Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων επιχειρήσεων των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους Επενδυτικούς Νόμους

bg-05

Σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 31/12/2014 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3908/11, 3299/04, 2601/98 και 1892/92 οφείλουν μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ή τριετίας σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/04 μετά την 1−1−2007 και κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης εξακολουθούν να είναι ΜΜΕ, οφείλουν να υποβάλλουν στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των ανωτέρω νόμων καθώς και της εγκριτικής απόφασης.

Τα στοιχεία αυτά θα υποβάλλονται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση εκάστου έτους από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης και μέχρι τη λήξη του ως άνω διαστήματος των πέντε (5) ή τριών (3) ετών αντιστοίχως. Η υποβολή των στοιχείων γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Όσες επιχειρήσεις υπέβαλλαν στη Περιφέρεια τα προβλεπόμενα έντυπα για τα έτη 2013 & 2014 θα πρέπει να τα ξανα-υποβάλλουν ηλεκτρονικά.

Σε περίπτωση μη υποβολής των στοιχείων του Παραρτήματος Ι σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 2 ή σε περίπτωση υποβολής ανακριβών στοιχείων επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της επιχορήγησης. Το πρόστιμο αυτό εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

Για να διαβάσετε την πλήρη απόφαση επιλέξτε http://www.ependyseis.gr/news/fek_makroxronion_ypoxreoseon_190115.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την PLAN A.E. (26510-85030, 26510-93470, info@plan.gr).

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας