Διαβάστε τις πιο συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”

bg-05

Ετικέτες

Για να διαβάσετε τις λεπτομέρειες του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” πατήστε εδώ.

Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις (FAQ – Freqeuntly Asked Questions)

Ερ. : Ποιές Περιφέρειες αφορά το Πρόγραμμα;
Απ.: Το Πρόγραμμα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας.

Ερ. : Ποιό είναι το ύψος της χρηματοδότησης και πώς κατανέμεται στις Περιφέρειες;
Απ.: Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 200 εκ. € και κατανέμεται ανά Περιφέρεια

Ερ.: Η κάθε Περιφέρεια θα έχει τον δικό της προϋπολογισμό?
Απ.: Ναι, η κάθε περιφέρεια έχει τον δικό της προϋπολογισμό.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ερ.: Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα;
Απ.: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Ιδιοκτήτες με δικαίωμα πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας με συμφωνία των πιθανών συνιδιοκτητών, των οποίων:
Υποπρόγραμμα Α το ατομικό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 30.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 50.000 €.
Υποπρόγραμμα Β το ατομικό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 15.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 25.000€.
Ερ.: Τι θα πρέπει να έχουν τα κτήρια για να είναι επιλέξιμα προς χρηματοδότηση;

Μονοκατοικίες / Πολυκατοικίες ως ενιαίο κτήριο / μεμονωμένα διαμερίσματα υπό προϋποθέσεις που αφορούν στο σύστημα θέρμανσής τους.
Φέρουν οικοδομική άδεια πριν την 01.01.1980.
Βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης ≤ 1.500 €/τ.μ.
Χρήση κύριας και όχι εξοχικής κατοικίας.
Για την περίπτωση πολυκατοικίας ως ενιαίο κτήριο, θα πρέπει το κριτήριο να ικανοποιείται τουλάχιστον από το 50% των διαμερισμάτων. Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να είναι επιλέξιμες παρεμβάσεις σε τμήματα του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου ή διαμέρισμα που χρησιμοποιείται ως επαγγελματική στέγη).
Βάσει του πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης να έχουν καταταχθεί σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ και οι αιτούμενες παρεμβάσεις να οδηγούν σε αναβάθμιση κατά τουλάχιστον μια ενεργειακή κατηγορία.

Ερ.: Επιλέξιμα είναι τα κτήρια με οικοδομική άδεια πριν το 1980. Αυτό σημαίνει ότι αφήνετε εκτός προγράμματος τα κτήρια που έχουν νομιμοποιηθεί αργότερα ή θα λάβετε κάποια μέριμνα δεδομένου ότι τα κτήρια αυτά έχουν κτιστεί χωρίς θερμομόνωση;
Απ.: Τα κτήρια εκείνα που έχουν κατασκευαστεί πριν την 1.1.1980 και σήμερα θεωρούνται νόμιμα και προσκομίσουν σχετική βεβαίωση για αυτό, θα είναι επιλέξιμα.

Ερ.: Γιατί επιλέχθηκαν τα κτήρια πριν την 01.01.1980;
Απ.: Τα κτήρια που κτίστηκαν με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί πριν το 1980 δεν έχουν θερμομόνωση και συνεπώς είναι τα πλέον ενεργοβόρα. Αν δεν υπήρχε ο περιορισμός του 1980 οι αιτήσεις για τα κτήρια μετά το 1980 δεν θα είχαν μεγάλη πιθανότητα να κριθούν επιλέξιμες, βάσει της συγκριτικής αξιολόγησης. Ο περιορισμός λοιπόν αυτός λειτουργεί και ως ασφαλιστική δικλείδα αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα να κριθεί μια αίτηση επιλέξιμη και να μην ταλαιπωρούνται άδικα οι πολίτες.

Ερ.: Πώς νοείται η «χρήση κύριας κατοικίας»;
Απ.: Η κύρια κατοικία δηλώνεται στη φορολογική δήλωση. Για την περίπτωση πολυκατοικίας θα πρέπει το 50% των ιδιοκτησιών να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. Εάν το ακίνητο χρησιμοποιείται για εκμετάλλευση θα πρέπει ο ενοικιαστής να βεβαιώνει τη χρήση με Υ.Δ.

Ερ.: Γιατί έχει τεθεί ο περιορισμός της τιμής ζώνης;
Απ.: Η τιμή ζώνης και το εισόδημα αποτελούν τα κοινωνικά κριτήρια του προγράμματος, που είναι απαίτηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009. Στόχος μας είναι το πρόγραμμα να λειτουργήσει ως μοχλός λήψης απόφασης για επεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης από τους πολίτες με τα χαμηλότερα εισοδήματα, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική συνοχή.

Ερ.: Τί είναι τιμή ζώνης;
Απ.: Η ενιαία τιμή αφετηρίας, την οποία έχει κάθε ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στη ζώνη αυτή και αναφέρεται στην συνολική αξία κτίσματος και οικοπέδου που αναλογεί σε ένα τετραγωνικό μέτρο (μ2) επιφάνειας, καινούργιας κατοικίας ή διαμερίσματος στον Α’ όροφο της οικοδομής με πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο και με Συντελεστή Εμπορικότητας ίσο με τη μονάδα.

Ερ.: Θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παραστατικά αυτά των δαπανών και στην φορολογική δήλωση;
Απ.: Εξετάζεται νομικά κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παραστατικά των δαπανών που είναι επιλέξιμες για το συγκεκριμένο επιδοτούμενο πρόγραμμα, ως δαπάνες και στην φορολογική δήλωση των πολιτών.

Ερ.: Γιατί δεν επελέγη ως εργαλείο η αντικειμενική αξία αλλά η τιμή ζώνης;
Απ.: Εξετάζεται νομικά κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παραστατικά των δαπανών που είναι επιλέξιμες για το συγκεκριμένο επιδοτούμενο πρόγραμμα, ως δαπάνες και στην φορολογική δήλωση των πολιτών.

Ερ.: Για να ενταχθεί μια κατοικία στο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. Πως θα αποδεικνύεται αυτό? Γιατί αποκλείεται η εξοχική κατοικία;
Απ.: Η χρήση της κατοικίας (κύρια, εξοχική κλπ.) δηλώνεται στη φορολογική μας δήλωση. Στην περίπτωση που το ακίνητο έχει ενοικιασθεί θα πρέπει ο ωφελούμενος να προσκομίσει Υ.Δ. του ενοικιαστή ότι το χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία. Είμαστε έτσι κι αλλιώς υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουμε ότι το κτήριο που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα χρησιμοποιείται για κατοικία καθώς βασιζόμαστε σε Ευρωπαϊκό Κανονισμό που αφορά στον οικιακό τομέα. Με την επιλογή μας για κύρια κι όχι εξοχική κατοικία επιδιώκουμε να επιχορηγηθούν κτήρια που χρησιμοποιούνται όλο το χρόνο ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Ερ.: Πώς θα πιστοποιείται η επιλεξιμότητα βάσει της τιμής ζώνης;
Απ.: Οι τιμές ζώνης είναι διαθέσιμες από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας. Ο πολίτης θα προσκομίζει σχετικό δικαιολογητικό (ΕΤΑΚ), ή σχετική βεβαίωση της εφορίας.

Ερ.: Η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα;
Απ.: Μετά την έκδοση του ΚΕΝΑΚ και του Π.Δ. για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, οι δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος θα κληθούν να προβούν σε ενεργειακή επιθεώρηση. Το πιστοποιητικό της επιθεώρησης θα αποτελεί απαιτούμενο δικαιολογητικό για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα. Με τη λήξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει νέα επιθεώρηση με βάση την οποία θα πιστοποιείται η εκτέλεση των εργασιών και η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας. Το 100% του κόστους των επιθεωρήσεων θα είναι επιλέξιμο στο πλαίσιο του προγράμματος, εφόσον η πρόταση ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Ερ.: Πως θα ξέρω ότι είμαι στη κατηγορία Δ και ότι μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα;
Απ.: Οι κατοικίες που έχουν κατασκευασθεί πριν το 1980 και χωρίς θερμομόνωση, είναι οι πλέον ενεργοβόρες και εφόσον δεν έχουν προβεί σε ριζική ανακαίνιση, θα βρίσκονται με μεγάλη πιθανότητα σε κατηγορία Δ ή ακόμη χαμηλότερη. Σε κάθε περίπτωση η ενεργειακή κατηγορία θα προκύψει από την ενεργειακή επιθεώρηση.

Ερ.: Για τους ωφελούμενους στο υποπρόγραμμα Α (δάνειο με επιδότηση επιτοκίου) θα τίθενται από την εκάστοτε τράπεζα υποδοχής αιτήσεων επιπλέον προϋποθέσεις;
Απ.: Για το υποπρόγραμμα Α οι ωφελούμενοι θα επιλέγονται βάσει και της διαδικασίας πιστοληπτικής αξιολόγησης που θα διενεργούν οι τράπεζες.

Ερ.: Οι ιδιώτες που έχουν μπεί στον Τειρεσία μπορούν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα;
Απ.: Για το υποπρόγραμμα Α οι ωφελούμενοι θα επιλέγονται βάσει και της διαδικασίας πιστοληπτικής αξιολόγησης που θα διενεργούν οι τράπεζες. Για το υποπρόγραμμα Β δεν τίθεται θέμα τέτοιας αξιολόγησης.

Ερ.: Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται και ποιος κάνει αίτηση για το πρόγραμμα;
Απ.: Σε περίπτωση ύπαρξης συνιδιοκτητών θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία όλων για την ένταξη στο πρόγραμμα. Αίτηση μπορεί να υποβάλλει ο συνιδιοκτήτης που πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος.

Ερ.: Μπορεί να υποβληθεί αίτηση για ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας;
Απ.: Ναι. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση για μεμονωμένο διαμέρισμα πολυκατοικίας υπό προϋποθέσεις που αφορούν στο σύστημα θέρμανσής τους οι οποίες θα εξασφαλίζουν εξοικονόμηση ενέργειας.

Ερ.: Αν πληρείται το κριτήριο εισοδήματος του υποπρογράμματος απευθείας επιχορήγησης, δεν μπορώ να αιτηθώ για επιδότηση επιτοκίου;
Απ.: Ναι. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση για μεμονωμένο διαμέρισμα πολυκατοικίας υπό προϋποθέσεις που αφορούν στο σύστημα θέρμανσής τους οι οποίες θα εξασφαλίζουν εξοικονόμηση ενέργειας.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ερ.: Πως μπορεί να αιτηθεί μια πολυκατοικία ως ενιαίο σύνολο;
Απ.: Σε περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας ως ενιαίο κτήριο θα πρέπει: α) τουλάχιστον το 50% των διαμερισμάτων να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και β) τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτητών να έχουν ατομικό δηλωθέν εισόδημά που δεν ξεπερνά τα 30.000 € ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημά που δεν ξεπερνά τα 50.000 €. Εφόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις γίνεται γενική συνέλευση (Γ.Σ.) και αποφασίζεται, βάσει διαδικασίας που προβλέπεται στο καταστατικό, η συμμετοχή της πολυκατοικίας σε ένα από τα δύο υποπρογράμματα. Στη συνέχεια γίνεται η ενεργειακή επιθεώρηση της πολυκατοικίας και ο κάθε ιδιοκτήτης προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο υποκατάστημα της τράπεζας που έχει συμφωνηθεί από τη Γ.Σ. να γίνει η αίτηση (ίδιο υποκατάστημα).

Ερ.: Ποιό ποσοστό θα απαιτείται για συμφωνία στη Γενική Συνέλευση (για την περίπτωση των πολυκατοικιών);
Απ.: Το ποσοστό αφορά συνήθως το 100% και καθορίζεται στον κανονισμό πολυκατοικίας. Σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ερ.: Πόσο εύκολη θα είναι η επίτευξη συμφωνίας σε μία πολυκατοικία ώστε να έρθει ως σύνολο κτηρίου για ένταξη στο πρόγραμμα;
Απ.: Καταρχήν θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι κάθε επέμβαση από αυτές που θεωρούνται «κοινόχρηστες» απαιτούν επίτευξη συμφωνίας στην πολυκατοικία, ανεξαρτήτως του προγράμματός μας. Υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί σε αυτό που απορρέουν από το ιδιοκτησιακό ιδιωτικό δίκαιο αλλά και τον ΓΟΚ. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με μια ενδογενή δυσκολία που αφορά κάθε θέμα στην «πολυκατοικία» και «κληρονομείται» σαν δυσκολία και στο πρόγραμμα. Παρόλα αυτά επειδή τεχνικά και για ουσιαστικούς λόγους ενεργειακής απόδοσης (σωστή θερμομόνωση) είναι καλύτερα η πολυκατοικία να αντιμετωπιστεί ενιαία, δίνουμε σημαντικά επιπλέον κίνητρα για τις πολυκατοικίες. Με τον τρόπο αυτό υπηρετούμε καλύτερα τον πρωταρχικό στόχο του προγράμματος που είναι η εξοικονόμηση ενέργειας.

Ερ.: Ποια είναι τα επιπλέον κίνητρα που παρέχονται, για να αιτηθεί μια πολυκατοικία στο σύνολό της ένταξη στο πρόγραμμα;
Απ.: Επιπλέον κίνητρο για την πολυκατοικία είναι τα αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια για απευθείας επιχορήγηση, καθώς και ότι αυτά πρέπει να καλύπτονται μόνο από το 50 % των ιδιοκτητών, ενώ η επιχορήγηση ισχύει για το σύνολο των ιδιοκτητών. Επίσης στη συγκριτική αξιολόγηση θα δίνεται προσαύξηση στις πολυκατοικίας.

Ερ.: Στην περίπτωση πολυκατοικίας ως ενιαίο κτήριο θα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες να πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο;
Απ.: To εισοδηματικό κριτήριο θα πρέπει να πληρείται τουλάχιστον από το 50% των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Εφόσον αυτό τηρείται, θα δικαιούται επιχορήγησης το σύνολο των ιδιοκτητών.

Ερ.: Μπορεί κάποιος ιδιοκτήτης να αιτηθεί επιδότηση επιτοκίου και κάποιος άλλος στην ίδια πολυκατοικία απευθείας επιχορήγησης ;
Απ.: Στην περίπτωση αίτησης μεμονωμένου διαμερίσματος ναι. Όμως στην περίπτωση αίτησης ως ενιαίο κτήριο θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία της πολυκατοικίας σε πιο υποπρόγραμμα θα ενταχθεί. Για το λόγο αυτό δόθηκε το πλεονέκτημα στις πολυκατοικίες των αυξημένων εισοδηματικών ορίων για την απευθείας επιχορήγηση. Επιπλέον στην περίπτωση αυτή θα πρέπει οι αιτήσεις να υποβληθούν στο ίδιο υποκατάστημα, ανεξάρτητα υποπρογράμματος.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ερ.: Πότε ξεκινάει το Πρόγραμμα;
Απ.: Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει τέλος Ιουνίου.

Ερ.: Που θα απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν ερωτήματα/διευκρινήσεις επί του προγράμματος;
Απ.: Θα δημιουργηθεί για τη διευκόλυνση των πολιτών γραφείο αρωγής (help – desk). Επίσης οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται στις τράπεζες που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Ερ.: Θα υπάρξει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την υποβολή των αιτήσεων;
Απ.: Ναι, θα υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την υποβολή των αιτήσεων, αφού οι αιτήσεις που τελικά θα επιλεγούν θα προκύψουν μετά από συγκριτική αξιολόγηση

Ερ.: Πού μπορούν οι ενδιαφερόμενοι στην παρούσα φάση να βρουν το δελτίο τύπου της εξαγγελίας του προγράμματος;
Απ.: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το σχετικό δελτίο τύπου του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’Οίκον» στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής www.ypeka.gr

Ερ.: Ποιες είναι οι επιλέξιμες επεμβάσεις;
Απ.: Θα προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και δύναται να ενδεικτικά οι παρακάτω:

Τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων και θερμομονωτικών πλαισίων/κουφωμάτων (δύναται να συμπεριλαμβάνονται εξωτερικά καλύμματα παντζούρια, ρολά).
Τοποθέτηση θερμομόνωσης δώματος/ στέγης – κελύφους.
Εγκατάσταση νέου ή Αντικατάσταση συστήματος καυστήρα / λέβητα με καινούργιο πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή συστήματος που κάνει χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Λοιπές προτεινόμενες παρεμβάσεις που αφορούν σε σύστημα αντιστάθμισης στον καυστήρα/λέβητα σε συνδυασμό με αυτονομία θέρμανσης, μόνωση σωληνώσεων, σκίαστρα, ηλιακούς συλλέκτες, κλπ.
Ερ.: Πρέπει να γίνουν όλες οι παρεμβάσεις;

Απ.: Μετά την ενεργειακή επιθεώρηση ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να επιλέξει όποιες και όσες παρεμβάσεις έχουν προταθεί από τον ενεργειακό επιθεωρητή και είναι επιλέξιμες για το πρόγραμμα και παράλληλα οδηγούν στην ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας του κατά μία τουλάχιστον κατηγορία. Σημαντικό στοιχείο βέβαια, για την επιλεξιμότητα στο πρόγραμμα, θα είναι ο ενδιαφερόμενος να επιλέξει τις παρεμβάσεις εκείνες που θα του φέρουν την μεγαλύτερη εξοικονόμηση με το λιγότερο δυνατό κόστος.

Ερ.: Πώς θα γνωρίζει ο πολίτης τις παρεμβάσεις που θα τον οδηγήσουν σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας;
Απ.: Οι προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή θα είναι αρκετά αναλυτικές και θα προσδιορίζουν την εξοικονομούμενη ενέργεια και το επιλέξιμο κόστος κάθε παρέμβασης.

Ερ.: Υπάρχουν προδιαγραφές για τα υλικά και έχει υπολογιστεί το ύψος των δαπανών;
Απ.: Προδιαγραφές υλικών, καθώς και οι ανώτατες τιμές μονάδας ανά δαπάνη θα είναι διαθέσιμες στην προκήρυξη του προγράμματος καθώς και στο λογισμικό που θα χρησιμοποιείται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές. Οι προδιαγραφές ουσιαστικά θα είναι αυτές που περιλαμβάνει ο ΚΕΝΑΚ για τα νέα κτήρια.

Ερ.: Ποια η σκοπιμότητα επιδότησης των συγκριμένων τεχνολογιών και μέτρων;
Απ.: Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως στην θερμομόνωση του κτηρίου και το σύστημα θέρμανσης έχουν επιλεγεί ως οι πλέον ωφέλιμες για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Αποτελούν τις πρώτες και πλέον αποδοτικές επιλογές στην κλίμακα αξιολόγησης των τεχνολογιών εξοικονόμησης στον κτηριακό τομέα χωρίς ασφαλώς να υποβαθμίζεται και η σχετική σημασία των άλλων τεχνολογιών που δεν επιδοτούνται.

Ερ.: Από ποια ημερομηνία μπορούν να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες;
Απ.: Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες, εφόσον ο ενεργειακός επιθεωρητής εκδώσει το πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης που απαιτείται.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ερ.: Τι προβλέπεται ως επιδότηση από τα δυο υποπρογράμματα;
Απ.: Το υποπρόγραμμα Α προβλέπει επιδότηση επιτοκίου. Λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους του δανείου, το ποσοστό επιδότησης επιτοκίου και τις συμβαλλόμενες τράπεζες θα περιγράφονται στην προκήρυξη
Το ποσοστό ενίσχυσης για το υποπρόγραμμα Β είναι 30% του κόστους των επιλέξιμων επεμβάσεων
Και για τα δύο υποπρογράμματα το 100% του κόστους των επιθεωρήσεων (αρχική και τελική) θα είναι επιλέξιμο στο πλαίσιο του προγράμματος, εφόσον η πρόταση ενταχθεί στο πρόγραμμα. .

Ερ.: Ποιό είναι το ανώτατο όριο προϋπολογισμού;
Απ.: Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά κατοικία δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 €.

Ερ.: Γιατί έχει επιλεγεί το ποσό των 15.000 € ανά ιδιοκτησία ως ανώτατος προϋπολογισμός; Αντιπροσωπεύει τις πραγματικές ανάγκες;
Απ.: Για τον υπολογισμό του ανώτατου επιλέξιμου προϋπολογισμού, μελετήθηκε μια μέση κατοικία (περίπτωση διαμερίσματος και μονοκατοικίας) και βρέθηκε ότι τα μεγέθη αυτά καλύπτουν τις επιθυμητές παρεμβάσεις. Άλλωστε για να διατηρήσει το πρόγραμμα την κοινωνική του διάσταση θα πρέπει να υπάρχει ένα ανώτατο όριο ανά ωφελούμενο.

Ερ.: Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη;
Απ.: Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη και συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου.

Ερ.: Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων συμπεριλαμβάνονται στα 15.000€;
Απ.: Όχι, το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων είναι επιπλέον των 15.000€, και επιδοτείται στο 100%, εφόσον η πρόταση ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Ερ.: Σε περίπτωση που μια πρόταση τελικά δεν ενταχθεί στο πρόγραμμα ποιος επιβαρύνεται το κόστος της αρχικής ενεργειακής επιθεώρησης;
Απ.: Το κόστος της ενεργειακής επιθεώρησης θα είναι επιλέξιμο μόνο εφόσον η πρόταση ενταχθεί τελικά στο πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, το ενεργειακό πιστοποιητικό θα είναι απαραίτητο κατά την πώληση ή ενοικίαση μιας κατοικίας, επομένως δεν αποτελεί έξοδο χωρίς αντίκρισμα.

Ερ.: Εάν κατά τη 2η ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστωθεί ότι δεν έχει επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας κατά μια ενεργειακή κατηγορία θα δικαιούται επιχορήγησης από το πρόγραμμα;
Απ.: Επειδή η ένταξη της πρότασης έχει γίνει μέσω συγκριτικής αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη την εξοικονόμηση ενέργειας που έχει αναφερθεί σε αυτή, είναι θέμα ισότιμης αντιμετώπισης των προτάσεων να εξετάζεται, κατά τον έλεγχο, η επίτευξη του εν λόγω στόχου. Εάν υπάρξουν μεγάλες αποκλίσεις δεν θα είναι δυνατή η χρηματοδότηση της πρότασης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ερ.: Ποια είναι η διαδικασία υποβολής – έγκρισης των Προτάσεων;

Μετά την προκήρυξη του Προγράμματος καλείται από τον δυνητικά ωφελούμενο ενεργειακός επιθεωρητής για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης με την οποία θα καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον κατηγορία, η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί ανά προτεινόμενη παρέμβαση και το αντίστοιχο κόστος ανά παρέμβαση.
Υποβολή αίτησης συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συμβαλλόμενη τράπεζα. Σε περίπτωση πολυκατοικίας το σύνολο των αιτήσεων υποβάλλονται στο ίδιο υποκατάστημα. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα γίνουν μετά την έκδοση του πιστοποιητικού.
Υποδοχή των αιτήσεων από την τράπεζα / Έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου / Έλεγχος επιλεξιμότητας της αίτησης βάσει των κριτηρίων.
Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων αξιολόγηση και κατάταξη βάσει κριτηρίου εξοικονόμησης ενέργειας προς κόστος παρέμβασης / Έκδοση Απόφασης έγκρισης αιτήσεων / Κοινοποίηση της έγκρισης στη συμβαλλόμενη τράπεζα / Ενημέρωση Ωφελουμένου.
Υλοποίηση εργασιών.
2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού / Έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας / Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου
Για όσους εντάσσονται στο Υποπρόγραμμα Α (επιδότηση επιτοκίου) ξεκινάει η εκταμίευση του δανείου με την απόφαση έγκρισης. Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης ο ωφελούμενος προσκομίζει:
α) τα παραστατικά των δαπανών, και
β) το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης
και πιστοποιείται η υλοποίηση του έργου με διοικητικό έλεγχο.
Για όσους εντάσσονται στο Υποπρόγραμμα Β (απευθείας επιχορήγηση), για την καταβολή της επιχορήγησης ο ωφελούμενος προσκομίζει:
α) τα παραστατικά των δαπανών, και
β) το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης
και πιστοποιείται η υλοποίηση του έργου με διοικητικό έλεγχο.
Δειγματοληπτικός έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του ΥΠΕΚΑ.
Έλεγχος / εποπτεία από το ΤΕΜΠΜΕ των διαδικασιών πληρωμών.
Ερ.: Ποια τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι πολίτες για ένταξη στο πρόγραμμα;

Απ.: Τα δικαιολογητικά θα εξειδικευτούν στην προκήρυξη του προγράμματος και ενδεικτικά αναφέροντα: η ταυτότητα, η οικοδομική άδεια, το εκκαθαριστικό σημείωμα κλπ.
Ερ.: Ποιά θα είναι τα κριτήρια αξιολόγησης των Προτάσεων που θα υποβάλλουν οι Ωφελούμενοι;

Απ.: Η ετήσια Εξοικονομούμενη Ενέργεια (kWh) ανά τ.μ. προς το κόστος παρέμβασης θα αποτελεί κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης και κατάταξης των αιτήσεων που θα υποβληθούν. Δηλαδή δεν θα υπάρχει αριθμός προτεραιότητας, το πρόγραμμα θα έχει προκαθορισμένη διάρκεια όπου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις, στο πέρας της οποίας θα επιλεγούν, μετά από συγκριτική αξιολόγηση, οι καλύτερες προτάσεις όσο αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και όχι οι προτάσεις που κατατέθηκαν πρώτες. Η κατάταξη γίνεται ανά Υποπρόγραμμα σε επίπεδο Περιφέρειας.
Ερ.: Η τελική επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει από τις Τράπεζες;

Απ.: Όχι η τελική επιλογή θα γίνει μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης και η απόφαση ένταξης των ωφελουμένων θα γίνει από το ΤΕΜΠΜΕ σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΟΦΕΛΗ

Ερ.: Ποιά είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος; (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά);

Εξοικονόμηση ενέργειας
Μείωση εκπομπών CO2 ως αποτέλεσμα της εξοικονόμησης ενέργειας
H ευαισθητοποίηση και αλλαγή της συμπεριφοράς των πολιτών για την αποδοτική χρήση της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος
H αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στα κτήρια και στις πόλεις και η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη
H δημιουργία ευνοϊκού αστικού περιβάλλοντος
H κινητοποίηση των δυνάμεων της αγοράς προς όφελος της ανάπτυξης βιώσιμων κοινωνιών

Ερ.: Λέτε ότι θα προκύψει όφελος από το πρόγραμμα λόγω μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας. Τι οικονομικό όφελος θα προκύψει για τον πολίτη από την εξοικονόμηση ενέργειας;
Απ.:Το ποσό της εξοικονομούμενης ενέργειας εξαρτάται από τον τύπο του κτηρίου, την κλιματική ζώνη, τις επεμβάσεις που θα γίνουν και βέβαια την ενεργειακή συμπεριφορά των ενοίκων. Για τον υπολογισμό της μείωσης της κατανάλωσης απαιτείται σχετική μελέτη, για το λόγο αυτό αποφασίσαμε το πρόγραμμα να εφαρμοσθεί στη βάση των συστάσεων των ενεργειακών επιθεωρητών. Έτσι για μια μονοκατοικία 100 τ.μ. που θα μονωθεί, το όφελος σε κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση στις βόρειες περιοχές της χώρας μπορεί να φτάσει και τις 23.000 kWh, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 60%, μειώνοντας έτσι το ετήσιο κόστος για θέρμανση κατά 1.500 €.

Ερ.: Πόσα κτήρια εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν από το Πρόγραμμα;
Απ.:Εκτιμάται ότι θα επωφεληθούν μέσω των παρεμβάσεων περίπου 100.000 νοικοκυριά

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

Ερ.: Πως μπορεί κάποιος να γίνει ενεργειακός επιθεωρητής;
Απ.: Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) και το Π.Δ. των ενεργειακών επιθεωρητών βρίσκονται στη διαδικασία των υπογραφών και αναμένονται να εκδοθούν. Στο Π.Δ. των ενεργειακών επιθεωρητών θα αναγράφεται η αναλυτική διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος, καθώς και τα τυπικά προσόντα που θα πρέπει να έχει για να μπορέσει να γίνει ενεργειακός επιθεωρητής. Σχετικά με την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των ανωτέρω θα υπάρξει σχετική δημοσιότητα, δελτία τύπου και ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα www.ypeka.gr.

Ερ.: Αν κάποιος έχει παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια σχετικά με ενεργειακές επιθεωρήσεις μπορεί να γίνει ενεργειακός επιθεωρητής;
Απ.: Στο δελτίο τύπου και στη σχετική ανακοίνωση θα αναφέρεται η διαδικασία και θα δίνονται πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια που πρέπει να παρακολουθήσει ο ενεργειακός επιθεωρητής. Σε κάθε περίπτωση θα χρειαστεί να παρακολουθήσει μέρος ή το σύνολο εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος στον ΚΕΝΑΚ και στη διαδικασία ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Ερ.: Μπορεί κάποιος άμεσα να ξεκινήσει σεμινάρια;
Απ.: Τα σεμινάρια τα οποία θα πρέπει να παρακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος σχετικά με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, θα πρέπει να είναι εξειδικευμένα στη βάση του ΚΕΝΑΚ και του Π.Δ. των ενεργειακών επιθεωρητών. Σίγουρα λοιπόν μετά την έκδοση του ΚΕΝΑΚ και του Π.Δ. των ενεργειακών επιθεωρητών θα πρέπει να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι το κατάλληλο σεμινάριο που θα προδιαγράφεται σε αυτά.

Ερ.: Που μπορεί να βρει κάποιος περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων και το Π.Δ. των Ενεργειακών επιθεωρητών;
Απ.: Στην ιστοσελίδα Ανοικτή Διακυβέρνηση (www.opengov.gr/minenv) υπάρχει το αρχικό κείμενο που είχε δημοσιευτεί προς διαβούλευση.

Ερ.: Για να ενοικιαστεί ή να πουληθεί μια κατοικία πρέπει να γίνουν οι παρεμβάσεις;

Απ.: Μετά την έκδοση του ΚΕΝΑΚ και του Π.Δ. των ενεργειακών επιθεωρητών, όταν πρόκειται να ενοικιαστεί ή να πουληθεί μια κατοικία θα πρέπει να προηγηθεί ενεργειακή επιθεώρηση της. Στο πιστοποιητικό θα αναγράφεται η ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου καθώς επίσης θα δίνονται συστάσεις για την επίτευξη ενεργειακής αναβάθμισης. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υποχρεωτική η υλοποίηση των συστάσεων αυτών.

Ερ.: Που θα βρω τους ενεργειακούς επιθεωρητές;
Απ.: Όταν υπογραφεί ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων και το Π.Δ. των Ενεργειακών επιθεωρητών θα δημιουργηθεί μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. (Ιστοσελίδα www.ypeka.gr/επιθεωρήσεις/ενεργειακές επιθεωρήσεις/μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών). (http://www.ypeka.gr/ypeka/INSPECTION/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/tabid/340/language/el-GR/Default.aspx)

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας