Ενημερωτικό Δελτίο Νο 79 (Δεκέμβριος 2016)

bg-03

Παράταση υποβολής προτάσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399

Παράταση δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων για τα καθεστώτα “Γενική Επιχειρηματικότητα” και “Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ” μέχρι τις 20/1/2017. Υπενθυμίζεται ότι η αρχική καταληκτική ημερομηνία ήταν η 20/12/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την Plan Α.Ε για την διερεύνηση της επιλεξιμότητας της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στον Νόμο.

Διαβάστε περισσότερα…

Δράση “Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας”

Επίσημη έναρξη του προγράμματος “Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας” με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 15/2/2017. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: α) ερευνητικοί οργανισμοί (Πανεπιστήμια & Ερευνητικά κέντρα) β) επιχειρήσεις γ) λοιποί φορείς (δημόσιοι και άλλοι φορείς).

Στο πλαίσιο της δράσης επιχορηγούνται δαπάνες εκτέλεσης ερευνητικών έργων και καινοτομίας σε θεματικές προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός από την Ελληνική πλευρά, ανά έργο μπορεί να ανέλθει έως 350.000 €

Διαβάστε περισσότερα

Δράση “Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας”

Επίσημη έναρξη του προγράμματος “Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας” με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 21/02/2017. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: α) ερευνητικοί οργανισμοί β) επιχειρήσεις γ) λοιποί φορείς. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να ανέλθει έως 500.000 €.

Από την δράση επιχορηγούνται οι δαπάνες που αφορούν τις “Ενισχύσεις για Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης”, “Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ” και “Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία”.

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) και Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ

Την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) δύο νέων χρηματοδοτικών εργαλείων ενέκρινε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Πρόκειται για το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) και το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ με συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό 1,5 δις. € από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους.

Μέσα στο Δεκέμβρη θα ξεκινήσει η χρηματοδότηση με την εκταμίευση εγκεκριμένης προκαταβολής, η οποία αντιστοιχεί στο 25% του συνόλου των πόρων που θα διατεθούν μέσω ΕΣΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας