Διαβάστε το προσχέδιο για το πρόγραμμα "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών" το οποίο αναμένεται σύντομα

bg-05

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έδωσε στη δημοσιότητα το προσχέδιο για το πρόγραμμα “Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών” το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί σύντομα.

Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 30.000.000 ευρώ και αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων και υπό σύσταση επιχειρήσεων, στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά επιχορηγείται η αγορά νέων οχημάτων καθώς και τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης.
Ποιές επιχειρήσεις ενισχύονται: 
• Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα των αμιγώς χερσαίων οδικών μεταφορών, με κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008) «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης». Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να έχουν τη νομική μορφή που ορίζεται στον πρόσφατο νόμο 3887/2010 περί οδικών και εμπορευματικών μεταφορών.
• Οι υπό σύσταση εταιρείες, καθώς και αυτές που ιδρύθηκαν πριν από την εφαρμογή του Ν.3887 (30/10/2010) θα πρέπει να είναι ΑΕ ή ΕΠΕ.
• Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη πριν από την 1/1/2009 θα πρέπει να έχουν σε ισχύ νόμιμη άδεια λειτουργίας (ή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την ανανέωσή της).

Επιλέξιμες δαπάνες:
Οι επιλέξιμες δαπάνες χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 70% 
• Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαμόρφωση) χώρων συνεργείων, στάθμευσης, αποθήκευσης και συντήρησης
• Εξοπλισμός (μετασκευής οχήματος, φόρτωσης ? εκφόρτωσης, συνεργείου συντήρησης και επισκευή, πρατηρίου υγρών καυσίμων)
• Αγορά οικοπέδου
• Δαπάνες για ΑΠΕ και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας
• Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα κλπ.
• Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα. Ενοικίαση οικοπέδου σε περιοχή εκτός ΒΙΠΕ για περίοδο ενός έτους
• Άϋλες δαπάνες (παρακολούθηση έργου, εκπόνηση μελετών, ISO, ενέργειες προώθησης)
• Για τις νέες (έναρξη μετά την 31/12/2008) και υπό σύσταση επιχειρήσεις, καλύπτονται λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια, συνδρομές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών κλπ.

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 35% ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ 25% ΣΤΙΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
• Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων, με περιβαλλοντική βελτίωση.
• Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού για συνολική διάρκεια 1 έτους εργαζομένων σε μειονεκτική θέση κατά την έννοια του κανονισμού 800/2008.
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Είδος ενίσχυσης – προϋπολογισμός:
Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από 30.000 € έως 180.000 € και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών των τελευταίων 3 διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή λιγότερων αν δεν υπάρχουν 3 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις).

Ισχύει ο περιορισμός του κανονισμού De Minimis με όριο τις 100.000 ευρώ.

Η ίδια συμμετοχή θα είναι τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού.

Οι προτάσεις που μετά την αξιολόγηση συγκεντρώνουν βαθμολογία άνω του 50%, κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά και επιλέγονται αυτές με τη μεγαλύτερη βαθμολογία μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Μετά την έγκριση υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 50% του ύψους της επιχορήγησης. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί με την επίσημη προκήρυξη του προγράμματος. Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν είναι μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες, από την ημερομηνία έγκρισής τους, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.
Για να διαβάσετε το αναλυτικό προσχέδιο του προγράμματος πατήστε εδώ (pdf, 83 σελίδες, 776 KB).

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας