Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα (ΠΕΠ 2009 – ΕΣΠΑ). Παράταση για τα προγράμματα “Πράσινη Επιχείρηση 2010″ ,”Πράσινες Υποδομές 2010” και “Πράσινος Τουρισμός 2010”

bg-03

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 33

Ιούνιος 2010

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» (ΠΕΠ 2009 – ΕΣΠΑ).

Παράταση για τα προγράμματα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» και “Πράσινες Υποδομές 2010” και “Πράσινος Τουρισμός 2010” ΟΠΑΑΧ 2007-2013.

Επιπλέον:
Εξοικονομήστε άμεσα και εύκολα έως 20% από τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος της επιχείρησης σας ή του σπιτιού σας.
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Συνταξιοδότησης. Νέα υπηρεσία από την PLAN A.E.
Φωτοβολταϊκά Συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σημαντικές ευκαιρίες επένδυσης με υψηλές αποδόσεις.

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» (ΠΕΠ 2009 – ΕΣΠΑ).

Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» (ΠΕΠ 2009 – ΕΣΠΑ). Το πρόγραμμα αφορούσε υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των κλάδων (Εμπόριο, Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Τουρισμός) και είχε προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον και συμμετοχή επιχειρήσεων καθώς στην Ήπειρο κατατέθηκαν 1.454 επενδυτικές προτάσεις και σε όλη την Ελλάδα περισσότερες από 45.000 προτάσεις.

Οι βάσεις, η ελάχιστη δηλ. βαθμολογία που έπρεπε να συγκεντρώσει μια πρόταση για να είναι επιλέξιμη, έφτασαν σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα. Οι δύο βασικοί λόγοι ήταν η μεγάλη συμμετοχή των επιχειρήσεων (που ήταν όμως αναμενόμενη από όσους ασχολούνται με το αντικείμενο) και κυρίως η περικοπή του προϋπολογισμού του προγράμματος από 1.05 δις ευρώ σε 653 εκ ευρώ. Εξαιτίας αυτής της περικοπής προϋπολογισμού, έμειναν εκτός προγράμματος χιλιάδες επιχειρήσεις με πολύ υψηλή βαθμολογία, ενώ χάθηκε μια εξαιρετική ευκαιρία να τονωθεί άμεσα και ουσιαστικά το σύνολο της αγοράς και να μειωθεί σημαντικά η ανεργία.

Βάσεις

Οι βάσεις για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» (ΠΕΠ 2009 – ΕΣΠΑ) σε όλη την Ελλάδα διαμορφώθηκαν ως εξής:

Υπηρε-σίες Εμπόριο Τουρι-σμός Μετα-ποίηση Franchise
Αττική 76.632 76.220 60.667 71.016 65.231
Δυτική Ελλάδα 75.960 76.476 60.035 66.981 72.840
Κεντρική Μακεδονία 76.248 75.825 62.255 69.116 67.296
Κρήτη 79.266 77.207 62.017 72.415 73.469
Βόρειο Αιγαίο 76.356 76.868 62.283 63.248 78.045
Δυτική Μακεδονία 67.376 71.591 59.411 60.123 63.210
Πελοπόννησος 75.386 76.290 62.007 64.120 68.654
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 75.738 73.799 62.000 63.500 67.801
Ιόνια Νησιά 73.050 74.888 62.015 71.043 60.979
Νότιο Αιγαίο 82.733 80.701 62.070 67.653 79.092
Θεσσαλία 76.898 76.211 62.050 71.391 70.076
Στερεά Ελλάδα 73.883 74.346 62.347 67.607 65.932
Ήπειρος 82.567 78.765 62.109 69.945 71.093

Εγκρίσεις
Τα στοιχεία των εγκρίσεων αναλυτικά ανά κλάδο για την Περιφέρεια Ηπείρου είναι:

ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ
Εμπόριο 640 67 10,46%
Υπηρεσίες 422 64 15,16%
Μεταποίηση 200 77 38,50%
Τουρισμός 163 88 53,98%
Franchise 29 10 34,48%

Στην Ήπειρο εγκρίθηκαν συνολικά 306 επιχειρήσεις από τις 1.454 που είχαν καταθέσει επενδυτική πρόταση (ποσοστό επιτυχίας 21%). Πανελλαδικά εγκρίθηκαν 7.400 επιχειρήσεις (ποσοστό επιτυχίας 16%).

Επιτυχία της PLAN A.E.

Η PLAN A.E. είχε καταθέσει 88 επενδυτικές προτάσεις εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 39.

Το ποσοστό επιτυχίας της PLAN A.E. είναι 44,32%  – σχεδόν τριπλάσιο από το πανελλαδικό ποσοστό και υπερδιπλάσιο από το ποσοστό εγκρίσεων στην Ήπειρο. Το ποσοστό αυτό αναμένεται να ανεβεί σημαντικά μετά από την αξιολόγηση των ενστάσεων  που θα κατατεθούν.

Επίσης είναι εντυπωσιακό ότι οι εγκεκριμένες προτάσεις της PLAN A.E. είχαν κατά μέσο όρο περικοπή προϋπολογισμού μόνο 8%! Ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων της PLAN A.E. είναι 5.8 εκ € και η δημόσια επιχορήγηση είναι 3.8 εκ €.

Τέλος, από τις προτάσεις που εγκρίθηκαν σε όλη τη Περιφέρεια Ηπείρου η PLAN A.E. είχε τις προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία σε 3 κλάδους (Τουρισμό, Μεταποίηση και Εμπόριο).

Τα παραπάνω δεδομένα αποδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο ότι η σωστή επιλογή συμβούλου είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία ή όχι ενός επενδυτικού σχεδίου.

Στην PLAN A.E. έχουμε την τεχνογνωσία, την εμπειρία, τον χρόνο, τη διάθεση και την οργανωτική δομή που μας επιτρέπει να καθοδηγήσουμε σωστά και αξιόπιστα τον κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία προκειμένου τα επενδυτικά του σχέδια να έχουν την μέγιστη δυνατή επιτυχία.

Η συνεργασία της PLAN A.E. με την TERRACOMΠληροφορική Ε.Π.Ε. εξασφάλισε επίσης κορυφαία βαθμολογία στους τομείς της Πληροφορικής και της Καινοτομίας.

Θα πρέπει να αναφέρουμε, τέλος, ότι ο επερχόμενος Αναπτυξιακός Νόμος θα είναι επίσης ανταγωνιστικός, που σημαίνει ότι θα εγκρίνονται τα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που θα συγκεντρώνουν την μεγαλύτερη βαθμολογία (σε αντίθεση με αυτό που συνέβαινε μέχρι τώρα, όπου αρκούσε μια πρόταση να πέρναγε ένα ελάχιστο όριο βαθμολογίας).  Συνεπώς, και στον Αναπτυξιακό Νόμο, η σωστή επιλογή συμβούλου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία.

Όσοι επενδυτές ενδιαφέρονται να καταθέσουν ένσταση για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» παρακαλούνται να έρθουν ΑΜΕΣΑ σε επαφή με την PLAN A.E. (26510-85030, info@plan.gr).

“Πράσινη Επιχείρηση 2010” – “Πράσινες Υποδομές 2010”

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανακοίνωσε παράταση μέχρι 23 Ιουλίου 2010 για τα προγράμματα “Πράσινη Επιχείρηση 2010” και “Πράσινες Υποδομές 2010”. Τα προγράμματα κανονικά έληγαν στις 18/6/2010.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα 2 προγράμματα επιλέξτε:

Πράσινη Επιχείρηση 2010

Πράσινες Υποδομές 2010

“Πράσινος Τουρισμός 2010” 

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού η προδημοσίευση για το πρόγραμμα “Πράσινος Τουρισμός” με προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 30 εκ. ευρώ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
• Ξενοδοχεία κλασικού τύπου.
• Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων.
• Ξενοδοχεία μικτού τύπου (κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων).
• Ξενοδοχειακές   μονάδες  και  λοιπές  τουριστικές   μονάδες  που  λειτουργούν  σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια.
• Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και  μικτής  μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και  ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων.
• Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
• Τουριστικές επαύλεις.
• Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ)

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε:

Πράσινος Τουρισμός 2010

ΟΠΑΑΧ 2007-2013.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η προκήρυξη των νέων προγραμμάτων ΟΠΑΑΧ του Υπουργειου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τα προγράμματα θα αφορούν τις παρακάτω δράσεις:
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής.
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων.
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.
• Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις δράσεις αυτού του Μέτρου και για τους δικαιούχους αυτού του Μέτρου) με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε:

ΟΠΑΑΧ 2007-2013

Εξοικονομήστε άμεσα και εύκολα έως 20% από τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος της επιχείρησης σας ή του σπιτιού σας.

Βάσει του νόμου 2773/1999 η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει απελευθερωθεί και έχει δοθεί σε άλλες εταιρίες (εκτός από τη ΔΕΗ) το δικαίωμα πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Η Verbund Hellas ανήκει στο διεθνές δίκτυο της Verbund, της μεγαλύτερης εταιρίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αυστρία, που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 20 χώρες. Η Verbund είναι η πρώτη ιδιωτική εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε επιχειρησιακούς πελάτες μέσης και χαμηλής τάσης.

Επικοινωνήστε άμεσα με την PLAN A.E. (26510-85030, info@plan.gr) για να σας δώσουμε ακριβή εκτίμηση της έκπτωσης που μπορείτε να έχετε, εάν επιλέξετε το δίκτυο της VERBUND.

 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Συνταξιοδότησης. Νέα υπηρεσία από την PLAN A.E.

Λύστε σήμερα το γρίφο του συνταξιοδοτικού σας

Σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα, η PLAN A.E. προσφέρει μια καινούργια υπηρεσία (Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Συνταξιοδότησης) και δίνει έγκυρες και αξιόπιστες απαντήσεις στα ερωτήματα πολλών ασφαλισμένων.

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όσους πρόκειται να θεμελιώσουν σύντομα δικαίωμα σύνταξης (κανονικής ή πρόωρης) αλλά και σε αυτούς που, ενώ έχουν πολλά χρόνια ακόμα μέχρι να συνταξιοδοτηθούν, ενδιαφέρονται να μάθουν τι ενέργειες πρέπει να κάνουν ώστε να μεγιστοποιήσουν το ποσό της σύνταξης τους.

• Πότε σας συμφέρει να βγείτε στη σύνταξη;
•  Τι κερδίζετε εάν αλλάξετε ασφαλιστική κλάση; Πότε πρέπει να γίνει η αλλαγή;
• Σας συμφέρει να κάνετε εξαγορά ενσήμων;
•  Ποιος είναι ο καλύτερος χειρισμός στις περιπτώσεις διαδοχικής/πολλαπλής ασφάλισης;
• Συντάξεις εξωτερικού.

Αναλαμβάνουμε την πλήρη ετοιμασία και υποβολή του φακέλου συνταξιοδότησης.

Έγκυρες και αξιόπιστες γνωμοδοτήσεις σε συνεργασία με κορυφαίο και εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο της Αθήνας.

• Οι υπηρεσίες μας είναι συμβουλευτικές και δεν αφορούν πώληση ασφαλιστικών – συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

Συντάξεις ΙΚΑ – Δημοσίου – ΟΑΕΕ κ.α.

Φωτοβολταϊκά Συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σημαντικές ευκαιρίες επένδυσης με υψηλές αποδόσεις.

Βάσει του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, από τις 4/6/2010 έχει δοθεί η δυνατότητα για υποβολή αιτήσεων για φωτοβολταϊκά συστήματα από τους κατ΄ επάγγελμα αγρότες για έργα έως 100KW και για έργα ανεξαρτήτως ισχύος σε κτίρια (βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, ξενοδοχεία, supermarket κλπ).

Για τους υπόλοιπους επενδυτές η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για Φωτοβολταϊκά Συστήματα έως 500 KW ανοίγει επίσης άμεσα (ωστόσο η εξέταση των ανωτέρω αιτήσεων θα ξεκινήσει μετά την 4η Σεπτεμβρίου 2010 με τήρηση της χρονικής σειράς υποβολής τους).

Ο νέος νόμος για τις ΑΠΕ έχει απλοποιήσει τις διαδικασίες καθώς δεν απαιτείται αίτηση στη ΡΑΕ για έργα έως 1.000 KW, ενώ δεν απαιτείται και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για έργα ανεξαρτήτως ισχύος σε κτίρια και για έργα έως 500KW σε οικόπεδα. Η διαδικασία απαιτεί έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την πολεοδομία και προσφορά σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή, η οποία καθίσταται δεσμευτική μετά τη βεβαίωση απαλλαγής από ΕΠΟ από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

H PLAN A.E. μπορεί να αναλάβει την πλήρη διαχείριση ενός τέτοιου έργου, είτε αφορά ένα μικρό Φωτοβολταϊκό που θα μπει στη στέγη ενός σπιτιού μέχρι μια μεγάλη μονάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε ΑΜΕΣΑ με τηνPLAN A.E. (26510-85030, info@plan.gr).

Η κρίση θέλει οργάνωση.

Σχεδιάστε έγκαιρα και αποτελεσματικά τις επαγγελματικές σας κινήσεις

Η επιτυχία απαιτεί σωστή προετοιμασία. Ξεκινήστε επιλέγοντας τον κατάλληλο σύμβουλο επιχειρήσεων. Στην PLAN A.E. έχουμε την τεχνογνωσία, την οργάνωση και τον χρόνο που απαιτείται για να σας καθοδηγήσουμε σωστά στις επόμενες επιχειρηματικές σας κινήσεις.

Όσοι επενδυτές ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν τις επενδυτικές τους κινήσεις στα πλαίσια των επερχόμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακό Νόμο, Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ παρακαλούνται να έρθουν ΑΜΕΣΑ σε επαφή με την PLAN A.E. (26510-85030, info@plan.gr).

PLAN A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Εθνικής Αντίστασης 64, Κατσικά ΤΚ 45500, Ιωάννινα
τηλ 26510-85030, fax 26510-66668, info@plan.gr
www.plan.gr

Η επιλογή του κατάλληλου συμβούλου είναι το πρώτο βήμα

για την επιτυχία των επιχειρηματικών σας σχεδίων.

Γιατί να επιλέξετε την PLAN Α.Ε.;

Η PLAN A.E. έχει τεράστια εμπειρία στην υποβολή επενδυτικών προτάσεων για επιχορηγούμενα προγράμματα και έχει να επιδείξει πολλές και σημαντικές επιτυχίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πρώτο μεγάλο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ (Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων – ΠΕΠ 2009, στο οποίο συμμετείχαν περισσότερες από 45.000 επιχειρήσεις) τα ποσοστά επιτυχίας της PLAN A.E. ήταν τρεις φορές μεγαλύτερα από τον μέσο πανελλαδικό όρο (δείτε εδώ).

Παρακαλώ σκεφθείτε το περιβάλλον πριν τυπώσετε αυτό το mail
Please consider the environment before printing this e-mail.

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας