Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης

bg-05

Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης. Οι επενδυτικές ενισχύσεις που θα επιχορηγηθούν αφορούν σε:

 • Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρο
 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (μηχανήματα, εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα)
 • Λογισμικό – Υπηρεσίες Λογισμικού (λογισμικό, ιστοσελίδα, eshop (πέραν της ιστοσελίδας)
 • Πιστοποίηση προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση
 • Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη
 • Αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας για την αξιοποίηση τους στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
 • Λειτουργικές δαπάνες

Δικαιούχοι 

Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιοχή Παρέμβασης Στρατηγικής ΟΧΕ Μάνης (Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Μάνης)

Περίοδος υποβολής

26/5/2021 έως 26/8/2021

Όροι και Προϋποθέσεις 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα VII της παρούσας προκήρυξης.
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής της ΟΧΕ Μάνης
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης για τις Υφιστάμενες και τις Νέες επιχειρήσεις και το αργότερο πριν την πρώτη εκταμίευση για τις Υπό Σύσταση επιχειρήσεις.
 • Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργήσουν (υπό σύσταση) με την ιδιότητα της Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας Επιχειρήσεις όπως ορίζονται (Παράρτημα IV).
 • Να πραγματοποιούν τις σχετικές δαπάνες αποκλειστικά στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής της ΟΧΕ Μάνης
 • Να ανήκουν στις κατηγορίες Α (υφιστάμενες επιχειρήσεις) ή Β (νέες επιχειρήσεις ή υπό σύσταση επιχειρήσεις)

Προϋπολογισμός

1.000.000 ευρώ.

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

 • Κατηγορία

 • Φίλτρα

 • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας