Ενημερωτικό Δελτίο Νο 55 (Μάρτιος 2013) – Ενεργά και αναμενόμενα προγράμματα επιχορηγήσεων για επιχειρήσεις

bg-03

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 55 (Μάρτιος 2013)
Ενεργά και αναμενόμενα προγράμματα επιχορηγήσεων για επιχειρήσεις

Η PLAN A.E. σας ενημερώνει για όλα τα ενεργά και αναμενόμενα προγράμματα επιχορηγήσεων που θα σας βοηθήσουν να ιδρύσετε ή εκσυγχρονίσετε/επεκτείνετε την επιχείρησή σας.

Σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα ΠΕΠ 2013 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Πρόγραμμα ενίσχυσης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας (100% επιχορήγηση)
Προκηρύχθηκαν τα Μέτρα 311, 312 και 313 από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΑΑΧ 2013)
Με σημαντικές βελτιώσεις θα τρέξει ο Επενδυτικός Νόμος το 2013
Πρόγραμμα επιχορήγησης 2.200 νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας 22-64 ετών από τον ΟΑΕΔ

Προδημοσίευση του Προγράμματος “Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Περιοχές και Επιχειρηματικά Πάρκα”
Σε εξέλιξη το πρόγραμμα ICT4GROWTH “Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας”.
Σε αναμονή για το πρόγραμμα “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ”.
Πρόγραμμα εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των Τραπεζών υπέρ των Μεσαίων, Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.
Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων Anuga 2013

Σε πλήρη εξέλιξη το μεγάλο πρόγραμμα ΠΕΠ 2013 του ΕΣΠΑ για ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων (Εμπόριο, Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Τουρισμός)

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το μεγάλο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με συνολικό προϋπολογισμό 456 εκ €. Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις, νέες επιχειρήσεις και υπο-σύσταση επιχειρήσεις όλων των κλάδων (Εμπόριο, Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Τουρισμός). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου και η εστίαση. Για τους κλάδους αυτούς ετοιμάζεται νέο πρόγραμμα το οποίο θα προκηρυχθεί σύντομα.

Στο πρόγραμμα έχουν γίνει αρκετές τροποποιήσεις – η τελευταία έγινε στις 4-3-2013. Βάσει των τροποποιήσεων υπάρχουν νέα επαγγέλματα τα οποία είναι επιλέξιμα. Επίσης στις τουριστικές επιχειρήσεις δεν ισχύουν οι περιορισμοί των περιοχών ΟΠΑΑΧ. Περισσότερες πληροφορίες για τις τροποποιήσεις μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση http://www.plan.gr/nea-tropopoiisi-PEP2013-4_3_2013.

Για να δείτε την τελευταία λίστα (μετά τις τροποποιήσεις στις 25/1 & 4/3) με τους επιλέξιμους ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) για το πρόγραμμα ΠΕΠ 2013 πατήστε εδώ.

Το πρόγραμμα δίνει δυνατότητα λήψης προκαταβολής έως 100% της εγκεκριμένης επιχορήγησης.
Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνεται η αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου και για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις περιλαμβάνονται επίσης οι λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, ΔΕΗ, θέρμανση, τηλέφωνα κ.α.).

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι:

• από 20.000 € μέχρι 100.000 € (Εμπόριο)
• από 20.000 € μέχρι 100.000 € (Υπηρεσίες)
• από 20.000 € μέχρι 300.000 € (Μεταποίηση)
• από 20.000 € μέχρι 300.000 € (Τουρισμός)

Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 40 έως 60% (ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης).

Επιλέξιμες Δαπάνες:

• Κτιριακές Εγκαταστάσεις
• Μηχανολογικός Εξοπλισμός
• Επαγγελματικό Aυτοκίνητο
• Εξοπλισμός Πληροφορικής & Λογισμικό
• Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
• Συστήματα Αυτοματοποίησης
• Προβολή & Προώθηση
• Αμοιβές Συμβούλων
• Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, ΔΕΗ, θέρμανση, τηλέφωνα κ.α.) – μόνο για νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση www.plan.gr/prog-pep_2013.

Πρόγραμμα ενίσχυσης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας (100% επιχορήγηση)

Προκηρύχθηκε η δράση στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας με τίτλο “Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων”. Το πρόγραμμα αφορά τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης της χώρας, δηλαδή τις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορ. Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Υποβολή προτάσεων: 1- 29 Μαρτίου 2013

Δικαιούχοι της Δράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία που προσδιορίζονται ως εξής:

• έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή
• έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή
• έχουν κλείσει την ατοµική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, ή
• απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόµενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ.
• Αυτοαπασχολούµενες ασφαλισµένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς µε εισόδηµα χαµηλότερο από το εισοδηµατικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται απολυµένες γυναίκες, των οποίων η σύµβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυµένες, των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α’ βαθµού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

Επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

• Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νομικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής κλπ.).
• Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης).
• Δαπάνη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου.
• Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring / coaching από συμβούλους με σκοπό την υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας
• και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
• Δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία ή / και του νεοπροσλαμβανόμενου (ανέργου / άνεργης ή απειλούμενου / -ης από ανεργία) σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.
• Ετήσιο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) που θα προκύψει από τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση
http://www.plan.gr/prog_ginaikeia-epixeirimatikotita-100
.

Προκηρύχθηκαν τα Μέτρα 311, 312 και 313 από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΑΑΧ 2013)

Προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τα Μέτρα 311, 312 και 313 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΑΑΧ).

Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε αγρότες (Μέτρο 311) και μη-αγρότες (Μέτρο 312 και 313).

Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 35% έως 60% (ανάλογα με την περιοχή που θα υλοποιηθεί η επένδυση).
Ο συνολικός προϋπολογισμός των τριών μέτρων είναι 65 εκ €.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των προτάσεων μπορεί να είναι έως 600.000 € + ΦΠΑ για τα τουριστικά καταλύματα και 300.000 € + ΦΠΑ για τις υπόλοιπες δραστηριότητες.

Ενδεικτικές επιλέξιμες δραστηριότητες:

Τουριστικά καταλύματα, υπηρεσίες εστίασης (εστιατόρια, καφενεία, καφετέριες, catering), βιοτεχνικές μονάδες, παντοπωλεία, ταξιδιωτικά γραφεία, πάρκα αναψυχής, καθαριστήρια, κομμωτήρια κ.α.)

Μέτρο 311: “Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες”
Το μέτρο στοχεύει στην παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων για τη μείωση της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους, τη βελτίωση των εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της υπαίθρου. Το πρόγραμμα αφορά επαγγελματίες αγρότες (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών σύμφωνα με τον υπ. αριθ. 3874 Νόμο ΦΕΚ 151/Α/2010 “Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων”) και νέους γεωργούς (στα πλαίσια του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013).

Μέτρο 312: “Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων”
Στόχος του Μέτρου είναι η προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, η δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τομέα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσμού σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της υπαίθρου, με παράλληλη ενδυνάμωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία.

Μέτρο 313: “Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων”
Το μέτρο στοχεύει στη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και στην προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών.

Το πρόγραμμα θα μείνει ανοιχτό μέχρι 24 Απριλίου 2013.
Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την PLAN A.E.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση http://www.plan.gr/prog-OPAAX-2013

Με σημαντικές βελτιώσεις θα τρέξει ο Επενδυτικός Νόμος το 2013.

Άμεσα αναμένεται να ενεργοποιηθεί ο νέος Επενδυτικό Νόμος, ο οποίος έχει σημαντικές βελτιώσεις:

• Καταργούνται οι δύο αποκλειστικές περίοδοι υποβολής επενδυτικών σχεδίων και δίνεται δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων καθόλη τη διάρκεια του έτους. Η αξιολόγηση τους θα γίνεται κάθε Μάιο και Νοέμβριο.
• Eπιλογή κινήτρου ενίσχυσης από τον επενδυτή.
• Kαταργείται η υποχρέωση συνδυασμού επιχορήγησης και φοροαπαλλαγής και δίνεται η δυνατότητα στον επενδυτή να επιλέγει την λήψη του συνόλου της ενίσχυσης με μορφή επιχορήγησης.
• Eκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων – μειώνεται στα 5 έτη (από 6) το διάστημα που θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει από την απόφαση ολοκλήρωσης προηγούμενης επένδυσης.
• Δίνεται δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησης, που υπολογίζονται με την μέση αξία τους των τελευταίων τριών μηνών.
• Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής της επιστολής έγκρισης δανείου κατά την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής.
• Ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν σε κέντρα αποκατάστασης.
• Παρέχεται σε επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται σε ΒΕΠΕ και Ζώνες Καινοτομίας επιπλέον ποσοστό 5% με μέγιστο το ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
• Ο επενδυτής μπορεί να αξιοποιήσει το κίνητρο της φοροαπαλλαγής εντός δύο (2) πρώτων διαχειριστικών χρήσεων από την ολοκλήρωση της επένδυσης. Επιπρόσθετα η αξιοποίηση του φορολογικού κινήτρου για τις νέες επιχειρήσεις μπορεί να φτάσει τα δώδεκα (12) χρόνια και για τις υφιστάμενες τα δέκα (10).
• Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως 100% της εγκεκριμένης επιδότησης με προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10%.
• Δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης της κατατεθειμένης Εγγυητικής Επιστολής μετά την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση
http://plan.gr/prog-anaptuxiakos_nomos.

Πρόγραμμα επιχορήγησης 2.200 νέων ελευθέρων επαγγελματιών
ηλικίας 22-64 ετών από τον ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στις 3 Δεκ 2012, σύντομα θα προκηρυχθεί από τον ΟΑΕΔ πρόγραμμα για την επιχορήγηση 2.200 νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας 22-64 ετών με το διακριτικό τίτλο «Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Έτους 2009 2009 Β’ Κύκλος» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων ηλικίας 22-64 ετών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων θα ανέλθει συνολικά στα 2.200 άτομα.

Η κάλυψη των θέσεων θα πραγματοποιηθεί ως έξης:

• 1.100 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 22 – 32 ετών
• 1.100 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 33 – 64 ετών

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση
http://www.plan.gr/prog-OAED-NEE2009-B
.

Προδημοσίευση του Προγράμματος “Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Περιοχές και Επιχειρηματικά Πάρκα”
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προτίθεται να προκηρύξει το Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα». Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων σε οργανωμένους χώρους. Εκτός από την οικονομική, σημαντική είναι και η περιβαλλοντική διάσταση του προγράμματος αφού η εγκατάσταση επιχειρήσεων σε οργανωμένους χώρους μειώνει σημαντικά της περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκ της λειτουργίας τους.

Το πρόγραμμα αφορά μεταποιητικές επιχειρήσεις που λειτουργούν τουλάχιστον 3 χρόνια, κάνουν τζίρο άνω των 30.000 ευρώ (το τελευταίο έτος ή 100.000 ευρώ αθροιστικά την τελευταία τριετία). Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι από 30-400.000 ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50%. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος 10 εκ ευρώ.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση
www.plan.gr/prog-metegatastasi_se_bepe

Σε εξέλιξη το πρόγραμμα ICT4GROWTH “Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας”.

Σε εξέλιξη είναι το πρόγραμμα ICT4GROWTH από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (www.ktpae.gr).  Η δράση ICT4GROWTH, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκ ευρώ, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις κρατικής ενίσχυσης που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα και αποσκοπεί στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση
http://www.plan.gr/prog-ICT4GROWTH

Σε αναμονή για το πρόγραμμα “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ”.

Το πρόγραμμα θα προκηρυχθεί από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων με υπάρχουσα εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς και όσων επιθυμούν να ενισχύσουν τον εξαγωγικό τους προσανατολισμό.

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα κυμαίνεται από 35.000 ευρώ έως 650.000 ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης έως και 55%. Για το πρόγραμμα αυτό έχει εγκριθεί κονδύλι ύψους 50 εκατ. ευρώ. Το ακριβές ποσοστό επιχορήγησης διαμορφώνεται από το μέγεθος της επιχείρησης, τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης αλλά και το είδος των δαπανών οι οποίες θα επιχορηγηθούν.

Οι δικαιούχοι που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είναι:

α) Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Κατασκευών – Υπηρεσιών, με δύο τουλάχιστον πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
β) Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, οι οποίες πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στο μέλλον στους τομείς Μεταποίησης – Κατασκευών – Υπηρεσιών.
γ) Υφιστάμενες εμπορικές επιχειρήσεις, υπό τον όρο να συνεργαστούν (για τους σκοπούς του προγράμματος), με δυο τουλάχιστον επιχειρήσεις, από τον κλάδο της Μεταποίησης – Κατασκευών – Υπηρεσιών,
δ) Συνεργασία επιχειρήσεων (τουλάχιστον τριών), οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Κατασκευών – Υπηρεσιών.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση 
http://www.plan.gr/prog-ekswstrefia_antagwnistikotita_2012
.

Πρόγραμμα εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των Τραπεζών υπέρ των Μεσαίων, Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.

Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. (πρώην ΤΕΜΠΜΕ) δημιούργησε το Πρόγραμμα Εγγύησης για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών, το οποίο στοχεύει:

• Στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης Εγγυητικών Επιστολών εκδόσεως Τραπεζών που απευθύνονται στους προμηθευτές τους, προκειμένου να εξασφαλίζουν μία μόνιμη ροή αγαθών και υπηρεσιών από αυτούς, χωρίς την χρήση κεφαλαίων.
• Στην στήριξη της οικονομίας χωρίς να απαιτείται η χρήση κεφαλαίων, απελευθερώνοντας με αυτόν τον τρόπο ρευστότητα για την προώθησή της σε λοιπούς χρηματοδοτικούς σκοπούς.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις:

• που είναι νεοσύστατες (με ΑΦΜ), νέες και υφιστάμενες οιασδήποτε νομικής μορφής,
• έχουν έδρα στην Ελλάδα,
• απασχολούν (ή θα απασχολήσουν, για τις νεοσύστατες στο πρώτο έτος λειτουργίας) λιγότερους από 250 εργαζόμενους – ΕΜΕ και εμφανίζουν (ή προβλέπεται, για τις νεοσύστατες ΜΜΕ, ότι θα εμφανίσουν στο πρώτο έτος λειτουργίας τους) ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. € ή το σύνολο του ετησίου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκ. €.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση
http://www.plan.gr/Etean-eggiitikes-epistoles.

Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων Anuga 2013

Έχετε επιχείρηση τροφίμων ή ποτών και θέλετε να προβάλετε τα προϊόντα σας στο εξωτερικό;

Η PLAN A.E. σε συνεργασία με κορυφαίους φορείς του χώρου, οργανώνει την συμμετοχή σας στην μεγαλύτερη και πιο διαδεδομένη διεθνής έκθεση τροφίμων και ποτών, Anuga 2013. Η έκθεση αποτελεί την πιο στοχευμένη επιλογή για προβολή των προϊόντων σας και την επέκταση του δικτύου σας στο κατάλληλο αγοραστικό κοινό της Ευρώπης και του κόσμου.

Προφίλ Επισκεπτών
Χονδρέμποροι – Λιανοπωλητές Ποτών – Φαρμακεία – Καταστήματα Υγιεινής Διατροφής – Εκπρόσωποι Εμπορίου – Εισαγωγείς και Εξαγωγείς Τροφίμων – Προμηθευτές στην Βιομηχανία Τροφίμων – Σύστημα Catering – Διατροφικά  Ινστιτούτα – Διατροφολόγοι.

Η έκθεση διοργανώνεται κάθε 2 χρόνια στην Κολονία της Γερμανίας στον εκθεσιακό χώρο Cologne Exhibition Center. Η ημερομηνία διεξαγωγής είναι από  5  έως 9 Οκτωβρίου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση επισκεφθείτε τον σύνδεσμο http://www.anuga.com ενώ για την δυνατότητα συμμετοχής επικοινωνήστε μαζί μας.

Όσοι επενδυτές ενδιαφέρονται για κάποιο από τα παραπάνω προγράμματα, παρακαλούνται να έρθουν σε επαφή με την PLAN A.E. (26510-85030, info@plan.gr)

Ελάτε σε επαφή άμεσα με την PLAN A.E. (26510-85030, info@plan.gr). Έχουμε τεράστια εμπειρία στην υποβολή επενδυτικών προτάσεων για επιχορηγούμενα προγράμματα και έχουμε πολλές και σημαντικές επιτυχίες. Μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε έγκυρα και αξιόπιστα ώστε να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο αντίστοιχο πρόγραμμα του 2009 τα ποσοστά επιτυχίας της PLAN A.E. ήταν τρεις φορές μεγαλύτερα από τον μέσο πανελλαδικό όρο (δείτε εδώ). Οι εκατοντάδες ικανοποιημένοι πελάτες μας και οι συνεχείς επιτυχίες μας είναι η καλύτερη απόδειξη.

Το πρώτα βήμα για την επιτυχία είναι η επιλογή του κατάλληλου συμβούλου.

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας