Αναπτυξιακός Νόμος .Συστήματα Ποιότητας .ΕΣΠΑ 2007-2013

bg-03

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 15
Ιούνιος 2008
Αναπτυξιακός Νόμος 
Συστήματα Ποιότητας
ΕΣΠΑ 2007-2013

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Σε πλήρη ενεργοποίηση βρίσκεται ο Αναπτυξιακός Νόμος ο οποίος ενισχύει επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων και υπό ίδρυση επιχειρήσεων στους παρακάτω τομείς:
Πρωτογενή Τομέα(εξόρυξη ή θραύση ορυκτών ή αδρανών υλικών, τυποποίηση-συσκευασία- συντήρηση γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας, γεωργικές επιχειρήσεις, κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, αλιευτικές επιχειρήσεις κλπ).
Δευτερογενή Τομέα (ολόκληρος ο κλάδος μεταποίησης, επεξεργασία βιομηχανικών ορυκτών,                λατόμευση και επεξεργασία μαρμάρων, παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, παραγωγή βιοκαυσίμων, παραγωγή ή τυποποίηση Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης ή Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης κλπ).
Τουρισμό(ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων, campings, συνεδριακά                κέντρα, χιονοδρομικά κέντρα, αξιοποίηση ιαματικών πηγών κλπ). Ενισχύεται επίσης η μετατροπή                παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες κατηγορίας 2* και άνω.
Τριτογενή Τομέα(εμπορευματικοί σταθμοί, διαμετακομιστικοί σταθμοί, χώροι στάθμευσης     οχημάτων, παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας – Logistics, βιοτεχνικά κέντρα κλπ).

Ακολουθεί ενδεικτική λίστα των επιλέξιμων δαπανών που επιδοτεί ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος:
● Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών και βοηθητικών εγκαταστάσεων και δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
● Αγορά οικοπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης.
● Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού παραγωγικής μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της και αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή.
● Αγορά τυποποιημένων βιοτεχνικών χώρων σε βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ., Β.Ι.Π.Α. και  ΒΙΟ.Π.Α.), τεχνοπόλεις ή τεχνολογικά πάρκα.
● Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
● Αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Αγορά καινούργιων αυτοκινήτων – ψυγείων.
● Κατασκευή εργατικών κατοικιών, βρεφονηπιακών σταθμών, και εγκαταστάσεων για τη  στέγαση, την αναψυχή, την συνεστίαση ή κατάρτιση των εργαζομένων της επιχείρησης.
● Δαπάνες μελετών και δαπάνες συμβούλων για την υλοποίηση του επενδυτικού   σχεδίου, που αφορούν οργάνωση διοίκησης, αναδιοργάνωση των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης,  ανασχεδιασμό επιχειρηματικών διαδικασιών, τυποποίηση διαδικασιών, ερευνών αγοράς,  εκπόνηση μελετών προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και συγκριτικών μελετών  επιδόσεων.

Τα ποσοστά επιχορηγήσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου κυμαίνονται από 35% – 60% ανάλογα από το είδος της επένδυσης, τον νομό στον οποίο θα υλοποιηθεί και αν αφορά επένδυση σε ΒΙ.ΠΕ. ή σε ορεινή περιοχή (με υψόμετρο άνω των 800 μέτρων).

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον 100.000 € και η ίδια συμμετοχή του επενδυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το 25% του προϋπολογισμού.

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος δίνει δυνατότητα προκαταβολής του 50% της εγκεκριμένης επιχορήγησης.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η PLAN A.E. σε συνεργασία με την ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε., αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO9001:2000), Συστημάτων Ασφαλείας και Υγιεινής Προϊόντων (ISO22000), Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO14001, EMAS) κ.α.
Η μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα Ποιότητας και Εφαρμογής Προτύπων και Κανονισμών εγγυώνται το αποτέλεσμα και την ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας μιας επιχείρησης και των προϊόντων και υπηρεσιών που αυτή παρέχει.

ΕΣΠΑ 2007-2013 (Δ’ ΚΠΣ)
Ξεκίνησε επίσημα η υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007–2013, βάσει του οποίου θα διατεθούν την περίοδο 2007-2013 κονδύλια ύψους 24,3 δισ. ευρώ (εκ των οποίων το 80% θα διατεθεί στη περιφέρεια).
Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ αναμένεται τους επόμενους μήνες πλήθος προγραμμάτων για τις επιχειρήσεις.

Η PLAN A.E. παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών για την χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων καθώς και την πλήρη διαχείριση της υλοποίησης τους.

Η PLAN A.E. είναι εταιρεία του ομίλου της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. (www.diadikasia.gr), μίας από τις μεγαλύτερες εταιρίες Συμβούλων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση για όλες τις δυνατότητες επιχορήγησης της επιχείρησής σας.

Εάν προτιμάτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό Δελτίο μέσω e-mail (και όχι fax)
παρακαλούμε ενημερώστε μας στέλνοντας ένα mail στη διεύθυνση info@plan.gr.

PLAN A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Εθνικής Αντίστασης 64, Κατσικά ΤΚ 45500, Ιωάννινα
τηλ 26510-85030, fax 26510-66668, info@plan.gr
www.plan.gr

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας