Αρκετές βελτιώσεις προβλέπει νομοσχέδιο για τον Αναπτυξιακό Νόμο

bg-05

Σύμφωνα με νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προτείνονται πολλές και σημαντικές αλλαγές στον Επενδυτικό (Αναπτυξιακό) Νόμο 3908/2011 εκ των οποίων οι πιο βασικές είναι οι ακόλουθες:

• Καταργούνται οι δύο αποκλειστικές περίοδοι υποβολής επενδυτικών σχεδίων και δίνεται δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Η αξιολόγηση τους θα γίνεται κάθε Μάιο και Νοέμβριο
• Eπιλογή κινήτρου ενίσχυσης από τον επενδυτή
Kαταργείται η υποχρέωση συνδυασμού επιχορήγησης και φοροαπαλλαγής και δίνεται η δυνατότητα στον επενδυτή να επιλέγει την λήψη του συνόλου της ενίσχυσης με μορφή επιχορήγησης.
• Eκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων
Μειώνεται στα 5 έτη (από 6) το διάστημα που θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει από την απόφαση ολοκλήρωσης προηγούμενης επένδυσης.
• Δίνεται δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής με άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, που υπολογίζονται με την μέση αξία τους των τελευταίων τριών μηνών
• Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής της επιστολής έγκρισης δανείου κατά την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής
• Ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν σε κέντρα αποκατάστασης
• Παρέχεται σε επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται σε ΒΕΠΕ και Ζώνες Καινοτομίας επιπλέον ποσοστό 5% με μέγιστο το ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων
• Ο επενδυτής μπορεί να αξιοποιήσει το κίνητρο της φοροαπαλλαγής εντός δύο (2) πρώτων διαχειριστικών χρήσεων από την ολοκλήρωση της επένδυσης. Επιπρόσθετα η αξιοποίηση του φορολογικού κινήτρου για τις νέες επιχειρήσεις μπορεί να φτάσει τα δώδεκα (12) χρόνια και για τις υφιστάμενες τα δέκα (10).
• Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως 100% της εγκεκριμένης επιδότησης με προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10%
• Δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης της κατατεθειμένης Εγγυητικής Επιστολής μετά την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης
• Παρατείνεται κατά ένα έτος (μέχρι 31-12-2014) η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί από το 2007 στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου.

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας