Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης οι επτά νέες κανονιστικές αποφάσεις για τα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

bg-05

Το υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοίνωσε5 νέες κανονιστικές αποφάσεις που αφορούν τα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια του Αναπτυξιακού Νόμο 3299/04, ύστερα και από την τροποποίηση του από τον Ν.3522/06 και αναφέρονται:

• Στα οικονομοτεχνικά στοιχεία και δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής των ειδικών επενδύσεων των υποπεριπτώσεων vi, vii, viii, ix, x της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 και της υποπερίπτωσης ix της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/04
• Στον καθορισμό των οικονομοτεχνικών στοιχείων, δικαιολογητικών και κριτηρίων για το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής
• Στον καθορισμό των ενισχυόμενων δαπανών επενδύσεων των υποπεριπτώσεων vi, vii, viii, ix, x της περίπτωσης (ε) καθώς και της υποπερίπτωσης ix της περίπτωσης (δ) της παρ 1 του άρθρου 3 , του Ν 3299/04
• Στον καθορισμό προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων για εξειδίκευση των επενδυτικών σχεδίων των υποπεριπτώσεων vi, vii, viii, ix, x της περίπτωσης (ε) καθώς και της υποπερίπτωσης ix της περίπτωσης (δ) της παρ 1 του άρθρου 3 , του N. 3299/04
• Σε τροποποίηση της υπ’ αριθμ’ 6812/ΔΒΕ 3162/4-4-2005 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης: «Πρόσθετα ειδικά κριτήρια για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων των υποπεριπτώσεων vi, vii, viii, ix, x της περίπτωσης (ε) και της περίπτωσης ix της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3299/04. Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργίας , βαθμολόγησης και τρόπος εφαρμογής όλων των κριτηρίων»

Αναλυτικά οι κανονιστικές αποφάσεις παρουσιάζονται παρακάτω:

• Δικαιολογητικά 3522 ειδικές επενδύσεις
• Εγκύκλιος αφορολόγητα 2007-1
• Νέες δαπάνες ειδικών επενδυτικών σχεδιων-2007
• Όροι 2007
• Τροποποίηση κριτηρίων ειδικών επενδυτικών σχεδίων

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας