Αναπτυξιακός Νόμος. Πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜΜΕ Εμπορίου & Υπηρεσιών

bg-03

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 12

Σεπτέμβριος 2007

Αναπτυξιακός Νόμος 
Πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜΜΕ Εμπορίου & Υπηρεσιών.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Σε πλήρη ενεργοποίηση βρίσκεται ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος ο οποίος ενισχύει επενδυτικά σχέδια σε μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων στους παρακάτω τομείς:

► Πρωτογενή Τομέα (εξόρυξη ή θραύση ορυκτών ή αδρανών υλικών, τυποποίηση-συσκευασία- συντήρηση γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας κ.α.).
► Δευτερογενή Τομέα (μεταποίηση, επεξεργασία βιομηχανικών ορυκτών, μεταλλευτικά επενδυτικά σχέδια, παραγωγή ηλεκτρισμού από Α.Π.Ε., παραγωγή βιοκαυσίμων, παραγωγή και τυποποίηση Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης ή προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης κ.α.).
► Τουρισμό (ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων, campings, συνεδριακά κέντρα, χιονοδρομικά κέντρα, αξιοποίηση ιαματικών πηγών, κέντρα τουρισμού υγείας, κ.α.).
► Τριτογενή Τομέα (εμπορευματικοί σταθμοί, χώροι στάθμευσης οχημάτων, παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, βιοτεχνικά κέντρα κ.α.).

Οι σημαντικότερες δαπάνες που επιχορηγεί ο Αναπτυξιακός Νόμος αφορούν:
• κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιριακών και βοηθητικών εγκαταστάσεων
• αγορά οικοπέδου (αντικειμενικής αξίας μέχρι 10% του συνολικού προϋπολογισμού)
• προμήθεια και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
• συστήματα πληροφορικής, συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.α.

Το ποσοστό επιχορήγησης στην Ήπειρο κυμαίνεται από 48% έως 60% (Λευκάδα & Κέρκυρα από 35% έως 50%) και παρέχεται δυνατότητα προκαταβολής του 50% της εγκεκριμένης επιχορήγησης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Αναπτυξιακός Νόμος ενισχύει επίσης εμπορικές επιχειρήσεις που θέλουν να δημιουργήσουν σύγχρονες αποθηκευτικές μονάδες (προδιαγραφών logistics).

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παράταση δόθηκε στο πρόγραμμα ενίσχυσης των εμπορικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Επιλέξιμες στο πρόγραμμα είναι οι επιχειρήσεις (εξαιρούνται τα τουριστικά καταλύματα) που έχουν συμπληρώσει δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, απασχολούν 0-49 άτομα προσωπικό και είχαν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών την τελευταία τριετία από 30.000 € έως 5.000.000 €.

Το πρόγραμμα ενισχύει δαπάνες που αφορούν την προμήθεια εξοπλισμού, τη διαμόρφωση και εκσυγχρονισμό κτιρίων, συστήματα πληροφορικής, πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις κ.α. Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων πρέπει να κυμαίνεται από 30.000 € έως 150.000 € και το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης είναι 55%.

Οι νέες προθεσμίες για την υποβολή των προτάσεων (αναλόγως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ) είναι:

0 = 16/10/2007         1 = 18/10/2007          2 = 22/10/2007

3 = 24/10/2007         4 = 26/10/2007

5 = 30/10/2007         6 = 1/11/2007           7 = 5/11/2007

8 = 7/11/2007             9 = 9/11/2007

Σχεδιάστε έγκαιρα και αποτελεσματικά τις επαγγελματικές σας κινήσεις

Η επιτυχία απαιτεί σωστή προετοιμασία. Ξεκινήστε επιλέγοντας τον κατάλληλο σύμβουλο επιχειρήσεων. Στην PLAN A.E. έχουμε την τεχνογνωσία, την οργάνωση και τον χρόνο που απαιτείται για να σας καθοδηγήσουμε σωστά στις επόμενες επιχειρηματικές σας κινήσεις.

Όσοι επενδυτές ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν τις επενδυτικές τους κινήσεις στα πλαίσια των επερχόμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακό Νόμο, Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ παρακαλούνται να έρθουν ΑΜΕΣΑ σε επαφή με την PLAN A.E. (26510-85030, info@plan.gr).

PLAN A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Εθνικής Αντίστασης 64, Κατσικά ΤΚ 45500, Ιωάννινα
τηλ 26510-85030, fax 26510-66668, info@plan.gr
www.plan.gr

 

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας