Αποτελέσματα για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων

bg-05

Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι πίνακες αξιολόγησης των επιχειρήσεων που υπέβαλαν αίτηση μη επιστρεπτέας επιχορήγησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την CovId-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων».

Οι πίνακες των αποτελεσμάτων αξιολόγησης είναι αναρτημένοι στο πρόγραμμα Διαύγεια στο link:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%99%CE%A6%CE%A87%CE%9B%CE%95-%CE%A09%CE%98.

Θα βρίσκονται επίσης αναρτημένοι στα site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (www.pin.gov.gr).

Οι πίνακες αξιολόγησης περιλαμβάνουν 3 μέρη:

Τις εντασσόμενες επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις για τις οποίες δεν επαρκεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της δράσης και τις απορριφθείσες επιχειρήσεις.

Ο αριθμός των εντασσόμενων επιχειρήσεων είναι συνολικά 1.084 και ειδικότερα:

  1. Στην κατηγορία Α «Πρωτογενής-Δευτερογενής τομέας» εντάσσονται 214 επιχειρήσεις
  2. Στην κατηγορία Β «Εμπόριο – Παροχή υπηρεσιών» εντάσσονται 462 επιχειρήσεις
  3. Στην κατηγορία Γ «Τουρισμός-Εστίαση» εντάσσονται 408 επιχειρήσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ενίσχυσης των εντασσόμενων επιχειρήσεων ανέρχεται σε  14.074.552,06 €

Η χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης κατά το έτος 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000 € και μεγαλύτερο τα 15.000 €.

Από το πρόγραμμα ενισχύονται επιχειρήσεις που παρουσίασαν πτώση τζίρου άνω του 83%. Συγκεκριμένα το 56% των ενισχυόμενων επιχειρήσεων παρουσίασαν πτώση τζίρου 100%.

O ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΈΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ είναι:

 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ % ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ % ΤΗΣ ΥΠΟΒΛ/ΣΑΣ Δ/Δ
ΣΥΝΟΛΟ

 

 

7.156   91.536.180,08 €  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

 

(πρωτογενής & δευτερογενής τομέας μεταποίησης)

376 5,25% 4.934.628,00 € 5,39%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

 

(εμπόριο – παροχή υπηρεσιών)

3.007 42,02% 37.732.868,98 € 41,22%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

 

(εστίαση – τουρισμός)

3.773 52,72% 48.868.683,10 € 53,39%

OΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ είναι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 247 3.395.451,14 €
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ / ΙΘΑΚΗ 175 2.225.115,01 €
ΚΕΡΚΥΡΑ 541 6.884.009,94 €
ΛΕΥΚΑΔΑ 121 1.569.975,97 €
ΣΥΝΟΛΟ 1.084 14.074.552,06 €

 

Μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα θα έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις ένταξης των επιχειρήσεων, οι οποίες θα λάβουν την ενίσχυση.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής τυχόν ενστάσεων που θα εξεταστούν σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος αρχίζει από την ημέρα δημοσιοποίησης της απόφασης ένταξης των επιχειρήσεων στον διαδικτυακό τόπο της ΕΥΔ Ιονίων Νήσων. (www.pepionia.gr) .

Σχετικά Αρχεία:

Συνημμένο Μέγεθος

Results.pdf 9.54 MB

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας