Έκλεισε στις 29-1-2010 ο Αναπτυξιακός Νόμος. Σε εξέλιξη οι αξιολογήσεις στο ΠΕΠ 2009

bg-03

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 28
Φεβρουάριος 2010
Σε εξέλιξη οι αξιολογήσεις των επενδυτικών προτάσεων που κατατέθηκαν στο “Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” (ΠΕΠ 2009 – ΕΣΠΑ).
Σε αναμονή της προκήρυξης του Β’ κύκλου του προγράμματος.
Έκλεισε στις 29-1-2010 ο Αναπτυξιακός Νόμος. Τον Μάιο αναμένεται να ξεκινήσει ο νέος Νόμος.
Προσωρινό πάγωμα του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”.
Πρόγραμμα “Δημιουργία – υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out)”.
“Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων”

Ολοκληρώθηκε η υποβολή των επενδυτικών προτάσεων για το “Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” (ΠΕΠ 2009 – ΕΣΠΑ) – Α’ Κύκλος.

Αν και αρχικά η προσέλευση των επενδυτών ήταν μικρή, τελικά οι επενδυτικές προτάσεις έφτασαν τις 48.147 σε ολόκληρη την Ελλάδα. Την τελευταία ημέρα, το ηλεκτρονικό σύστημα υποδοχής των προτάσεων κατέρρευσε με αποτέλεσμα να μη μπορεί να ανταποκριθεί στο μεγάλο φόρτο – για τον λόγο αυτό δόθηκε ολιγόωρη παράταση (μέχρι τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας) προκειμένου να κατατεθούν απρόσκοπτα όλες οι αιτήσεις.

Μόνο τις τελευταίες δύο μέρες (17-18 Δεκεμβρίου 2009) κατατέθηκαν 35.000 επενδυτικές προτάσεις.

Αξιολόγηση Προτάσεων Α’ Κύκλου

Σε εξέλιξη είναι η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων από τις τράπεζες (που αποτελούν τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης του προγράμματος). Τα αποτελέσματα αναμένονται τον Μάρτιο – Απρίλιο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι οι βάσεις (η ελάχιστη βαθμολογία που θα πρέπει να έχει μια πρόταση προκειμένου να εγκριθεί) θα κινηθούν σε ψηλά επίπεδα.

Β’ Κύκλος ΠΕΠ

Τους επόμενους μήνες αναμένεται η προκήρυξη του Β’ Κύκλου του ίδιου προγράμματος το οποίο θα έχει προϋπολογισμό 500 εκ. ευρώ και θα απευθύνεται πάλι σε όλους τους κλάδους (Εμπόριο, Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Τουρισμός).

Σύμφωνα με πληροφορίες στο νέο πρόγραμμα θα γίνουν αρκετές αλλαγές με στόχο την απλοποίηση του προγράμματος και διευκόλυνση των επενδυτών και συγκεκριμένα:
• περαιτέρω απλούστευση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποβολή της κάθε επενδυτικής πρότασης.
• συρρίκνωση του χρόνου αξιολόγησης του κάθε επενδυτικού σχεδίου που υποβάλλεται.
• ταχεία αποπληρωμή της κοινοτικής επιδότησης σε επενδύσεις που έχουν ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο στον προκαθορισμένο χρόνο.

Η PLAN A.E. θα σας ενημερώσει για οποιαδήποτε εξέλιξη. Εάν θέλετε συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας προκειμένου να σας παρέχουμε ενημέρωση (μέσω sms, e-mail, fax, τηλέφωνο) για τα επιχορηγούμενα προγράμματα που αφορούν την επιχείρησή σας.

Περιμένοντας τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

Έληξε στις 29/1/2010 η προθεσμία για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο. Κανονικά η προθεσμία έληγε στις 31/12/2009, αλλά επειδή πολλοί επενδυτές συναντούσαν δυσκολία στη συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στη σύνταξη του επενδυτικού φακέλου, αποφασίστηκε να δοθεί παράταση ενός μήνα.

Στους αμέσως επόμενους μήνες αναμένεται ριζική αναμόρφωση του Αναπτυξιακού Νόμου η οποία θα προέλθει από συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των επιχειρηματικών φορέων. Τον Μάρτιο κατά πάσα πιθανότητα, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα τεθεί σε διαβούλευση και τον Μάιο αναμένεται να εγκριθεί και να τεθεί σε εφαρμογή.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα στηρίζει την καινοτομία, την εξαγωγική δραστηριότητα και την πράσινη επιχειρηματικότητα. Θα προβλέπεται η επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης των αιτημάτων ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο και καταβολής της ενίσχυσης.

Διαβάστε περισσότερα για τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004.

Προγράμματος Aγροτικής Aνάπτυξης

Την αναστολή από 4/12/2009 της υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης στα πλαίσια του Μέτρου 123Α «Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων» τουΠρογράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αποφάσισε η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Οι αιτήσεις ενίσχυσης με ημερομηνία από 25/8/2009 μέχρι 3/12/2009 θα εξεταστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (αριθ.292313/2622/03-07-2009) και τους όρους της από 3/8/2009 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο εν λόγω Μέτρο.

Επίσης έχουν ανασταλεί τα Μέτρα 313, 321, 322,323 (“Μικρά Δημόσια Έργα ΟΠΑΑΧ) του Άξονα 3 (“Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας”).

Αναθεώρηση του προγράμματος “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”

Το πρόγραμμα “Αλέξανδρος Μπαλτατζής” θα επανασχεδιαστεί ώστε να ενισχύσει περισσότερο τους νέους αγρότες και την ανταγωνιστικότητα της αγροτικής οικονομίας, σε συμφωνία πάντα με τις κοινοτικές οδηγίες.

Μεταξύ των άλλων προβλέπεται ενίσχυση του προγράμματος “Αλέξανδρος Μπαλτατζής” από άλλα προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων, μείωση του χρόνου αξιολόγησης των προτάσεων, δυνατότητα ένταξης μικρών σχεδίων βελτίωσης με παράταση του χρόνου υποβολής προτάσεων, συνέχιση προγραμμάτων μείωσης της νιτρορύπνασης, στοχευμένη χρηματοδότηση σε αγροπεριβαντολογικά και βιολογική γεωργία, δημιουργία ζωνών παραγωγής με χρήση της ψηφιοποίησης.

Πρόγραμμα “Spin-off και Spin-out”.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα “Δημιουργία – υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out)”.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπάρχουσες εταιρίες (εφόσον δεν έχουν περάσει περισσότερα από έξι χρόνια από τη σύστασή τους) και σε καινούργιες-υποσύσταση επιχειρήσεις.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της δημιουργίας και της εξέλιξης επιχειρηματικών καινοτόμων δραστηριοτήτων, αξιοποίηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης, εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων και αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται από ερευνητές και από επιχειρήσεις με καινοτόμες δραστηριότητες της Ελλάδας και του εξωτερικού ώστε να ευνοηθεί τελικά η παραγωγή νέων προϊόντων, διεργασιών και διαδικασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης που θα συμβάλουν μεσομακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη της χώρας.

Ο προϋπολογισμός των προτάσεων μπορεί να είναι μέχρι 1.100.000 ευρώ και το ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης είναι 70%.

Διαβάστε περισσότερα.

Σχεδιάστε έγκαιρα και αποτελεσματικά τις επαγγελματικές σας κινήσεις

Η επιτυχία απαιτεί σωστή προετοιμασία. Ξεκινήστε επιλέγοντας τον κατάλληλο σύμβουλο επιχειρήσεων. Στην PLAN A.E. έχουμε την τεχνογνωσία, την οργάνωση και τον χρόνο που απαιτείται για να σας καθοδηγήσουμε σωστά στις επόμενες επιχειρηματικές σας κινήσεις.

Όσοι επενδυτές ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν τις επενδυτικές τους κινήσεις στα πλαίσια των επερχόμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακό Νόμο, Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ παρακαλούνται να έρθουν ΑΜΕΣΑ σε επαφή με την PLAN A.E. (26510-85030, info@plan.gr).

PLAN A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Εθνικής Αντίστασης 64, Κατσικά ΤΚ 45500, Ιωάννινα
τηλ 26510-85030, fax 26510-66668, info@plan.gr
www.plan.gr

Η επιλογή του κατάλληλου συμβούλου είναι το πρώτο βήμα

για την επιτυχία των επιχειρηματικών σας σχεδίων.

Γιατί να επιλέξετε την PLAN Α.Ε.;

Η PLAN A.E. έχει τεράστια εμπειρία στην υποβολή επενδυτικών προτάσεων για επιχορηγούμενα προγράμματα και έχει να επιδείξει πολλές και σημαντικές επιτυχίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πρώτο μεγάλο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ (Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων – ΠΕΠ 2009, στο οποίο συμμετείχαν περισσότερες από 45.000 επιχειρήσεις) τα ποσοστά επιτυχίας της PLAN A.E. ήταν τρεις φορές μεγαλύτερα από τον μέσο πανελλαδικό όρο (δείτε εδώ).

Παρακαλώ σκεφθείτε το περιβάλλον πριν τυπώσετε αυτό το mail

Please consider the environment before printing this e-mail.

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας