, ανάλογα με το μέγεθος και είδος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος απευθύνεται σε μεγάλη γκάμα επιχειρήσεων, ενδεικτικά:

• Τουριστικές επιχειρήσεις
– Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων τουλάχιστον 3*
– Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον 2*
– Ειδικές µορφές τουρισµού (συνεδριακά κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας, γήπεδα γκολφ, χιονοδροµικά κέντρα, θεµατικά πάρκα, μαρίνες-καταφύγια τουριστικών σκαφών κ.α).
• Μεταποιητικές επιχειρήσεις (βιοτεχνίες, βιομηχανίες, μονάδες ανακύκλωσης κ.α.).
• Μονάδες Logistics.
• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (εκτός φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών πάρκων) – στις επιχειρήσεις ΑΠΕ παρέχονται μόνο φορολογικά κίνητρα (φοροαπαλλαγές) και όχι επιχορήγηση.
• Θερμοκήπια

Στη διεύθυνση http://www.plan.gr/prog-ependytikos_nomos μπορείτε να βρείτε τη πλήρη λίστα με τις δραστηριότητες που είναι επιλέξιμες στον νέο Επενδυτικό Νόμο, το ποσοστό επιχορήγησης ανά περιοχή, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης και άλλες πληροφορίες.

Ο νέος Επενδυτικός Νόμος προσφέρει δυνατότητα λήψης προκαταβολής του 100% της επιχορήγησης (με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
με τη PLAN A.E. (26510-85030, info@plan.gr)

Χαμηλότοκα δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

“ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση”

Τη χορήγηση δανείων για κεφάλαιο κίνησης και χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού ύψους 550 εκατ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλης της χώρας προβλέπει το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα 275 εκατ. ευρώ του προγράμματος παρέχονται από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και τα υπόλοιπα 275 εκατ. από 14 συνεργαζόμενες τράπεζες.

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες (ο έλεγχος γίνεται κατά την εκταμίευση του δανείου) και εάν είχαν λάβει προηγούμενο δάνειο από το ΕΤΕΑΝ (ή ΤΕΜΠΜΕ) αυτό δεν θα πρέπει να εμφανίζει ασυνέπεια.

Τα δάνεια που θα χορηγηθούν από τη δράση “Επιχειρηματική Επανεκκίνηση” έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους καθώς το 50% των κεφαλαίων που εισφέρει το ΕΤΕΑΝ θα είναι άτοκα. Έτσι το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 50% του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού της επιχειρήσεως.

Παρέχονται δύο είδη δανείων:

• Δάνεια κεφαλαίου κινήσεως: ανέρχονται από 10.000 έως 300.000 € ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες.
• Επενδυτικά δάνεια: διαμορφώνονται από 10.000 έως 800.000 € με διάρκεια 5-12 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.

Το πρόγραμμα θα μείνει ανοιχτό μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού (550 εκ €).

Οι αιτήσεις που θα υποβάλλουν στις τράπεζες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να συνοδεύονται από επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan). H PLAN A.E. μπορεί να αναλάβει την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου της επιχείρησης σας που θα τεκμηριώσει τον σκοπό λήψης του αιτούμενου δανείου.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη δράση “Επιχειρηματική Επανεκκίνηση” μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση http://www.plan.gr/prog-epixeirimatiki-epanekkinisi

“ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Επιχειρηματικότητα”

Η Δράση «ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα» αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων για τη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή/και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ευνοϊκούς όρους μέσω της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με τη συνδρομή κεφαλαίων του ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Δράση αποσκοπεί στην στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων των νησιωτικών περιοχών της χώρας και στην κάλυψη των κενών ρευστότητας της χρηματοπιστωτικής αγοράς, με επιδίωξη την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και ειδικότερα:

• στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στις νησιωτικές περιοχές,
• στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς των επιχειρήσεων,
• στην καλύτερη ανταπόκριση της τουριστικής περιόδου και
• στην, εν τέλει, εξασφάλιση προοπτικών βιωσιμότητας για το νησιωτικό ελληνικό τουρισμό.

Η διάρκεια υποβολής των προτάσεων, είναι από 10-6-2013 και μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) της Δράσης, που ανέρχεται σε 80 εκατ. €.

Οι αιτήσεις που θα υποβάλλουν στις τράπεζες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να συνοδεύονται από επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan). H PLAN A.E. μπορεί να αναλάβει την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου της επιχείρησης σας που θα τεκμηριώσει τον σκοπό λήψης του αιτούμενου δανείου.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη δράση “ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Επιχειρηματικότητα” μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση http://www.plan.gr/prog-tepix-nisiotiki-epixeirimatikotita.

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα “Γυναικείας Επιχειρηματικότητας”
Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων για την ένταξη και έγκριση έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας». Καθώς το ενδιαφέρον ήταν σημαντικό και ένας μεγάλος αριθμός προτάσεων αξιολογήθηκε θετικά, αποφασίστηκε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του Προγράμματος από 40 εκατ. ευρώ σε 77 εκατ. ευρώ με αντίστοιχη αύξηση των ωφελουμένων από 1.267 σε 2.444 γυναίκες. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας άνεργων, απολυμένων, απειλούμενων από ανεργία και αυτοαπασχολούμενων κάτω από το όριο της φτώχειας γυναικών, από 18 έως 64 ετών σε οκτώ Περιφέρειες της χώρας: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος.

Το ποσοστό επιχορήγησης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν 100%!

Η PLAN A.E. είχε 33 εγκεκριμένες προτάσεις – μπορείτε να διαβάσετε πληροφορίες στη http://www.plan.gr/egriseis-Gynaikeia_2013.

Τέλος του μήνα αναμένονται τα αποτελέσματα για το μεγάλο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων (Εμπόριο-Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Τουρισμός). Το πρόγραμμα (http://www.plan.gr/prog-pep_2013) είχε προϋπολογισμό 456 εκ € και συνολικά υπεβλήθησαν 23.000 επενδυτικές προτάσεις.

Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ – 10.000 € σε 7.000 άνεργους για να ανοίξουν δική τους επιχείρηση.
Στήριγμα σε όσους νέους -έως 35 ετών- επιθυμούν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση δίνει νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, που αναμένεται να προκηρυχθεί άμεσα και πριμοδοτεί με 10.000 ευρώ την επιχειρηματική πρωτοβουλία. Το πρόγραμμα ονομάζεται Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία και αφορά την ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 7.000 ανέργων. Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την ενεργή απασχόληση και παρουσία τους, σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.

Ως καινοτόμα πεδία επιχειρηματικής δραστηριοποίησης αναφέρονται ενδεικτικά οι τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, τα συστήματα ολικής διαχείρισης απορριμμάτων ή αποβλήτων, η ανακύκλωση, η παραγωγή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον, η ενσωμάτωση “πράσινων” τεχνολογιών στην παραγωγή/ παροχή υπηρεσιών, οι τεχνολογίες μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, τα προϊόντα βιοτεχνολογίας, τα προϊόντα για την προστασία του περιβάλλοντος, η εισαγωγή μεθόδων που στηρίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη της παραγωγής, η ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για καινοτόμες εφαρμογές, η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξομοίωσης και μοντελοποίησης, η εξ αποστάσεως συντήρηση λογισμικού και παροχή συμβουλών, οι εφαρμογές τηλεματικής και ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης κ.λπ.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση 
http://www.plan.gr/programma-OAED-10000-Epixeirimatikotita-neon-me-emfasi-stin-kainotomia

Άμεσα αναμένεται πρόγραμμα για νέους αγρότες.
Μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένεται να προκηρυχθεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το πρόγραμμα για νέους αγρότες (Μέτρο 112 – “Εγκατάσταση Νέων Αγροτών” – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013). Το πρόγραμμα θα αφορά 5-6.000 δικαιούχους κάτω των 40 ετών και η επιχορήγηση θα μπορεί να φτάσει έως τις 20.000 €. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι 100 εκ. €.Η PLAN A.E. θα σας ενημερώσει για οποιαδήποτε εξέλιξη.

100% επιχορήγηση πρατηρίων υγρών καυσίμων για εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών.

Το πρόγραμμα “Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων – e-gas” έχει στόχο την ενίσχυση των πρατηρίων υγρών καυσίμων της χώρας για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισροών-Εκροών, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των πρατηρίων υγρών καυσίμων και την αποκατάσταση του ανταγωνισμού μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογικών εργαλείων.

Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτό σε Ιωάννινα, Λάρισα, Ηράκλειο, Μαγνησία και Αχαΐα και σύντομα ανοίγει για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την PLAN A.E. (26510-85030, info@plan.gr

Ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Στις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί κάθε επιχείρηση οφείλει να αναθεωρήσει τον τρόπο λειτουργίας της και να αποκτήσει περισσότερο εξωστρεφή χαρακτηριστικά, τα οποία θα της επιτρέψουν να απευθύνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε μεγαλύτερη αγορά.

Η PLAN Aνώνυμη Εταιρία Συμβούλων, Τεχνολογίας και Εξαγωγών προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνει:

• Υπαγωγή επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα και ολοκληρωμένη διαχείριση των εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ 2007-2013, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης κ.α.).
• Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan).
• Εκπόνηση Μελετών Προώθησης (Marketing Plan) για την επιχείρηση σας και τα προϊόντα/υπηρεσίες της.
• Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας και υπηρεσίες γραφιστικής.
• E-mail & SMS Marketing για άμεση επικοινωνία με τους υπάρχοντες ή δυνητικούς πελάτες σας.
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων (web sites, e-shops, eBay, Amazon).
• Σχεδιασμός & υλοποίηση διαδικτυακής διαφήμισης (Google Ads, Facebook κ.α.).
• Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO, HACCP, Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας κ.α.).
• Υπηρεσία Εξαγωγών (ολοκληρωμένος σχεδιασμός & προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών σας στη διεθνή αγορά).
• Σύμβουλοι Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών.
• Στόχος μας είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες κάθε επιχείρησης, καθώς μόνο έτσι μπορούν να εξασφαλιστούν μακροχρόνιες και επιτυχημένες συνεργασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα http://plan.gr/oloklirwmenes-yphresies ή επικοινωνήστε μαζί μας (26510-85030, info@plan.gr)

Τα περισσότερα επιχορηγούμενα προγράμματα μένουν ανοιχτά για πολύ μικρό χρονικό διάστημα (1-2 μήνες). Ποιος είναι ο πιο εύκολος τρόπος να ενημερώνεστε γρήγορα για τα προγράμματα που σας αφορούν;

• Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας (www.plan.gr/form) και εμείς θα σας ενημερώνουμε άμεσα και δωρεάν (με mail ή SMS στο κινητό σας) για τα επιχορηγούμενα προγράμματα που σας αφορούν.
• Επίσης μπορείτε να επισκέπτεστε την πάντα ενημερωμένη ιστοσελίδα μας (www.plan.gr) ή να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook  www.facebook.com/PlanSA.

Το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την επιτυχία σας είναι η επιλογή του κατάλληλου συμβούλου.

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας